banner6

Antmen, sağlık hakkını anlattı

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Uluslararası Bildirgelerde yer alan sağlık hakkıyla ilgili bilgiler verdi.

Antmen, sağlık hakkını anlattı

Veysi ULUDAĞ

ADANA (İLKHABER) - Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Uluslararası Bildirgelerde yer alan sağlık hakkıyla ilgili bilgiler verdi.

Adana’da gerçekleşen bir toplantıya konuşmacı olarak katılan Antmen, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde herkesin ailesi ve kendisi için sağlıklı beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkının bulunduğunu anlattı. Bildirgeden örnekler veren Antmen, “Herkes hastalık, sakatlık, yaşlılık, dulluk ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahip. 10’a yakın maddenin tamamı sağlık hakkına yöneliktir” dedi.

Doğan bütün çocukların aynı sosyal güvenceye sahip olduğunu dile getiren Antmen, “Çevreye, doğayla, sağlığın bağlantısını insanların kafasına yerleştirebilmek gerçekten sıkıntılı bir şey. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. Maddesinde annelerin ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar aynı sosyal güvenceden yararlanırlar. Bu hakka sahiptirler. Sağlık hakkı sosyal güvenlik hakkı iç içedir.” ifadelerini kullandı.

Bildirgelerden örnekler vermeye devam eden Antmen, “Evrensel Bildirgenin devamı olarak kabul edilen ve devletlerin imzasıyla ulusal iç hukuk kuralı haline gelen ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi var. Bu sözleşmenin de 12. Maddesi ‘nde sağlık standardı hakkı olarak tanımlanıyor. Bu sözleşmeye taraf devletler, en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkı tanır diyor.

 2. Maddesinde de bu sözleşmeye taraf devletlerin bu hakkı, tam olarak gerçekleşmek amacıyla alacakları tedbirler bu tedbirleri içerir diyor. Var olan doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanması en temel sağlık hakkıdır. Çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle ileri götürme konusu İnsan Hakları Bildirgesi’nde yoktu ama bu bildirgede var. Yine salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve diğer hastalıkların önlenmesi tedavisi ve kontrolü.” şeklinde konuştu.  

Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması için gerekli şartların yaratılması konusunun bulunduğunu anımsatan Antmen sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bunu ben yine bir açıdan vurgulayacağım ama sağlık hakkının içerisinde bulunduğu 4 madde var. Bu tedbirlerin alınmasını belirten, 4 . maddesinde sadece hastalık halini tarif ediyor. Yani ondan önceki 3 maddesi diğer hastalıkların önlenmesi diyor. Çoğumuzun bildiği gibi sağlık hakkı gidip hastane de muayene hakkına indirgenemez. Ama tabiî ki buda vardır ama son madde olarak vardır.

Hatta sağlık ocakları varken,  Sağlık Ocakları Temel Yönetmeliği vardı. Sağlık ocağında doktorun hastayı muayene etmesi 18. göreviydi. 18. Görevden önce çevre sağlığı, bebek sağlığı, ana sağlığı, gebelerin takibi, çocukların takibi gibi hep böyle koruyucu hizmetler sıralanırdı. Bu 1961 yılının sağlığın sosyalizasyonlaştırılması maddelerinden biriydi.”

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER