Bu proje ile işverenler kârına kâr katacak

İmzalanan protokolle öğrenciler, çalışma hayatının tüm bileşenleriyle tanışarak iş sahibi olacak

Bu proje ile işverenler kârına kâr katacak

Bu proje ile işverenler kârına kâr katacak

 

ADANA (İHA) - Adana Valiliği öncülüğünde çeşitli kurum ve odaların katılımıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği Protokolü imzalandı. 
Adana Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Adana Büyükşehir Belediyesi Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Adana Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Adana Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği Protokolü imzalandı.
Adana Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Mahmut Demirtaş, protokolün amacının özel sektöre nitelikli eleman sağlamak olduğunu vurgulayarak, “İnşallah en önemli görevimiz bu olacak. Bundan sonra Adana'da okullarımızda, işadamlarımız ve kamu kurumlarımız olarak daha çok ilgileneceğiz. Hem onlar hem de iş adamlarımız kazanacak. İşadamlarımız nitelikli personel istihdam edecekler hem de daha iyi üretim sağlayıp daha çok kâr edecekler. İş sahibi çocuklarımız da daha çok mutlu olacaklar” ifadelerini kullandı.
Kurum temsilcileri tarafından 5 yıllığına imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği Protokolü, şu ayrıntıları kapsıyor:
“İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, sektör ve meslek kuruluşları, yerel yönetim ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği, yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platformun oluşmasını sağlamak, mesleki ve teknik eğitim alanında taraflar arasındaki işbirliğini artırma ve sürekli hale getirmek, mesleki ve teknik öğretim programlarının, ilgili sektörün ve iş piyasası aktörlerinin beklentileri doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamak, il ve ilçe genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılacak veya kapatılacak meslek alanı ve dallarının yerel iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda, sektörle işbirliği yapılarak belirlenmesini sağlamak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarının nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim yapılabilecek şekilde iyileştirilmesinde, bina yapım ve onarımında, atölye ve laboratuvar ihtiyaçları ile eğitim araç-gereci, makine-teçhizat ve diğer donatım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasında tarafların katkısını sağlamak, atölye/laboratuvar ve yeterli donanımı bulunmayan mesleki alan ve dal eğitimlerinin sektörle işbirliği yapılarak işletmelerin eğitim birimlerinde yapılmasını sağlamak, öğrencilerin staj imkanlarının artırılmasını ve iyileştirilmesini sağlamak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının eğitim aldıkları meslek alanında istihdam edilmeleri için sektör desteğini sağlamak, ortaokul öğrencilerine ve mesleki, teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik mesleki rehberlik çalışmalarına tarafların destek olmalarını sağlamak, mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile mesleki ve teknik eğitim alanında düzenlenecek yarışmaları desteklemek, yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin meslek ahlakı ve ahilik değerlerine sahip olarak yetiştirilmelerinde tarafların desteğini almak, bu doğrultuda taraflar ile işbirliği yapılarak meslek alanlarına göre ahilik kültürümüze uygun mezuniyet programları düzenlemek, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere düzenlenecek hizmet içi eğitimlerin sektörle işbirliği yapılarak işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde yapılmasını desteklemek, işletme/kurum/kuruluş çalışmalarının mesleki ve teknik eğitim alanında ihtiyaç duydukları eğitimlerin, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde mesleki ve teknik eğitim kurumları ile işbirliği yapılarak düzenlenmesini sağlamak, yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler, veliler ve kamuoyu nezdinde basılı, görsel ve işitsel materyaller ile tanıtımı için sektörün ve yerel yönetimlerin desteğini almak, sektörde etkişi işbirliği yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu yöneticileri ve öğretmenleri ile başarılı öğrencileri teşvik edici faaliyetlerde bulunmak.”

 

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2016, 17:37

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER