banner6

“İdari Davalarda Usul Konferansı” gerçekleştirildi

Adana Barosu tarafından düzenlenen “İdari Davalarda Usul Konferansı” Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda gerçekleşti.

“İdari Davalarda Usul Konferansı” gerçekleştirildi

Rukiye UYANIK- Hande MUŞTU

ADANA(İLKHABER)- Adana Barosu Başkan Vekili Avukat Sabahattin Gümüş’ün açılış konuşmasını yaptığı konferansa çok sayıda avukat ve stajyer avukat katıldı.

Av. Sabahattin Gümüş devlet içinde idari denetimin önemine vurgu yaparak “ Hukuk devletinin olmazsa olmazı idarenin karar ve icraatlarının yargısal denetime tabi olmasıdır. Bu denetleme mekanizmasında şeklin bu denli önem arz ettiğini hepinizin bilmesini isterim. Öncelikle, idari yargılamada en hassas konuların başında süre gelir. Dava açma süresi, cevap verme süresi, istinaf, temyiz süreleri, hep şekle bağlıdır.  Bu süreleri, bir gün geciktirseniz dahi haklı olsanız da hiçbir şey değişmez” dedi.

Moderatörlüğünü TBB İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Divan Üyesi Av. Mutlu Tuncel’in yaptığı konferansta; Adana 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun “İlk İnceleme Konularında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

İdari yargı yerlerinde açılacak davalara ait dilekçelerdeki kanuna aykırılıkların azaltılması için önerilerde bulunan Mehmet Torun “ Öngörebileceğimiz çözüm yolları olarak öncelikle avukat adaylarının staj döneminde, idari yargı yerlerindeki stajlarının yeniden gözden geçirilerek, vergi mahkemelerinde ayrı idari mahkemelerinde ayrı olacak şekilde ve daha verimli olacak halde düzenlenmesi. Bu kapsamda etkin denetim müessesi oluşturulmak suretiyle staj süresi boyunca her avukat adayının makul sayıda dava dilekçesi hazırlanmasının ve bunun staj dosyasının bir parçası haline gelmesinin kurala bağlanmasına dikkat edilmesi önemli konulardan biri” şeklinde konuştu.

Torun, avukatlık mesleğinde uzmanlaşmanın önemine vurgu yaparak “Avukatlık mesleğinde diğer bazı mesleklerde olduğu gibi usul ve şartları belirlenerek branşlaşmaya gidilmesi gerekir. Bu kapsamda bir avukatın hangi hukuk disiplininde ve hangi davalarda temsil yetkisine sahip olacağının uzmanlık alanı ve mesleki sınıfına göre belirlenmesinin hukuk ve adalet sistemimizin gelişmesine katkı sağlayacağı ve basit dikkat eksikliği ile ortaya çıkan ilk inceleme konularındaki kanuna aykırılıkları azaltacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Programın devamında ise Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız  “İdari Yargıda İptal Nedenleri” ve Çağ üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Dr. Ali Volkan Özgüven “ Yürütmenin Durdurulması” konulu sunumlarını yaptılar.

Konferans katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son buldu.

 

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 14:27

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER