banner6

İncefikir; Bilinçli gübreleme verimliliği artırır

Tarımda gübre kullanımının özellikle toprak analizine dayalı etkin ve bilinçli gübrelemenin verimi artırdığına dikkat çeken Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, “Tarımda bilinçsiz gübre kullanımı, hem üründe verim ve kaliteyi olumsuz etkiler, hem de toprak kalitesinin düşmesine neden olur. Bitkilerde, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru gübreyi kullanmak çok önemli” dedi.

İncefikir; Bilinçli gübreleme verimliliği artırır

(ÖZEL HABER)

Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHABER) – Tarımda gübre kullanımının özellikle toprak analizine dayalı etkin ve bilinçli gübrelemenin verimi artırdığına dikkat çeken Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, “Tarımda bilinçsiz gübre kullanımı, hem üründe verim ve kaliteyi olumsuz etkiler, hem de toprak kalitesinin düşmesine neden olur. Bitkilerde, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru gübreyi kullanmak çok önemli” dedi.

Dünya nüfusunun hızla artması ile birlikte mevcut nüfusun yeterli ve sağlıklı beslenmesi için tarımsal üretimin önemi de artarak devam ediyor. Tarımda bitkisel üretimde verimliliğin artırılması için birçok etkenin yanında gübre kullanımının da önemli olduğuna değinen uzmanlar, dikkat edilesi gereken bilinçli kullanım olduğunu belirtiyor.

Gübre kullanımı ve önemi hakkında gazetemiz İlkhaber’e önemli açıklamalarda bulunan Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, “Bitkisel üretim tarih boyunca insanlar ve hayvanların beslenmesi için temel bir gereksinimdir. Bitkiler için daha iyi olan koşulların hazırlanması ile birlikte elde edilen ürünün niteliği ve miktarında da artış olur. Bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları besin maddeleri olarak bilinen azot, fosfat ve potasyum gibi mineralleri barındıran gübre, tarım topraklarında yeteri kadar bulunmamaktadır. O nedenle bugün tarımda önemli yer teşkil eden gübreleme, tarımsal üretim sürecinde daha fazla ürün almak maksadı ile yapılan önemli bir olay haline gelmiştir” dedi.

Tarım topraklarının özellikle vahşi sulama ve bilinçsiz gübreleme sonucunda tuzluluk oranının arttığına ve çoraklaştığına dikkat çeken İncefikir, “Toprağın su ve bitki besinlerini yeterince bitkiye sağlayamaması durumunda yapılması gereken işlemler sulama ve gübrelemedir. Ancak halen bazı yerlerde vahşi sulamanın yapılıyor alması, bunu yanında da yapılan bilinçsiz gübreleme toprakta tuzluluk oranını artırması ve çoraklaşmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

Yapılan çalışmaların gübre kullanımının arttığı dönemlerde verimliliğin de arttığını, azaldığı dönemlerde ise verimin de azaldığına dikkat çeken Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, doğru ve bilinçli gübre kullanımının tarımsal üretimdeki verimliliğe olan etkileri hakkında şu bilgilere yer verdi;

“Bugün tarım sektörünün insan hayatındaki önemi göz ardı edilemez. Aslında tarım insanlığın var oluşundan günümüze kadar hep önemli olmuş ve bu önemi artarak devam etmiştir. Çünkü insan hayatının devamını sağlayan besin maddeleri tarım sektöründen elde edilmektedir.

Her ne kadar diğer alanlardaki, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler ve değişiklikler olsa da tarım yine aynı önemini devam ettirmektedir. Çünkü insan beslenmesinde hammadde olarak tarımsal ürünlerin yerini alabilecek bir alternatif halen söz konusu değildir ve olacağı da yoktur.

Artık hepimiz biliyoruz ki insanlığın beslenme ihtiyacı günümüze kadar artarak devam ettiği gibi bundan sonrada devam edecektir. O nedenle tarım ve özellikle bilinçli tarım çok önemlidir.

İşte bu bağlamda günümüzde tarımda birim alandan en yüksek verimi almak için çeşitli ihtiyaçlara gereksinim duyulmaktadır. Tarımsal üretimin artırılması için daha çok girdi kullanımını gerektirmekte ve bu girdilerin başında da gübreler gelmektedir.

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, tarımda kullanılan gübre miktarının düşmesi birim alandan alınan verimin de düşmesine neden olduğudur. Ülkemizde toprak ve bitki için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum miktarlarının ülke olarak sadece yarısını kullanıyoruz. Gübre, tarımsal üretim sonucu topraktan eksilen bitki besin maddelerini tekrar toprağa kazandıran ve toprağın verim gücünü artıran önemli maddelerdir.

Zaten gübrelerin toprağa uygulanmasındaki amaç her yıl çeşitli yollarla topraktan uzaklaşan bitki besin maddelerini tekrar toprağa kazandırmaktır. Gübreleme ile bitki gelişmesi için uygun koşulların devamını sağlanmaktadır.

Gübre ve bitki besini kullanmadan, birim alandan daha fazla ürün elde etmek şuanda teknik olarak mümkün değildir. Bitkilerini iyi besleyen ülkeler hayvan ve insanlarını da iyi beslemektedir. Tabi ki, bitki istekleri, iklim, toprak yapısı, toprak pH’sı ve vejetasyon dönemini dikkate alarak doğru bitkide, doğru yerde, doğru zamanda, doğru gübreyi yapmak önemlidir. Yani gübre uygulaması yapılırken topraklara zarar vermeden, tarımsal üretimdeki verimliliğinin yakalanmasına ve devamlılığının sağlanması önemlidir.

Ülkemizde tükettiğimiz gübrelerin yaklaşık 1/3’ünü ve gübre hammaddelerinin yaklaşık yüzde 95’ini ithal etmemiz nedeniyle gübre fiyatları döviz kurlarına bağlı olmakla birlikte dövizin artışı ile birlikte gübre fiyatlarının da artmasına neden olmaktadır. Tarımda kullandığımız taban ve nitratlı gübrelerde katkı maddesi olarak kullanılan kireç taşı, kil ve dolamit haricinde gübre üretiminde kullanılan girdiler tamamen ithal olarak getirtmekteyiz. Gübredeki artışlar doğal olarak üreticiye yansımakta ve girdi maliyetlerini yükseltmektedir.

Toprakta kullanılan gübre miktarının düşmesi birim alandan alınan verimin de düşmesine neden olacaktır. Ülkemizde toprak ve bitki için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum miktarlarının ülke olarak sadece yarısını kullandığımız bir gerçektir.

Kaliteli bitkisel üretim için NPK dışında, leonardit, organik gübre, hümik asit, toz kükürt, çinko, bor, gibi toprak düzenleyiciler uygun miktar ve zamanda kullanmakla üretim arttırılabilir. Örneğin Hollanda’da tarım alanında hektara 550 kg, Almanya’da 235 kg, Yunanistan’da 190 kg saf NPK (15-15-15) kullanılırken, ülkemizde ise sadece 95 kg saf NPK kullanılmaktadır.

Üreticilerimiz öncelikle toprak tahlili yaparak gübre uygulamalarını tahlil sonucuna göre yapmalıdır. Dolayısıyla gübrelerin bilinçsizce kullanılması halinde hem toprak yapısı bozulmakta hem de verim düşüklüğü olmaktadır.

Başka bir deyişle gübrelerin yarayışlı lığının maksimum olduğu ortamlarda, gübrelerin kullanımını sağlamak, toprak tahlil elemanları ile birlikte, tüm teknik elemanların dikkat etmesi gereken bir durum olmalıdır”

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER