Kirlilik vahim boyutta

Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu Üyesi Av. Sevilmiş, hava kirliliği konusunda yetkilileri uyardı.

Kirlilik vahim boyutta

 

Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHABER) - Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu, kentimizde hava kirliliği ölçümlerine göre, yasal sınırların Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği sınır değerin yaklaşık 80 kat üzerinde olduğunu belirterek, yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Adana Barosu, Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu hava kirliği hakkında basın açıklaması yaptı. Toplantıya Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, komisyon üyeleri ve çok sayıda avukat katıldı.

Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Sevilmiş, konu hakkında yaptığı açıklamada, bölgede hava kirliliğinin vahim boyutlara ulaştığını belirterek; “Yılın tüm zaman dilimlerinde hava kirliliği insan sağlığı bakımından tehdit oluşturacak boyutlarda iken, kış aylarında, havaya salınan zehirli madde miktarının artması dolayısıyla çok daha vahim boyutlara gelmektedir.” dedi.

Yaşanan hava kirliliğinin özellikle çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına değinen Sevilmiş, “Dünya Sağlık Örgütü’nün görünmez katil olarak tanımladığı hava kirliliği çocuklar için, başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere birçok kalıcı hastalıklara sebep olmaktadır ve ne yazık ki kısa zamanda çocuklar için öldürücü etkilere yol açmaktadır.” ifadesi kullandı.

Adana için ölçümlerden örnekler de veren Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Sevilmiş, açıklamalarına şöyle devam etti;

“Yılın ilk günlerinde özellikle 2 Ocak 2018 tarihinde gece saatlerinde hava kirliliği nedeniyle göz gözü görmezken Devletin resmi internet sitesi olan www.havaizleme.gov.tr"den saat 22.00 itibariyle aldığımız verilere göre;

Adana Valilik ölçüm istasyonu;pm (10 ) 610 ug / m3 ( 10 mikron partikül madde  -metreküpde 610 mikrogram ) ölçülmüştür.  

Adana Meteoroloji ölçüm istasyonu pm (10) 793 ug / m3, (10 mikron partikül madde -metreküpte 793 mikrogram) olmuştur. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün  (WHO), PM (10 ) -10 mikron partikül madde için belirlediği sağlığa zararlı sınır değer, 20 ug/ m3 - AB'nin sınır değeri 50 ug /m3 -Türkiye'nin sınır değeri ise 70 ug /m3'tür.  

Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma biriminin 2013 yılında yayınladığı rapora göre partikül madde kirliliği akciğer kanserine yol açmakta ve mesane kanseriyle de pozitif ilişkisi bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün verdiği sınır değer 20 ug /m3 iken, 2 Ocak 2018 Salı akşamı saat 22.00'de Adanalılar olarak 793 ug / m3 olarak partikül madde soluduk.

UNİCEF’in 2017 yılında yayınladığı “Havayı Çocuklar için Temizleyin” başlıklı raporda uydu görüntüleri kullanılarak, dünyada ne kadar çocuğun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen uluslararası standartların üzerinde bir oranda hava kirliliğine maruz kaldığı ortaya kondu. Bu rapora göre milyonlarca çocuk uluslararası standartlardan en az 6 kat daha fazla hava kirliliğine maruz kaldığı ve bu sebepten dolayı her yıl 920 bin çocuğun hava kirliliğinden öldüğü belirtiliyor.

Hekimler, çocukların hava kirliliğine karşı daha hassas olduklarını, toksinleri zararsız hale çevirme sistemlerinin yetersiz olduğunu, hızla büyüyen ve çoğalan hücrelerinde çevresel zararlıların daha kolay hasar oluşturduğunu, burun yerine daha çok ağızdan soluk alıp verdikleri için akciğerlere doğrudan giden kirli havanın gelişimleri kötü yönde etkilediğini belirtmektedirler.

Çocuk Hakları Sözleşmesini 1990 yılında imzalayarak ve 27 Ocak 1995'te Resmi Gazete'de yayımlayarak bağlayıcı bir norm haline getiren Türkiye, Sözleşmeyle çocuk haklarının korunmasını sağlamayı amaç edinmeyi, bu hakların yaşama geçirilmesi için yükümlülüklere uymayı sadece uluslararası hukukta taahhüt etmiş değil, başta bu coğrafyada doğan her çocuğa taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle her alanda çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyen çevre politikaları güdülerek, hava kirliliği ile mücadele etmek tüm kamu makamlarının sorumluluğudur. Uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde kamu makamlarının pozitif(birincil) yükümlülüğü gereği hava kirliliğine sebep olacak tüm faktörlerin engellenmesi, çocukların temiz ve sağlıklı bir havada nefes alabilmelerinin mümkün olması için tüm çabanın gösterilmesi gerekmekte, kamu makamlarının uygulamalarının toplumdaki bireylerce yahut tüzel kişiliklerce ihlal edilerek hava kirliliğine sebep olduğu durumların tespit edilmesi halinde bu kez kamu makamlarının negatif(ikincil) yükümlülüğü olarak  en etkili soruşturmaların yapılarak kirliğe derhal son verilmesi için idari yaptırım süreçleri işletilmeli ve hukuki yaptırımlarla da caydırıcılık politikaları uygulanmalıdır.

Başta kent özelinde ardından ulusal düzeyde hava kirliliği konusunda toplumsal bilinç artırılmalı, çocukların temiz ve sağlıklı bir havada nefes alabilmeleri sağlanmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası hava kalitesi standartlarının gerekleri yerine getirmeye çalışmalıdır. Fosil yakıt tüketimi azaltmalı, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi alanlara kamusal yatırımlar yapmalı, kentler bazında yerel yönetimlerin kış aylarındaki kömür-odun vs ile ısınma yerine alternatif çevreci-ekoloji odaklı ısınma yöntemlerinin üretmesi sağlanmalıdır.

Çocukların hava kirliliğe maruz kalma durumlarını asgariye indirmekten ve onları kirli hava soludukları çevreden yalıtmaktan yana değil, hava kirliliğinin derhal önlenmesi için yapılması gereken her şeyin acilen hayata geçirilmesinden, sağlık ve yaşam haklarının ihlal edilmediği, özgürce nefes alabildikleri temiz ve sağlıklı bir çevrenin var edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla herkesi çocuklara karşı toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye, kamu makamlarını ise hukuki ve idari sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye ve hava kirliliğini engellemeye davet ediyoruz”

Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu üyesi Av. İsmail Hakkı Atal, Adana’da çocukların akşam saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğine değinerek; “Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma birimi dış ortam hava kirliliğinin doğrudan akciğer kanserine yol açtığını açıkladı. İlimizde özellikle akşam 18.00 ile 22.00 arasında insan sağlığı açısından çok yüksek değerlere çıkıyor. Kömür tüketiminin çok yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkarılmamasını tavsiye ediyoruz. İleriki yıllarda bu durumun halk sağlığı açısından ciddi sorunları da beraberinde getireceğinin altını çizmek istiyoruz.” dedi.

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Çevre ve Kentleşme Komisyonu’nun önemine değinerek; “Yaşadığımız kentte ciddi bir hava kirliliği ile karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz. Baromuzun Çevre ve Kentleşme Komisyonu sadece Adana’da değil, Çukurova’da, Ak Deniz Bölgesi’nde çevreye, insanlığa zarar verici, sağlığı tehlikeye düşürücü, ekolojik dengeyi bozucu durumlara karşı aktif bir şeklide çalışan bir birimimizdir.” dedi.

Sorumlu kurumların önlem alması gerektiğini de belirten Av. Küçük; “Bugünkü yaşadığımız hava kirliliğine karşı resmi kurumların mutlak suretle önlem alması ve hava kirliliğini önleme noktasında çalışmaları gerekmektedir. Aynı bağlamda ebeveynlerinde çocukları dışarı çıkarmamaları konusunda hassasiyetli davranmaları gerekiyor.” Şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2018, 14:25

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2