banner6

Kontroller halk sağlığı için yapılıyor

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Adana Veteriner Hekimleri Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile yaptığı ortak açıklamada, gıda kontrollerine yapılan şiddeti kınadı.

Kontroller halk sağlığı için yapılıyor

Kontroller halk sağlığı için yapılıyor

Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHABER) – TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Adana Veteriner Hekimleri Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Resmi Gıda Kontrol Görevlilerinin “adakçı” faaliyeti gösteren bir işletmede maruz kaldığı sözlü şiddet kınandı.

Odalar adına basın açıklamasını okuyan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Resmi Gıda Kontrol Görevlilerinin “adakçı” faaliyeti gösteren bir işletmede maruz kaldığı sözlü şiddete değindi. Ayrıca sonrasında yine aynı işletmecinin basının huzurunda yönelttiği tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adana’nın acilen canlı hayvan pazarı ve kesiminin yapılacağı entegre tesislere ihtiyacı olduğunu da belirten Alparslan, ‘’ Gıda güvenliğinin sağlanmasına engel olmak, bütün toplumun sağlığının riske edilmesine davetiye çıkarmaktır. Bu uygulamanın dolaylı etkisi Halk Sağlığını riske etmektir. Bunun yanı sıra bu görüntüler, görevli arkadaşlarımızın can güvenliklerinin ne derece tehdit altında olduğunu göstermektedir.’’ Dedi.

Ülkemizde gittikçe önem kazanan ve kazandığı önem oranında bazen reel ve bazen de spekülatif gıda problemlerinin, her geçen gün gündemdeki yerini koruduğunu belirten TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘’ Yaşamımızı sürdürebilmemiz için duyduğumuz en önemli ihtiyaç gıdadır. Gıdadan faydalanırken gıdanın; üretim, taşınma, depolama, işleme satış koşullarının uygunsuzluğu nedeniyle veya hazırlama-tüketim alışkanlıkları gibi değişik nedenlerle zararlı hale gelmemiş olması sağlığımızı sürdürebilmemiz bakımından oldukça önemlidir.

Bilindiği gibi ülkemizde Gıda Resmi Kontrolleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülmektedir. Bakanlık bu çalışmaları kamu görevlisi olarak bünyesinde bulundurduğu Gıda Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler ve Su Ürünleri Mühendisleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Resmi Gıda Kontrol Görevlileri sayısı, resmi kontrollerin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli teknik alt yapı ve planlamayla ilgili eksiklikler zaman zaman tarafımızca dile getirilmektedir. Bununla beraber mevcut şartlarda Resmi Gıda Kontrol Görevlilerinin tüketici olarak hepimizin güvenilir gıdalarla beslenebilmemiz için görevlerini özverili bir şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını gözlemlediğimizi belirtmek isteriz.

Yine belirtmek gerekir ki ülkemizde gittikçe önem kazanan ve kazandığı önem oranında bazen reel ve bazen de spekülatif gıda problemleri, her geçen gün gündemdeki yerini korumaktadır. Bu problemlerin doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve sorunların giderilebilmesinin Bakanlığın, çalışmaları konunun bütün taraflarıyla ortaklaştırması ile mümkün olabileceği yadsınmamalıdır.

Gıda alanının tarafları ise üretici, satış, toplu tüketim, depolama, lojistik vb. gıda işletmecileri ve bağlı bulundukları birlik ve odalar, tüketici birlikleri, konu ile ilgili meslek mensuplarının bağlı bulundukları Meslek Odaları, Üniversiteler ve Bakanlığın ilgili birimleridir.

Gıda ile ilgili problemlerin bütün taraflarca birlikte ele alınarak çözülmesi bir gerekliliktir. Bu gerekliliğin resmi gıda kontrolüne muhatap olan gıda işletmecisi için de geçerli olduğu açıktır. Yani gıda işletmecisi, muhatap olduğu resmi kontrollerin kendi işletmesi ve ürettiği ürün ve/veya hizmetin kalitesine olumlu katkı sağlayacağını bilmelidir. Ayrıca her gıda işletmecisi aynı zamanda bir gıda tüketicisi olduğunu unutmamalıdır.

Bir süre önce sosyal medyada paylaşılmış olan bir videoda Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Resmi Gıda Kontrol Görevlilerinin “adakçı” faaliyeti gösteren bir işletmede maruz kaldığı sözlü şiddet ve sonrasında yine aynı işletmecinin basının huzurunda yönelttiği tehditleri ibretle izledik.

‘’GIDA GÜVENLİĞİ ENGELLENMEMELİ’’

Biliyoruz ki sosyal medyaya yansıyan görüntüler Resmi Gıda Kontrol Görevlilerinin günlük olarak karşılaştıkları çeşitli hakaret, sözlü ve bazen fiili şiddetin sadece komuoyuna yansımış olanıdır. Bu görüntüler, görevli arkadaşlarımızın görevlerini hangi şartlarda yerine getirmeye çalıştığını açık bir şekilde gözler önüne getirmiştir. Bu görüntüler aynı zamanda Gıda Resmi Kontrol Görevlilerinin görevlerini rahat bir şekilde yapmasını önleyerek gıda güvenliğinin sağlamasına nasıl engel olunduğunu da bizlere göstermektedir. Gıda güvenliği engellenmemelidir.

Gıda güvenliğinin sağlanmasına engel olmak ise bütün toplumun sağlığının riske edilmesine davetiye çıkarmaktır. Bu uygulamanın dolaylı etkisi Halk Sağlığını riske etmektir. Bunun yanı sıra bu görüntüler, görevli arkadaşlarımızın can güvenliklerinin ne derece tehdit altında olduğunu göstermektedir.

‘’SALDIRILAR SON OLSUN’’

Konu ile ilgili Meslek Odaları olarak meslektaşlarımızın uğradıkları ve uğramakta oldukları bu türden saldırıların bir an önce son bulmasını talep ediyoruz. Açık tehditte bulunan bu işletmeci hakkında hukuki takibatın yapılmasını ve gerekli hukuki yaptırımın uygulanmasını bekliyoruz. Kamu görevlilerinin görevleri başında ve görevleri ile ilgili olarak maruz kaldıkları şiddeti önleyici/caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz.

‘’AÇIK ALANDA HAYVAN SATIŞINA ÖNLEM ALINMALI’’

İlimizde son yıllarda kent merkezinde, yerleşim alanları ile iç içe ve sabit mekânlarda canlı hayvan satışı yapıldığını gözlemekteyiz. Bu yerlerde satışa sunulan hayvanlar satış ve kesim için çoğunlukla dar ve kapalı kafeslerde bekletilmektedir. Yerleşim yerlerinde bulunan bu alanlar için gerek çevrede yaşayanlar açısından ve gerekse hayvan refahı açısından düzenleme yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

‘’SEYYAR MEZBAHALAR ORTAYA ÇIKMAKTADIR’’

Adana’da özellikle Regülatör Köprü bir bakıma hayvan pazarına dönüşmüş durumdadır. Son yıllarda ‘adakçı’ diye tabir edilen mekanlar şehir ile iç içe bir hal almıştır ve sayıları da her geçen gün artmaktadır. Canlı hayvan satışının yanında bu yerlerde kesim de yapılmaktadır. Görünen o ki, seyyar kasap ve ya seyyar mezbahalar ortaya çıkmaktadır.

 

ADANA’YA ACİLEN CANLI HAYVAN PAZARI VE KESİMHANE YAPILMALI

İlimizde canlı hayvan pazarı sıkıntısı yaşanmaktadır. Sık sık gündeme geldiği halde canlı pazar ile ilgili bir çalışma görmemekteyiz. Adana’nın acil olarak canlı hayvan pazarı ve kesiminin yapılacağı entegre tesise ihtiyacı vardır.’’

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2017, 16:17

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER