banner6

Sıcakta beton dökümüne dikkat!

Depremlerde yıkılan binalarda yapılan teknik araştırmalarda, standart dışı, kalitesiz beton kullanımının ve bilinçsiz uygulamaların bu yıkımların önemli bir nedeni olduğuna dikkat çeken İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, “Adana ve benzeri iklime sahip olan kentlerde neredeyse tüm yaz mevsiminde sıcaklıklar 30 derecelerin üzerinde seyrediyor. Bu bakımdan Adana gibi sıcak iklime sahip tüm kentlerimizde, yapı üretim aşamalarında hava şartları mutlak dikkate alınmalıdır” dedi.

Sıcakta beton dökümüne dikkat!

Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHABER) - Son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle artan hava sıcaklığı, özellikle yaz aylarında birçok alanda hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tarım ve sağlığın yanında yaşamımız için hayati önem taşıyan yapılarımızın yapımında da etkili olan sıcaklıklar, özellikle beton dökümünde etkili oluyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte, özellikle Türkiye’nin en sıcak illerinin başında yer alan Adana’da beton dökümüne dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, yaz aylarında inşaatlardaki beton dökümüne dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Adana gibi sıcak havaya sahip kentlerde ve bölgelerde sıcak havada beton dökümü kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirten İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, “Sıcak ve nemli havasıyla dikkati çeken Adana’da yapı üretim sürecinde daha hassas olmak gerekir. Adana gibi sıcak iklime sahip tüm kentlerimizde, yapı üretim aşamalarında hava şartları mutlak dikkate alınmalıdır” dedi.

Beton dökümü taşıyıcı sistemi teşkil eden demir-beton ikilisinin standartlara uygun bileşiminin sağlamak olduğundan, yapının dayanımını dolayısıyla can ve mal güvenliğini doğrudan etkilediğine değinen Turanbayburt, “Planlama aşamasından başlayarak projenin doğru uygulanması, yapı denetiminin eksiksiz yapılması, konutun anahtar teslimine varıncaya kadar yapı üretim süreci bir bütündür. Bu sürecin her aşaması kendine has özellikler taşımaktadır” diye konuştu.

Su miktarını ve sıcaklığı etkileyen tüm faktörlerin, dolayısıyla betonun özeliklerini de etkilediğine dikkat çeken Turanbayburt şöyle konuştu;

Betonu oluşturan yapı malzemelerini bir arada tutan ve dayanım kazandıran çimento ve su arasında gerçekleşen “hidratasyon reaksiyonu” dur. Bu reaksiyonun gerçekleşmesi için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Su miktarını ve sıcaklığı etkileyen tüm faktörler dolayısıyla betonun özeliklerini de etkilemiş olur.

Ülkemiz topraklarının yaklaşık yüzde 95’inin deprem kuşağında yer aldığını hepimiz biliyoruz. Depremlerde yıkılan binalarda yapılan teknik araştırmalar, standart dışı, kalitesiz beton kullanımının ve bilinçsiz uygulamaların bu yıkımların önemli bir nedeni olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Ülkemizde deprem olmadan da binalar yıkılmaktadır, bu binalarda standartlara uygun olmayan beton üretimi yapıldığını teknik analizler ortaya koymaktadır. Yapıların güvenliği açısından betonun kalitesi vazgeçilmez bir gerçekliktir.

Adana gibi sıcak iklime sahip tüm kentlerimizde, yapı üretim aşamalarında hava şartları mutlak dikkate alınmalıdır. Sıcak hava, TS 1248 (Anormal Hava Koşullarında Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları) standardında art arda 3 günlük hava sıcaklığı ortalamasının 30°C’nin üzerinde olması durumu olarak ifade edilir. Adana ve benzeri iklime sahip olan kentlerde neredeyse tüm yaz mevsimini bu sıcaklıklarda geçiriyoruz.

Hava sıcaklığının fazla olması beton içindeki suyun hızla buharlaşmasına, beton akışkanlığının azalmasına, işlenmesinin zorlanmasına, dayanım kaybına, beton yüzeyinde daha fazla rötre çatlağı oluşup betonun daha geçirimli olmasına neden olur. Öncelikle beton üretimi ve inşaat sahasına taşınması kurallara uygun olarak yapılmalıdır.

İnşaat sahasında beton dökülecek zemin önceden ıslatılmalı, güneş ve rüzgarın durumuna göre ihtiyaç hasıl olması durumunda kullanılacak gölgelik, rüzgar kırıcı ekipmanlar, tüm işçiler ve gerekli tüm diğer ekipmanlar beton dökümü için hazır olmalıdır. Gün içinde sıcaklığın azaldığı saatlerde beton dökümü yapılmalıdır. Beton dökümünde, beton sıcaklığı sürekli olarak kontrol edilmeli, aşırı vibrasyon yapılmamalı ve döküm en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.

Beton dökümü sonrasında betonun bakımı ve kürü çok iyi yapılmalıdır. Beton yüzeyinde sertleşmeye başlar başlamaz su ile kür edilmelidir. Kür süresi en az 7 gün olmalıdır. Beton yüzeyi devamlı nemli kalacak şekilde farklı metotlar ile kür yapılabilir.

Beton günde en az 3 defa kurumasına fırsat verilmeden sulanmalı veya üstüne konulacak kum, telis çuval bezi, hasır gibi örtüler suyla sürekli doygun hale getirilmelidir. Su kürü uygulandığında suyun sıcaklığı beton sıcaklığından çok düşük olmamalıdır.

Her şart altında, her zeminde, her iklimde sağlıklı, güvenli yapı üretilebilmek mümkündür; yeter ki proje hazırlanmasından uygulamaya kadar her aşamada, mesleki teknik gereklilikler yerine getirilsin, mesleki etik kurallar bir an olsun unutulmasın ve yapı denetim sistemi eksiksiz uygulansın. Bunun sağlanmasında şantiye şefi meslektaşlarımıza, yapı denetim firmalarına, belediyelere, ilgili kurum ve kuruluşlara büyük sorumluluk düşmektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak, içinde bulunduğumuz bu sıcak yaz aylarında, mesleki ve toplumsal sorumluluğumuz gereği, beton dökümü ile ilgili kamuoyunu ve meslektaşlarımızı uyarmayı bir görev olarak görmekteyiz. Bu noktada şantiye şefi meslektaşlarımıza, yapı denetim firmalarına, belediyelere, ilgili kurum ve kuruluşlara büyük sorumluluk düştüğünü de hatırlatıyoruz. Unutulmamalıdır ki, bilimsel-mesleki esaslara ve mesleki etik kurallara uygun yapı üretim süreci ile her koşulda güvenli yapı üretimi temin etmek mümkündür. Yeter ki gerekli tüm önlemleri alalım.

İnsanların can ve mal güvenliğini sağlayan yapı üretimi için bu sorumluluğun gereği hassasiyetle yerine getirilmelidir”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER