banner6

‘Toprak Ana’ dertli, ‘Sadık Yâr’ yorgun, ‘En Güzel Kadın’ kırgın

Tarımda amaçlanan sürdürülebilirlik için kadınların öneminin anlaşılması gerektiğine dikkat çeken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Küçük çiftçilerin çoğunluğunun kadın emeği ile ayakta durduğu, kadınlar olmadan tarımın da/kırsal toplumun da varlığını sürdüremeyeceği düşünülürse, tarımda amaçlanan sürdürülebilirlik için kadınların önemi anlaşılmalıdır. Tarih boyunca kadının üretkenliği, onun toprak ile özdeşleşmesine yol açmış ve “toprak ana” kelimesi her dilde karşılığını bulmuştur. Bugün ise “toprak ana” dertli, “sadık yâr” yorgun, “en güzel kadın” kırgın” dedi.

‘Toprak Ana’ dertli, ‘Sadık Yâr’ yorgun, ‘En Güzel Kadın’ kırgın

 Serhat ŞANLI / ÖZEL HABER

ADANA (İLKHABER) – Tarımda amaçlanan sürdürülebilirlik için kadınların öneminin anlaşılması gerektiğine dikkat çeken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Küçük çiftçilerin çoğunluğunun kadın emeği ile ayakta durduğu, kadınlar olmadan tarımın da/kırsal toplumun da varlığını sürdüremeyeceği düşünülürse, tarımda amaçlanan sürdürülebilirlik için kadınların önemi anlaşılmalıdır. Tarih boyunca kadının üretkenliği, onun toprak ile özdeşleşmesine yol açmış ve “toprak ana” kelimesi her dilde karşılığını bulmuştur. Bugün ise “toprak ana” dertli, “sadık yâr” yorgun, “en güzel kadın” kırgın” dedi.

Tarım, insanoğlunun yerleşik hayata geçişinden günümüze her zaman önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle artan nüfusa paralel olarak artan gıda ihtiyacına yanıt vermek için modern tarım politikaları üzerine çalışmalar yapılmakta ve birim alandan maksimum üretim arayışlarına gidilmektedir.

Bugün dahi tarımsal üretim sürecinde, ailenin ve toplumun beslenmesinden sorumlu sayılan kadınlar ile kız çocukları, tohumun ekiminden, ürünlerin yetiştirilmesine, hasattan, ürünün sofraya kadar ulaşımına kadar birçok alanda hayatımızda en önemli rolü üstlenmektedir.

DESTEKLER

Günümüzde kadın çiftçilere hibe, teşvik, kredi ve destekler konusunda projeler üretilmeye başlanmış, hayvancılık, seracılık, fide yetiştiriciliği, mantar üretimi, arıcılık, ipek böceği yetiştiriciliği vb. gibi alanlarda aktif rol oynanmasına çalışılmakta ve tarımda kadın girişimciliğinin sağlanmasına çalışılmaktadır.

Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği de her yıl 15 Ekim’i Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak ilan ederek kadınların gerek üretim, gerekse ailenin beslenmesinde üstlendikleri sorumluluklara dikkat çekmiştir.

EKSİKLİKLER NEDENİYLE SORUNLAR ORTAYA ÇIKMAKTA

Kadınların tarımdaki yerine dikkat çeken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Kırsal alanlardaki kadın için üretim ve ev işlerinin birlikte yapılması, eğitim düzeyinin ve toplumsal statünün düşüklüğü, örgütlenmenin sağlanamaması, kısmi çalışma olanaklarının bulunmaması ve başta sosyal güvenlik olmak üzere çalışma yaşamı ile ilgili yasal mevzuattaki eksiklikler nedeniyle önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır” dedi..

Kırsal kesimde kadınların rollerinin çokluğu ve çeşitliliğine değinen Baki Remzi Suiçmez, “Kırsal kesimde kadınların rollerinin çokluğu ve çeşitliliği (geleneksel ev işleri, rutin günlük yaşam faaliyetleri, tarımsal faaliyetlere katılma) çalışma koşullarını zorlaştırır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle tüm bu kadın emeği resmi istatistiklere/milli gelir hesaplarına da yansıtılmaz” diye konuştu.

TARİH BOYUNCA ÜRETKENLİĞİ TOPRAK İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ

Tarımda amaçlanan sürdürülebilirlik için kadınların öneminin anlaşılması gerektiğine dikkat çeken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, şu bilgilere yer verdi;

“Tarih boyunca kadının üretkenliği, onun toprak ile özdeşleşmesine yol açmış ve “toprak ana” kelimesi her dilde karşılığını bulmuştur. Bugün ise “toprak ana” dertli, “sadık yâr” yorgun, “en güzel kadın” kırgın.

TÜİK 2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre; Tarımda kadın istihdam oranı yüzde 41,5, Ücretli veya yevmiyeli olarak çalışan kadın oranı yüzde 12, İşveren olarak çalışan kadın oranı yüzde 0,2.. Kendi hesabına çalışan kadın oranı yüzde 8,6.. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranı yüzde 78,3.. Tarımda sosyal güvenliği olmadan kayıt dışı çalışan kadın oranı yüzde 95..

TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KADINLARIN ÖNEMİ ANLAŞILMALI

Öte yandan, hükümetler tarım politikalarında küçük çiftçilerden çok büyük işletmelere yer verme eğilimdedirler. Oysa küçük çiftçilerin çoğunluğunun kadın emeği ile ayakta durduğu, kırsal kesimdeki tüm toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşın, kadınlar olmadan tarımın da/kırsal toplumun da varlığını sürdüremeyeceği düşünülürse, tarımda amaçlanan sürdürülebilirlik için kadınların önemi anlaşılmalıdır.

BİRÇOK ÜLKEDE İŞ GÜCÜNÜN ENAZ YARISINI KADINLAR OLUŞTURUYOR

Kadınların birçok ülkede işgücünün en az yarısını oluşturduğu gerçeğini göz ardı eden gelişme stratejileri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açar ve böylece tarım sektörüne potansiyelini tam olarak kullanma fırsatını tanımaz. Bu durum yalnızca kadınlar için olumsuz koşulları ortaya koymakla kalmaz aynı zamanda ülke için de bir olumsuzluktur.

Bu nedenle sağlıklı bir ekonomiye ve dengeli bir kalkınma politikasına dayalı, insanların eşit ve özgür yaşadıkları bir dünya isteniyorsa öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir ortak irade gereklidir”

BAYRAM BULUT

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER