Turanbayburt; “Plansız ve sağlıksız büyüme hayatı felç ediyor”

Turanbayburt;  “Plansız ve sağlıksız büyüme hayatı felç ediyor”

Serhat ŞANLI / Rukiye UYANIK

ADANA (İLKHABER) – Yerel yönetimlere çağrıda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Zekeriya Turanbayburt, “Kentin gereksinimi büyük, gösterişli, mega yatırımlar değil, kamu yararı önceliği gözetilen, yaya, engelli, hasta, yaşlı, yoksul kesimler için ulaşılabilir bir kent yaşamı sağlayacak, vatandaşların sosyal kültürel ekonomik yaşamlarına katkı sunacak projeler, uygulamalar ön plana alınmalıdır” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Teknik Danışma Komisyonu, Adana’nın kent sorunlarını somut olarak ele alarak, göreve yeni gelen yerel yönetimlere ışık tutması amacıyla yaptığı çalışmayı kamuoyuyla paylaştı.

Şube binasında Yönetim Kurulu ve Teknik Danışma Komisyonu üyeleriyle birlikte basın toplantısı gerçekleştiren İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, çalışma hakkında bilgi verdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak yapılan çalışmaların insan odaklı olmasına dikkat çeken Turanbayburt, “Kentimizde önce insan diyen, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu, ekolojik dengeyi gözeten, altyapı, trafik sorunlarının çözümü yolunda kararlı, bilimsel adımların atıldığı, katılımcı belediyeciliğin sürdürüldüğü yerel yönetim anlayışının hakim olmasını istiyoruz” dedi.

Kentlerin plansız ve sağlıksız büyüdüğünü ve bunu sağlamanın zorluğuna değinen Turanbayburt, “ Bunu sağlamanın zor olduğunun farkındayız. Çünkü kentlerimiz, plansız ve sağlıksız büyüme sonucu ulaşım, enerji, su, çöp, atık su gibi teknik altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığı, kültür, eğitim, sağlık konularında gelişme kaydedemeyen ve yeşil alanlardan yoksun hale gelmiştir” diye konuştu.

Adana’daki sorunlara dikkat çekerek, yapılması gereken çalışmalara dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Zekeriya Turanbayburt, şöyle konuştu;

“Yönetim Kurulumuz tarafından gündeme alınan Adana kent sorunları, Şube Teknik Danışma Komisyonumuzca somut olarak ele alınmış ve yeni göreve gelen yerel yönetimlere ışık tutması ve katkıda bulunması amacıyla Adana kamuoyuna sunulması kararlaştırılmıştır.

Adana’nın başta gelen sorunlarından biri olan kent içi trafiğindeki karmaşa, iyileştirilmek bir yana her geçen gün daha da sorun teşkil eden bir duruma ulaşmıştır. Ulaşım Ana planı çerçevesinde çözümlenmesi gereken büyük yatırımlar kamuoyunda tartışılmadan, yeterli teknik analizleri yapılmadan uygulanmaya konulmuştur.

Kamu yararı güden yerel yöneticilik anlayışından uzaklığın bir göstergesi olarak Adana’ya yapılacak köprü sayısıyla övünülerek başlatılan Devlet Bahçeli Köprüsü, ödeneksizlikten durdurulmuşken seçim öncesi alelacele ihale edilen Yavuzlar Köprüsü inşaatına başlanmıştır.

Teknik Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucu, Yavuzlar Köprüsünü de içeren Büyükşehir Belediyesi’nin 11.09.2018 tarih, 2018/42180 kayıt nolu ihalesinin yapılış şekliyle sıkıntılı olduğu görülmüştür.

Bu tip yatırımlar uzun erimli ana planlar kapsamı içinde değerlendirilmelidir. Sinanpaşa Mahallesinde 13 yıldır çözümsüz bekleyen kentsel dönüşüm sıkıntısı mevcutken; bıkmış usanmış mahalle halkını barınma, güvenlik problemleriyle çaresiz bırakıp, 550 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğindeki köprüyü Sinanpaşa’nın yıkık virane binalarına doğru uzatmadan önce Sinanpaşa’da yapılacak çok iş olduğu açıktır.

Yeni yerel Yöneticilerimizden beklediğimiz bu ihalenin kapsamlı bir incelemesinin yapılması; Yavuzlar Köprüsünün kentimizdeki ulaşıma ne derece katkı sağlayıp trafik akışını rahatlatacağı, şehrin siluetine etkisi, Seyhan Nehri rekreasyon alanında yer alması, Sinanpaşa mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi beraberinde bütünsel olarak değerlendirilerek köprü inşaatına devam edip etmeme konusunda nihai karara varılmasıdır.

Ayrıca kentimizde ana caddelere, parklara yerleştirilen sayıları hayli kabarık olan ATM ve büfeler, zaten yürünmez durumda olan kaldırımları iyice yürünemez hale getirmekte ve çirkin bir görüntü yaratmaktadır. İnönü Parkının eklentilerle ne hale geldiği, buna en iyi örnektir.

Turgut Özal Bulvarı’nda hayata geçirilmeye çalışılan üst geçitlerin tekrar gözden geçirilerek halkın gereksinimi ve şehir siluetine etkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Ülkemizde ne yazıktır ki, birçok yerel yönetimin temel icraatı, kentsel kamusal hizmetlerin pervasızca özelleştirilmesi, planlama, imar, kentsel altyapı ve ulaşım hizmetlerinde yolsuzlukların artması, kentsel rantın yandaş ve varsıl kesimler lehine yönlendirilmesi olmuştur.

Kente çakılacak her çivinin kent yaşamına katkısı doğrultusunda kararlaştırılması, her bir kuruşun kent yararına harcanması gerektiği açıktır. Ülke şartları, yaşanan ekonomik kriz, belediyelerin borç yükleri düşünüldüğünde her bir projenin isabetli kararlara ihtiyacı vardır.

Kentin gereksinimi büyük, gösterişli, mega yatırımlar değildir. Kamu yararı önceliği gözetilen, yaya, engelli, hasta, yaşlı, yoksul kesimler için ulaşılabilir bir kent yaşamı sağlayacak, vatandaşların sosyal kültürel ekonomik yaşamlarına katkı sunacak projeler, uygulamalar ön plana alınmalıdır.

İMO Adana Şubesi, kentimizde var olan sorunların aşılmasını, sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesini, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini, kent halkının, emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gereklilik olarak görmektedir.

İMO Adana Şubesinin her bir üyesi yaşadığı kenti sevmektedir. Daha yaşanır bir Adana için, mesleki bilgilerimizle, örgütsel varlığımızla, çalışmalarımızla, araştırmalarımızla kentimize hizmet vermeye, görüş ve önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz”

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 13:55

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER