banner6

Vahşi sulamaya son vermeliyiz

Tüm canlılar için hayati önem taşıyan su, küresel ısınma, nüfus artışı ve tatlı sularda yaşanan kirlilik, değişen tüketici yapısı ve bazı diğer faktörlere bağlı olarak her geçen önemi daha da arttırıyor. Dünyanın birçok bölgesinde tatlı suyun yüzde 70’ten fazlası tarım için kullanılıyor. Tarımda bu kadar çok suyun kullanılması beraberinde suyun daha bilinçli kullanılması gereğini doğuruyor.

Vahşi sulamaya son vermeliyiz

 

(ÖZEL HABER)

Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHBAER) – Aşırı sıcaklıklara sahip yarı kurak bir bölgede yer alan Türkiye, üç tarafı sularla çevrili olmasına rağmen su fakiri bir ülke olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye, 2000 ile 2016 yılları arasında su kullanımında yüzde 50’den fazla artış gerçekleşti. Artan nüfus ve ekonomik büyüme ile birlikte özellikle önemli tarım topraklarına sahip ülkemizde 20-30 yıl içinde suya olan ihtiyacın daha da artacağı ön görülüyor.

Uzmanlar günümüzde her geçen gün tükenen tatlı su ihtiyacına paralel olarak, en çok suyun kullanıldığı tarım sektöründe modern sulama sistemlerinin kullanımı ile hem suyun, hem de toprağın korunması gerektiğini söylüyor.

Modern sulama sistemleri kullanılarak suyun bilinçli kullanılmasının yanında toprakların da çoraklaşmasının önüne geçilebileceğini belirten Ziraat Mühendisi Mustafa Pamuk, “Modern sulama erozyonu yani toprağın kaybını önler. Ayrıca bitkilerin gelişimi için gerekli olan suyun yeteri kadarının bitki kök bölgesine damlalar halinde verilmesinin yanında toprak çoraklaşmaktan kurtarılıyor ve su israfının da önüne geçilmiş oluyor” dedi.

Suyun bilinçsiz kullanımının yer altı su kaynaklarını da tükettiğini ifade eden Pamuk, “Tarımda sürdürülebilirlik bakımından tarımsal üretimde sulama hayati rol oynamaktadır. Son yıllarda yer altı sularının aşırı tüketilmesi nedeniyle de ülkemizin birçok bölgesinde özellikle barajlardan uzak olan yerlerde su sorununun yaşandığını görüyoruz” ifadesi kullandı.

Ülkemizde sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında halen geleneksel yüzey sulama yöntemlerinin uygulandığına dikkat çeken Ziraat Mühendisi Mustafa Pamuk sözlerine şöyle devam etti;

“Bugün tüm dünya su fakiri olmaya doğru gidiyor. Nüfus artıyor ve beraberinde gıda ihtiyacı da artıyor. Gıda olmadan yaşam olmayacağına göre, hem doğal olarak vücudumuzun zaruri ihtiyacı, hem de gerekli gıdamız için tarımda kullandığımız suyun artık bir damlasını bile ziyan edemeyiz. Unutmayalım ki, yeterli ve güvenli suyun olmadığı koşullarda tarımsal üretiminden, gıda güvencesi ve gıda güvenliğinden de söz edemeyiz.

Gelişmiş ülkeler yıllardır modern sulama sistemleri kullanarak üründe verim ve kalite bağlamında büyük ilerleme kaydetmelerinin yanında, sularını da koruyorlar. Çünkü bugün herkes biliyor ki eski dediğimiz salma sulama sistemleri toprağı aşırı sulamaya neden olmakta, aşırı sulama da toprağın tuz oranını arttırarak, sulu tarımda birçok çevresel sorunlara neden olmaktadır.

Ayrıca gelişmiş dünya ülkelerinde hem tarım alanında suyun daha ekonomik ve daha verimli kullanılması, hem de tatlı su kaynaklarının israf edilmemesi için projeler üretildiğini görüyoruz. Bunların en başında da damlama sulama sistemleri geliyor. Bu modern sulama sistemleri yaklaşık yüzde 60’a varan su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemleridir. Bunlar su kayıplarını azaltmak, aşırı ve yanlış sulamanın topraklarımıza ve çevreye verdiği zararlı etkileri de en aza indirir.

Damlama sulama sistemiyle, bitkiye gerekli besin maddeleri aşırı bir su isteği oluşturmadan verilebilmesinin yanında işçilik olarak da avantaj sağlar. Bu sistemler üründe önemli oranda kalite ve verim artışı sağlar. Ayrıca erozyonu ve toprak kaybını önler. Özellikle eğimli tarım arazilerinde kolaylıkla uygulanabilmekte ve toprak kaybına da engel olmaktadır.

Adana'ya baktığımızda tarım alanlarının yüzde 60’ından fazlası sulanıyor. Ayrıca yapımı devam eden bazı projelerin hayata geçirilmesiyle bu oran yüzde 80 civarında olacak. Ancak sulanan alanların büyük çoğunluğunun halen yüzey sulama ile bilinçsiz bir şekilde sulanmasını görüyoruz. Bu durum tuzluluk problemlerini ortaya çıkarmakla birlikte su ihtiyacını da artırmaktadır.

Sulanabilir bütün arazilerimizi sulamak ve en kısa zamanda yüzde 60'a varan oranlarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçmek artık zorunluluk haline gelmiştir. Yani vahşi sulamaya son vermemiz şart. Bu konuda devlet desteği de var. Ondan da yararlanabiliriz.

Tüm bunların yanında devlet tarafından basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için teşvik ve hibeler artırılarak üreticilerimiz için daha cazip hale getirilmelidir”

 

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 14:16

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER