banner6

Vatandaşlar bu panele yoğun ilgi gösterdi

İMO Adana Şubesi ve Adana Barosu "Kentsel dönüşümde barınma hakkı ve hukuksal süreç” konulu panel düzenledi

Vatandaşlar bu panele yoğun ilgi gösterdi

Vatandaşlar bu panele yoğun ilgi gösterdi

 

 
ADANA (İHA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve Adana Barosu'nun düzenlediği panelde “Kentsel Dönüşümde Barınma Hakkı ve Hukuksal Süreç” konulu panel Adana’daki kentsel dönüşüm masaya yatırıldı.
Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde İMO Adana Şube Başkanı H.Çağdaş Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panel-foruma konuşmacı olarak Sosyal Haklar Derneği Başkanı Av. Can Atalay ile Ataşehir Belediyesi Hukuk Danışmanı Av. Ali Rıza İlgezdi katıldı.
Panelin açış konuşmasını yapan Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, kentsel dönüşümde kamu yararı ilkesi ve planlama ilkelerine ayrımsız şekilde uyulması gerektiğini söyledi.
İMO Adana Şube Başkanı H.Çağdaş Kaya da kentsel dönüşümün odağında insan olması nedeniyle, tip projelerle yapılmış çağdışı binalarla değil, modern binalarla, altyapısıyla, ulaşımıyla, yeşil alanlarıyla, kısaca her türlü sosyal donatı alanlarıyla, engelsiz bir yaşam mantığıyla yapılması gerektiğini vurguladı.
Ancak ülkemizdeki uygulamalara bakıldığında, maalesef bu anlayışın çok uzağında hareket edildiğini ifade eden Kaya, “Ülkemizdeki kentsel dönüşüm projelerini değerlendirdiğimizde, yürütülen uygulamaların, mahalle sakinlerinin itirazlarının görmezden gelindiği, seçeneklerin vatandaşlara dayatmayla sunulduğu, projelendirme aşamalarında mahalle halkının ekonomik olanakları ve sosyal koşullarının değerlendirmeye alınmadığı, vatandaşlar açısından kabul edilemez adaletsizliklere neden olduğunu görmekteyiz. Bu adaletsizliği ortaya çıkaran aslında, kentsel dönüşümün, kente yapılan yatırımların, bir sermaye aracı olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

ADANA’DA 33 PROJE ALANI VAR
Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda 7, Yüreğir Belediyesi sorumluluğunda 12, Seyhan Belediyesi sorumluluğunda 7, Çukurova Belediyesi sorumluluğunda 2, Sarıçam Belediyesi sorumluluğunda 1, Ceyhan Belediyesi sorumluluğunda 3 ve Kozan Belediyesi sorumluluğunda 1 olmak üzere Adana’da toplam 33 proje alanı bulunduğunu söyleyen Kaya, şu ifadelere yer verdi:
“Bu sayının giderek artacağı bellidir. Bu proje alanları şimdiden 1600 hektarın üzerindedir. Bu alanlardaki kentsel dönüşüm projelerinde, sunulan seçenekleri kabul etmedikleri için ve bu seçenekleri karşılayacak olanaklara sahip olamadıkları için insanlarıiradeleri dışında, mahallelerinden ayrılmak zorunda bırakmak asla kabul edilemez. Aynı zamanda mahallelilerin yaşam biçimini tamamen değiştirecek olan kentsel dönüşüm projelerinde, düşüncelerini almak, itirazlarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Mahalle sakinlerinin ve bizlerin istediği budur. Mesleki ve kamusal sorumluluk taşıyan Odamız; adil, hakkaniyetli bir kent yaşamının savunucusu olmaya devam edecektir.”

“VATANDAŞ BİRBİRİNİN ELİNİ BIRAKMAMALI”
Av. Can Atalay ise hukuki ve toplumsal meselenin zorluğuyla, ağır bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm kavramı çok fazla kullanılıyor. 2000’li yılların başında Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı gündeme geldi fakat aynı hızla geri çekildi. Binlerce, on binlerce maddeyi kapsayan mevzuatın tümüne kentsel dönüşüm denilerek yalan söylenmektedir” dedi.
Bu konularla ilgili çalışmalardaki amaçlarının insanların hakkının, hukukunun üzerine yeni haklar eklemek olduğuna işaret eden Atalay, şunları söyledi:
“Kentsel dönüşüm kavramı mevzuatta tanımlı değilse açık bir göz boyamadır ve kandırmacadır. Adana’da yapılmak istenen şey kentsel yenileme, sağlıklaştırma mıdır, yoksa sürgün müdür, el koyma mıdır? Bütün bunların gerekçesi 1999 İstanbul depremidir. Depremden sonra kent mekanının tıpkı kırlar gibi ranta açılması gündeme gelmiştir. Depremden sonra kentsel dönüşüm adıyla vatandaşın gözü boyanmaktadır. Deprem ya da başka bir afet riski şu anda kapınızı çalan kentsel dönüşüm uygulamasının gerekçesi değildir, olamaz. Adana havzası gibi sulak bölgede parsel bazında yapılaşma, ‘kentsel dönüşüm’ başka yeni afetlere kapı açacaktır. İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri, stratejik planlarında, kamulaştırmalarda vatandaşa danışmak durumundadır. Aksi halde vatandaşın dava açma hakkı vardır ve iptal kararı alabilir. Türkiye’de birçok bölgede acele kamulaştırma kararı alındı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin merkezi bütçesinde tüm alanları kamulaştıracak bir para yoktur. Ancak Adana’da olduğu gibi ülkenin birçok yerinde vatandaşlar kamulaştırma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Kendi davanızdan ve birbirinizin elini tutmaktan vazgeçmeyin. Vatandaşlar, neye karşı hangi süre içerisinde dava açması gerektiği başta olmak üzere dilekçe hakkını nasıl kullanacağına ilişkin Adana Barosu’ndan destek talep etmelidir.”

AV. İLGEZDİ, ÖRGÜTLÜLÜĞE ÇAĞIRDI
Av. Ali Rıza İlgezdi de Adanalıların sorunlarıyla ilgilenen İMO ve Adana Barosu olduğu için vatandaşları şanslı gördü. Başka kentlerde bu şekilde vatandaşla ilgili çok fazla kurum olmadığını ifade eden İlgezdi, “Türkiye’de toplam müteahhit karneli kişi sayısı 280 bin. 280 bin müteahhidin en büyüğü devlet. Devlet müteahhitlik ruhunu ortaya koymak adına ‘Kentsel Dönüşüm Yasası’ çıkardı. Bu yasanın ruhu doğru, yazım dili, maddeleştirmesi, uygulaması yanlış. Bir yasa 2009’da çıktı ancak defalarca değişti. Bu yanlışlar öyle bir hale geldi ki hallaç pamuğuna döndü” dedi.
Kentsel dönüşümde vatandaşların hakkını savunurken dirençli olması gereğine değinen İlgezdi, şöyle konuştu:
“İnsanlar bunu çıkar mekanizması haline dönüştürmeden, ortaya çıkarılacak şehir rantından bütün herkesin hakkı kadar alabilmesi için ortak mücadele dili geliştirmek zorundadır. Vatandaşlar kentsel dönüşüm kararlarında örgütlü olmalı. Süreci doğru götüreceksek, çözüme kavuşturacaksak kentsel yenileme bölgesinde bulunan insanlar bir araya gelecek ve birbirini dinleyerek tespit yapacak. Sorunun ne olduğunu ortaya koyduktan sonra çözüm üretmek kolay olacak.”
Panele kentsel dönüşüm kararı alınan mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı ve forum bölümünde vatandaşlar sorunlarını dile getirdi, akıllarında kalan soru işaretlerine yanıt aradı.
Toplantıya, Seyhan Belediye Başkan Yardımcıları Türkan Eşli, Ulaş Toros, Seyhan ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ulaş Çetinkaya, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Seyhan Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, TMMOB Adana İKK Sekreteri Ali Kuzu ve TMMOB’ye bağlı Odaların Adana şube başkanları, üyeleri veçok sayıda davetli katıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2016, 15:13

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER