banner6

Yönetmeliklerle çok oynanmasın

TMMOB Mimar ve Mühendisler Odası Adana Şube Başkanı Tüzün, Türkiye’de 7-8 milyon yapının riskli olduğundan yeniden yapılması gerektiğini söyledi ve ekledi:

Yönetmeliklerle   çok oynanmasın

 

 

(ÖZEL HABER)

 

Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHABER) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehirlerde çarpık kentleşmeden kaynaklanan kötü silüetin giderilmesi amacıyla imarda bazı yeni düzenlemeleri kapsayan yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Kentlerin sluetini değiştirecek, yatay mimari konusunu ön plana çıkaran ve binaların çehresini değiştirecek yeni İmar Yönetmeliğinin Temmuz ayında yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Ancak planlanan yönetmelik, 1 Ekim’de yürürlüğe girecek. Ayrıca 1 Ekim’e kadar yapı ruhsatı başvurusu yapılırsa, eski yönetmelik geçerli olacak.

TMMOB Mimar ve Mühendisler Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, yönetmelikler sık oynamanın doğru olmadığını belirterek, yönetmeliklere yetişmesi için aceleye hazırlanan projelerin sağlıklı olmayacağını söyledi.

Yönetmeliklerle bu kadar sık oynanmasının sakıncalı olduğuna değinen Tüzün, ‘’Gelişmiş ülkelerde, pek az karşılaştığımız bu durum maalesef ülkemizde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Hemen yönetmeliğe yetiştirilsin diye projeler acele yapılmaktadır. Böyle olunca üzerinde düşünülmeden, tartışılmadan yapılacak yapıların sağlıklı olmasını söylemek mümkün değildir.’’ Dedi.

Ekonomik politikalara göre yön verilen yönetmeliklerin, yeni bir imar düzeni, yeni bir yapılı çevre önermediğini belirten TMMOB Mimar ve Mühendisler Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, sözlerine şöyle devam etti;

‘’İmar planları bir yörenin yoğunluğunu, yapılacak olan toplam inşaat alanını, sosyal alanları, donatıları tespit eden bilimsel bir veridir. Yeni yönetmelikte emsal alanın yüzde 30’u kadar ilave inşaat yapılabilir. Yapılacaklar sıralanıyor. Muafiyetler belli. Sonra o yüzde 30, yüzde 40-45’lere çıkıyor. Yani bin metrekarelik bir parselde, 960 metrekare yapabileceğiniz planı bin 500 metrekarede yapıyorsunuz. Bu imar planına aykırı bir tavırdır.

İlk Tip İmar Yönetmeliği 1985 yılında çıkarıldı. Onda belediyelere imar yapma yetkisi verilmişti. Ardından 2013 yılı Haziran ayında da bütün yönetmelikler hükümet tarafından kaldırıldı. Belediyelerinde yönetmelik yapma hakkı da kaldırılmış oldu. Aynı yılın Eylül ayında yeniden bir yönetmelik yayınlandı. Haziran ayındaki yönetmelikte belirtilen yüzde 25 ilaveyi, Eylül ayındaki yönetmelik ile yüzde 20’ye düşürüldü.

YÖNETMELİKLE OYNANDIĞI ZAMAN BÜTÜN TAŞLARI YERİNDEN OYNATIRSINIZ

Yönetmelikler ile oynamanın anlamı yoktur. Yönetmelik ile oynadığınız zaman, bütün taşları yerinden oynatmış oluyorsunuz. Burada fırsatçılar ortaya çıkamaya başlıyor.

Türkiye’deki 20 milyon yapının 5-6 milyonu belirli yönetmelikleri taşımaktadır. Geri kalanın yarısı yani 7-8 milyon yapı riskli olduğundan yeniden yapılması gerekiyor.

Şuanda Adana’ya bakacak olursak, 1977’den bu son yönetmeliğe kadar 11 Tip yapı görebiliriz. Yani 40 yılda 11 tip yapı söz konusudur.

İmar planları, bilimsel verilerin ışığında, belirli alanlar için bir yaşam önerirler. Bu öneriler içinde alanın nasıl kullanılacağı, nüfus yoğunlukları tespit edilerek alt yapı ve sosyal donatılar düzenlenir. Yönetmelikler vasıtasıyla plan verileri zorlanmakta ve yük artırılmakta, sağlıklı alanlar daraltılmaktadır.

Ekonomik politikalara göre, yön verilen yönetmelikler, yeni bir imar düzeni, yeni bir yapılı çevre önermemektedir. Mevcut konutların yeniden yapılmasını öngörmekte ve mevcut alt yapının yükünü artıracak önerileri geliştirmektedir. Bunun sonucu kentlerimizin yaşanabilir özellikleri azalacaktır. Otopark, yeşil alan vs.

KABAK TADI VERDİ

Bir mimar tasarımın sağlıklı olması ve mekân ile ilgilenir. Bu bakımdan bakıldığında, filler çarpışmakta, çimler ezilmektedir. Kabak tadı verdi diyebiliriz. Bu yeni yönetmelik tahminen meslek kuruluşları tarafından dava edilir.

Yönetmelik değişmemiştir. Süre uzatılmıştır. Yıllık periyodlar üçer ayılık periyodlara indirilmiştir. Bu durum sektörde hareketlenmeye neden olabilir, ruhsat harçları vs. den idareler ekonomik gelir elde edebilir ancak aceleye getirilmiş ve yalnızca hesaplarına dayalı yaşam mekânlarının, mutsuzluğa neden olacağı kesindir.

Salt yönetmelik maddeleri açısından bakacak olursak, birçok teknik detay ile değil, meslekten olmayanların, işin tam içinde olanların bile içinden çıkılamaz bir hal almaktadır. İçinden çıkılamaz alan hesapları, sektördeki tarafları karşı karşıya getirecektir.

Tasarım ve yaşam hakkında hiçbir şey önermemektedir. Yatay mimari, yüksek yapıyı engelleme düşünceleri yönetmelikte yerini bulamamaktadır. Yerel yönetimlerin, özellikle Adana’da yeni imar alanları açması zorunluluktur.

İnsanlar kentlere bakıyor ve sürekli şikâyetler ediyor. Küçük küçük değişiklikler buna neden oluyor ancak, görülmesi gereken imar planları ile bu kadar oynanıyor olmasıdır. Örneğin Adana’da şehir merkezi ilk olarak 2 katlıydı. Sonra 3 kata çıktı, ardından zemin artı 4 kata, sonra 6 katlı ve aralara asma kat girdi. Sonrasında yoğunluk geldi ve ucu bucağı kaçtı gitti. Hiçbir şekilde siluetten ve kent ortak şehirden bahsetmek mümkün değildir.

BÜTÜN ADANA KİLİTLENİR

Bütün Adana’yı kilitleyebilecek bir durum var. Yönetmelikte; ‘7 metrelik bir yolda 2 kat, yol 10 metre ise 3 kat, 12 metre ise 4 kattan fazla yükseklik yapamazsın’ imar planında yazmıyorsa. Bu imar planlarında aykırı olduğundan Adana’da büyük oranda kilitlenmeye neden olur. Ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Çünkü yoğunluklar yüksektir. Örneğin Mersin’de 0,90 yani düşük yoğunluk olduğundan istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Ancak yüksek yoğunluklarda bu çekmelerin içerisine sığamazsınız.

ADANA’YA YENİ İMAR ALANLARI AÇILMALIDIR

Adana’da yeni imar alanları açılmalıdır. Çünkü bu kent bu kadar sıkışıklığı, bu yoğunluğu kaldıramaz. Yerel yönetimler, kentsel dönüşüm için mastır plana esas olacak fikirlerin önünü açmalı ve bu konuda uzmanlardan oluşan ekiplerle yoğun çalışmalar yapmak zorundadır. Kentimizin geleceği için yönetmeliklerin nasıl olacağı değil, bu yuvarlanışın durdurulmasını sağlayacak, mastır planlamaya ihtiyaç vardır.’’

Yeni yönetmelik ile birlikte emsal harici tüm alanların toplamı yüzde 30 ile sınırlandırılacak. Birden fazla yönetmeliğin tercih edilebilmesi uygulamasına son verilecek, bütün cepheleri gömülü olan tüm otopark alanları emsal dışı tutulacak. 1+0 konutlara izin verilmeyecek. En az 1+1 ve net 28,5 metrekare olacak. Ayrıca güneş panelleri ruhsattan muaf tutulacak.

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2017, 14:34

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER