izmir escort izmir escort izmir escort eskisehir escort eskisehir escort

Gaziantep escort Gaziantep escort Gaziantep escort Gaziantep escort

ADANA ‘CEHENNEME’ DÖNEBİLİR

Santralin bir saatte 201 ton kömür yakacağını anlatan Gökoğlu, “ÇED raporuna göre, Atagür Enerji AŞ.nin kuracağı Klikya Termik Elektrik Santrali bir saatte 201 ton kömür yakacak, yine bir saatte 38 ton kül ve alçı taşı atık olacak ve depolanacak, tüm bu işlemler de 49 yıl boyunca devam edecektir. Bu durum dünyamız, çevremiz, iklimimiz, ekoloji, bölgemiz, denizimiz, topraklarımız, tarımımız, bütün canlı hayat, yakında bulunan koruma altındaki sulak alanlar, Sugözü ve çevresindeki yerleşim yerleri, Adana İli ve son olarak ülkemiz için tam bir felaket senaryosu gibidir.” diye konuştu.
Bu haber 2015-02-08 23:02:34 eklenmiş ve 1907 kez görüntülenmiştir.

Bayram BULUT

ADANA (İLKHABER) Adana Çevre Platformu Üyesi Yaşar Gökoğlu, Sugözü’ne yapılacak olan termik santralleri gazetemize değerlendirdi.

 

Adana Çevre Platformu üyeleri bölgeye yapılacak olan 18 termik santralin iptali için dilekçe yazdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü’ne gönderilecek dilekçede çarpıcı ifadeler yer aldı. Çevrecilerin hazırladığı dilekçede bir günde 2 Milyon 592 Bin ton suyun denizden alınıp kullanılacağı ifadeleri kullanıldı.

 

YAŞANABİLİNECEK BİR ÇEVRE ORTAMI KALMAYACAK

Adana Çevre Platformu Üyesi Yaşar Gökoğlu, hazırlanan dilekçelerin çevreciler tarafından imzalandıktan sonra yetkili makamlara teslim edileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Yumurtalık Sugözü mevkiinde Atagür Enerji AŞ.nin kuracağı Klikya Termik Elektrik Santrali ÇED toplantısına katıldıklarını belirten Gökoğlu, firma yetkililerine itirazlarını bildirdiklerini söyledi. Bu santralin ve civardaki diğer 17 santralin faaliyete geçirilmesi durumunda Adana ve çevre illerinde yaşanabilinecek bir çevre ortamının kalmayacağını işaret eden Gökoğlu, hazırladıkları dilekçelerde bu konulara değindiklerini aktardı.

 

BİR ÇELİŞKİ OLUŞTURMAKTADIR

Gökoğlu, “Küresel ısınmaya yol açan en büyük etkenin atmosfere salınan başta Karbon Dioksit olmak üzere çeşitli gazlar olduğu bilinmektedir. Karbon Dioksit gazının en çok enerji sektöründeki işletmelerden, özellikle de kömür santrallerinden salındığı herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Karbon Dioksit gazı kömür santrallerinde filtre edilememekte, doğrudan atmosfere salınmaktadır. Bu yüzden de Almanya, İngiltere gibi birçok ülke kirletici olan kömür santrallerini kapatmakta, temiz enerji kollarına yatırım yapmaktadır. Yetkililerin toplantılara katılıp atmosfere gaz salınımını azaltıcı tahahhütler de bulunması, bir yandan da kömür santrallerinin kurulmasına izin vermesi, hatta teşvik etmesi tam bir çelişki oluşturmaktadır.” dedi.

 

BİR SAATTE 201 TON KÖMÜR YAKACAK

 

Santralin bir saatte 201 ton kömür yakacağını anlatan Gökoğlu, “ÇED raporuna göre, Atagür Enerji AŞ.nin kuracağı Klikya Termik Elektrik Santrali bir saatte 201 ton kömür yakacak, yine bir saatte 38 ton kül ve alçı taşı atık olacak ve depolanacak, tüm bu işlemler de 49 yıl boyunca devam edecektir. Bu durum dünyamız, çevremiz, iklimimiz, ekoloji, bölgemiz, denizimiz, topraklarımız, tarımımız, bütün canlı hayat, yakında bulunan koruma altındaki sulak alanlar, Sugözü ve çevresindeki yerleşim yerleri, Adana İli ve son olarak ülkemiz için tam bir felaket senaryosu gibidir.” diye konuştu.

 

BİR GÜNDE İSE 2 MİLYON 592 BİN TON SU KULLANILACAK

Denizden bir saniyede 30 ton su çekilip kullanacağını ileri süren Gökoğlu, “ÇED raporu soğutma suyu olarak denizden bir saniyede 30 ton su alınarak kullanılacağını söylemektedir. Yani bir saatte 108.000 ton, bir günde ise 2.592.000 ton su denizden alınıp kullanılacaktır. Bu suyun denize kaç derece ısınmış olarak deşarj edileceği ÇED raporunda yazmamaktadır. Deniz dediğiniz ise Okyanus olmayıp, İskenderun Körfezi'dir. Denizde hassas yaşam dengesinin bu durumda büyük değişikliğe ve yıkıma uğrayacağı kesin gibidir. Bütün bu durumlar sürdürebilir değildir, öngörülen işletme süresi sonunda bölge yaşanmaz hale gelecektir.” şeklinde konuştu.

 

DENİZ CANLILARI YOK OLACAK

Gökoğlu, deniz canlılarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklarını savunarak, “ÇED raporunun beş ayrı yerinde denizden “sınırsız kaynak” olarak söz edilmektedir. Oysa denizlerin endüstriyel faaliyetlerin sonucunda can çekiştiği, denizlerdeki canlı türlerinin yok oluşa sürüklendiği bilinen bir gerçektir. ÇED raporunu hazırlayan ve imzalayan mühendislere sormak istiyoruz: Sizin “deniz” dediğiniz içinde canlı bulunmayan ölü bir su birikintisi midir? ÇED raporunda santral kıyısında yapılacak olan “dolgu alanı”ndan söz edilmektedir. Bu ne demektir? Ne kadar dolgu yapılacaktır? Bunun denize etkileri ne olacaktır?” ifadelerini kullandı.

 

ASİT YAĞACAK

Santralden çıkan zehirli gazların atmosferik şartlarda asite dönüşüp yeryüzüne yağacak demek olduğunu anlatan Gökoğlu, “ÇED raporunda SO2 gazı arıtmasının yüzde 90 verimle, NOx bileşikleri arıtmasının ise yüzde 80 verimle çalışacağı söylenmektedir. Bu söylem korkunç bir itiraf anlamı taşımaktadır. Çünkü bir saatte 201 ton ve bir günde 4.824 ton kömür yakacak olan bir santralden bahsetmekteyiz. Çıkacak olan SO2 gazının yüzde 10'u, NOx bileşiklerinin ise yüzde 20'si atmosfere salınacak demektir. Filtre sistemleri 24 saat ve arızasız çalıştırılırsa, yani iyi ihtimalle bu kadar zehirli gaz salınacak demektir. Bu durum bütün canlı hayat için felaket anlamına gelmektedir. Bu zehirli gazlar atmosferik şartlarda asite dönüşüp yeryüzüne yağacak demektir.” dedi.

 

PAZARLAMACI MANTIĞI

Bu tür yatırımlarından vazgeçilmesini gerektiğini dile getiren Gökoğlu, “ÇED raporu çıkacak olan CO2 gazının izlenip, hesaplanacağını söylemektedir. Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan iklim zirvesi toplantılarının bizim ülkemize etkisi ne yazık ki şimdilik bu kadar görülmektedir. Bu tür yatırımlardan vazgeçmek yerine şimdilik sadece atmosfere ne kadar gaz saldığımızı hesaplamakla yetiniyoruz. Bütün dünyada küresel iklim değişikliğinin acı sonuçları yaşanırken bu durum bizim açımızdan oldukça geri ve düşündürücü bir gelişme olmalıdır. ÇED raporunda ülkemizde kişi başına düşen elektrik tüketiminin diğer ülkelere oranla düşük olduğu belirtilip, bu tür yatırımların ne kadar gerekli olduğu söylenmektedir. ÇED raporunu hazırlayanlar elli yıl öncesinin zihniyetini taşıdıklarını göstermektedirler. Oysa günümüzde daha çok enerji tüketmek değil, daha az enerji ile daha çok iş yapmak, enerjiyi verimli kullanmak ve enerji tasarrufu gibi kavramlar geçerlidir. ÇED raporunu hazırlayanlar ise ellerindeki malı satmak isteyen pazarlamacı mantığı ile hareket etmektedirler. Bu zihniyetin ülkemizin çıkarını ve geleceğini düşündüğünü söylemesi komik olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

 

BİRBİRİNE ÇOK YAKIN SANTRALLER

2014 yılı için yapılan öngörülerin tutmadığını kaydeden Gökoğlu, “ÇED raporunda ülkemizin elektrik ihtiyacını gösteren ileriye dönük projeksiyonlar, her zaman olduğu gibi gerçekçi değildir. Bu alana yapılan yatırımı haklı çıkartmak için ihtiyacı olduğundan fazla göstermek alışıldık bir zorlamadır. Nitekim, 2014 yılı için yapılan öngörüler tutmamış ve fiilen kullanılan elektrik miktarı var olan kapasitenin altında kalmıştır. Tesbitlerimize göre, sadece 2014 yılında Ceyhan ve Yumurtalık İlçelerinde 10 kömür santrali için ÇED başvurusu yapılmıştır. Bunların tümü de birbirine 3-4-5 km yakınlıklardadır. Yine Yumurtalık – Sugözü Köyü'nde halen çalışan bir kömür santrali bulunmaktadır. Bu müracaatların hepsinin kabul edilmesi ve santrallerin çalışması durumunda bölge cehenneme dönecektir. Oysa, geçtiğimiz yıllarda bu konuda verilmiş bir yargı kararı bulunmaktadır. Buna göre, tek tek değerlendirme yapılmamalı, karar verirken, yani ÇED müracaatlarını kabul etmeden önce toplam etkiyi göz önüne almalı ve değerlendirme bu şekilde yapılmalıdır. Ayrıca söz konusu ÇED raporunda da; Bakanlığın kümülatif etkinin hesaplanması gerektiğini istediği zikredilmektedir. ÇED raporu, bu yatırımın bir amacının da ülkemizin enerji konusunda ithalat bağımlılığını azaltmak olduğunu iddia etmektedir. İthal kömür ile çalışacak bir santral için bu iddiada bulunmak oldukça komik durmaktadır.” dedi.

 

ÇET RAPORUNU KABUL ETMİYORUZ

Gökoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemiz temiz enerji, rüzgar ve güneş bakımından çok zengindir. ÇED raporu bu konuda doğruları söylememektedir. Ülkemizin kömür santrallerine ihtiyacı yoktur. Bu yatırımdan sadece şirket sahipleri kazanacak, bölge ve ülkemiz halkı kaybedecektir. Bütün bu nedenlerle Atagür Enerji AŞ.nin kuracağı Klikya Termik Elektrik Santrali için hazırlattığı ÇED raporunun kabul edilmemesini istiyoruz.”

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TEKNOLOJİ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Arşiv Arama
- -
Anket
İlhaber Gazetesi Web Sitesi
© Copyright 2013 İlkhaber Gazetesi. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
A.Ö.L.
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
Eğitim Portalı
DÜNYA
M.E.B.
Adalet Bakanlığı
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi

sex shop istanbul   sex shop   seks shop   usa sex toys   seks shop istanbul   seks shop istanbul   seks shop istanbul   vibratör   realistik penis   realistik vibratör   gay sex shop   bdsm   anal vibratör   belden bağlamalı   strapon   zenci vibratör   sex makinesı   pet shop   iç giyim   jartiyer iç giyim   sinop otelleri   sinop otelleri   sinop otelleri   sinop otelleri   sinop otelleri   sinop otelleri