Güvenli gıdaya ulaşmada ‘Gıda Mühendisi’nin önemi

Doğal olarak insanın yaşamı için bağlı olduğu beslenme ihtiyacı, sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketmekten geçer. Yani sağlıklı bir yaşam için sağlıklı ve güvenli besinler tüketmek şart.

Güvenli gıdaya ulaşmada ‘Gıda Mühendisi’nin önemi
Güvenli gıdaya ulaşmada ‘Gıda Mühendisi’nin önemi ilkhaber
Bu içerik 3969 kez okundu.
Reklam

(ÖZEL HABER)

Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHABER) – Doğal olarak insanın yaşamı için bağlı olduğu beslenme ihtiyacı, sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketmekten geçer. Yani sağlıklı bir yaşam için sağlıklı ve güvenli besinler tüketmek şart.

Ayrıca her geçen gün artan insan nüfusu ile beraber artan gıda ihtiyacı, gıda üretilen işletmelerin yeterli hijyenik koşullara uygun olmaması, bazı yasal eksiklikler gibi birçok sorun ile karşılaşıyor, beraberinde piyasada sahte ballar, ne olduğu bilmeden yenen et ürünleri, süt ürünlerindeki katkılar, katkılı baharatlar ve daha birçok sorunu doğurmaktadır.

Bu bağlamda sağlıklı gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların tarladan üretim, işleme, saklama, vatandaşa ulaşma doğrultusunda gıda mühendisleri devreye girer.

Güvenli gıdaya ulaşmada gıda mühendislerinin önemli olduğuna değinen Adana Gıda Mühendisleri odası Başkanı Şehmus Alparslan; “Gıda üretiminde mühendis varlığının, gerek verimlilik ve gerekse sağlıklı gıda tüketimine katkısı tartışılmazdır. Gıda mühendisliği; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadarki tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli üretilmesi, gıda üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda maddelerinin depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin yapılması, gıda alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konularında görev ve sorumluluklar alan önemli bir mühendislik disiplinidir” dedi.

Uygun üretim tekniklerinin mühendis eliyle uygulanmasının, muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde önemli olduğunu ifade eden Alparslan sözlerine şöyle devam etti;

“Gıda Mühendisleri Odası, TMMOB’un 34. Genel Kurulu gündemine alınması ve kabul edilmesi ile 1996 yılında kurulmuştur. Odanın üye sayısı da 2017 yılı sonu itibarı ile 17 bin 721’dir. Adana Şubemize üye Gıda Mühendisi ise 490’dır. Odamız üyesi olmayanlar dahil olmak üzere gıda mühendisi sayısı ise yaklaşık olarak Türkiye geneli için 25.000, ilimiz için ise 700 civarındadır.

Gıda üretiminde mühendis varlığının, gerek verimlilik ve gerekse sağlıklı gıda tüketimine katkısı tartışılmazdır. Uygun üretim tekniklerinin mühendis eliyle uygulanmasının, bir yandan alınan gıda güvenliği tedbirleri ile muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçilmesi diğer yandan hammaddenin en verimli şekilde işlenmesi sayesinde sağlanacak ekonomik kazançlar gibi sonuçları yadsınmamalıdır.

Bu açıdan bakıldığında, gıda sanayinde Gıda Mühendisi istihdamının devlet tarafından teşvik edilmesi ve belli oranda sübvanse edilmesinin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda TMMOB Gıda Mühendisleri Odasınca geliştirilen ve Bakanlıkça uygulanmakta olan Tarımsal Danışmanlık Projesi ile benzerlik taşıyan “Gıda Danışmanlığı Projesi” yaşama geçirilmeli, gıda işletmelerinin sağlıklı gıda üretimine yönelik ihtiyaç duydukları teknik bilgi desteğinin, konunun uzmanlarından sağlanabileceği olanaklar devletin katkısıyla oluşturulmalıdır.

Binlerce Gıda Mühendisi işsizken gıda ile ilgili üretim ve tüketimde yaşanan sorunların devam ediyor olması kaynakların ve nitelikli işgücünün göz ardı edildiği anlamına gelmektedir.

Bütün toplumun, gıdaya ihtiyaç duyduğu miktarda erişimi anlamına gelen “Gıda Güvencesi”; gıdanın besleyici özelliğinin yanı sıra herhangi bir sağlık problemine neden olmaması anlamına gelen “Gıda Güvenliği”nden bağımsız değildir.

Son yıllarda ülkeler arası siyaseti dahi belirleyici duruma gelmekte olan “Gıda Hegemonyası”nın yeni bir güç aracı haline gelmesinin doğal sonucu olarak trajik tabloların ortaya çıkmasına engel olacak ulusal ve uluslararası girişimler bir an önce başlatılmalıdır.

Gıda veya gıda hammaddesinin elde edildiği birincil üretim; ulusal/uluslararası şirketlerin daha çok kar alanı olmasının bir insan hakkı olarak gıdaya erişimi zorlaştırıcı ve toplumsal adaletsizliği derinleştirici sonuçlar doğuracağı açıktır. Üretim daha geniş bir alana yayılmalı, kırsal yaşam kalkındırılmalı, bununla beraber kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasına yönelik destekleyici tedbirler alınmalı ve aile çiftçiliğine gereken önem verilmelidir.

Toplum refahını doğrudan etkileyen gıda veya gıda hammaddesi üretiminde uluslararası standartları yerel gerçeklik ile bağdaştırıcı uygulamalara öncelik vermelidir.

Gıda ile ilgili yetki ve sorumluluk kamu adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülmektedir. Bakanlık verilerine göre kayıt altına alınmış olan toplam gıda işletmesi sayısı 700 bin civarındadır. Kayıt altına alınmamış olanlarla birlikte bir milyonun çok üzerinde gıda işletmesinin varlığı söz konusu iken ilgili bakanlığın 6 bin civarında gıda kontrol görevlisi ile bu sorumluluğu tam olarak yerine getirmesi mümkün görülmemektedir. Bakanlık bünyesinde etkin gıda denetimleri için uzman personel, sayısal olarak yeterli değildir.

Bakanlıkça; Gıda Kontrol Görevlerinin ağırlıklı olarak Gıda Mühendisleri eliyle yürütülmesi hizmet kalitesine ve meslekler arası adaletin tesisine katkıda bulunacaktır. Diğer yandan Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerin aldıkları eğitime bağlı olarak birincil üretimle ilgili katkısı tartışmasızdır. Bu mesleklerden personelin bu alanlarda daha verimli katkılarda bulunabilecekleri açıktır.

“BİLGİ KARMAŞASI/KİRLİLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ SORUNU HALİNE GELMİŞ”

Günümüzde gıda ile ilgili olarak özellikle olumsuzu öne çıkaran ve bununla medya organlarında kendisine “yüksek izlenme” karşılığı yer bulan “uzman” görüşleri toplumun gıda ile ilgili bilgilerine kaynak teşkil etme noktasına gelmiştir. Bu durum, ciddi bir bilgi kirliliği oluşturmakta, doğru olmayan bilginin kendisi başlı başına gıda güvenliği problemi oluşturmaktadır.

Gıda; her yönüyle bilimin ışığında ve toplumsal çıkarlar zemininde değerlendirilmesi gereken bir husustur. Konu ile ilgili; hiçbir otoritenin etkisinde olmayan, Üniversiteler, Meslek Odaları, Bakanlık, Üretici/Tüketici Birlikleri ve Sektörden sağlanacak katılım ile konusunda uzman, her kesimin güvenini kazanmış “Bağımsız Gıda Güvenliği Otoritesi” oluşturulması ve tartışmalı konuların bu kurul tarafından sonuca bağlanması toplumun doğru bilgiye duyduğu ihtiyacın giderilmesi bakımından yararlı olacaktır.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak 27/28 Ocak tarihlerinde yaptığımız genel kurul ve seçimlerimiz ile bizler de mesleğimiz, meslektaşımız ve topluma karşı sorumluluğumuz gereğince oldukça önemli konuları tartıştık ve önceki döneme dair değerlendirmelerle birlikte gıda alanı ile ilgili olarak önümüzdeki dönem üzerinde durmamız gereken konuları belirledik.”

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÇÜTAM’ın konusu Yakut  Türkleri ve dilleri oldu
ÇÜTAM’ın konusu Yakut Türkleri ve dilleri oldu
"Kentsel dönüşümde kırmızı çizgimiz, hak kaybının olmaması"