banner6

Hac için Kâbe'ye gitmenin hikmeti nedir?

 

 

         Mekke’de bulunan ve yeryüzünde Allah’a ibadet için inşa edilen ilk mabet özelliği taşıyan aynı zamanda da namazlarımızda kıblemiz olan Kâbeyi Hac’ın mekânı olarak Allah tayin etmiştir. Bu konuda Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

 

“Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” (el-Âl-i İmran, 97)

 

         İslâm dininin doğup yayıldığı, vahyin indiği, Hz. Peygamber ve ashabının bin bir güçlük ve sıkıntı ile mücadeleler verdiği, ayrıca Hz. Âdem’den beri bazı peygamberlerin uğrak yeri olmuş kutsal toprakları görmek, muhakkak ki müminlerin dini duygularını güçlendirir ve İslâm’a olan bağlılıklarını artırır. Bundan dolayı Kâbe, hac için olabilecek en doğru mekândır.

 

         Bu ve benzeri hikmetlerden olsa gerek Allah’u Teala hac için Müslümanların Kabeye gitmelerini kendilerine farz kılmıştır.

 

 

 

Kredi alarak hacca gitmek caiz mi?

 

      Kredi, faizli borç demektir. Faiz ise Allah’ın haram kıldığı en büyük yasaklarından biridir. Hacca gitmek için bile olsa hiç bir şekilde faiz almak caiz değildir. Kişinin hacca gitmek için parası yoksa yani hacca gidecek kadar gücü ve zenginliği yoksa zaten hac o kişiye farz değildir.

 

      Farz olmadığı için kredi alıp da hacca gitmek gerekmez. Kredi alarak hacca gitmek faizle yani haramla hac yapıldığından bundan sevap alınmaz.

 

 

 

Kendisine peygamber gönderilmeyen bir topluluk var mı?

 

    Kur'anı-ı Kerime göre her ümmet ve kavme peygamber gönderilmiştir. Nitekim evrensel mesaj Kur'an-ı kerim mealen bunu şöyle ifade etmektedir: "Biz peygamber göndermediğimiz kavme azap edecek değiliz"  Bir başka ayette de "Hiçbir ümmet, millet yoktur ki, onlara korkutucu peygamber gelmiş olmasın" buyrulmaktadır.

 

      Buna göre Allah'u Teala ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den başlayıp Hazreti Peygamber ile biten peygamberler zümresini bütün ümmetlere ulaştırmıştır. 

 

 

 

Vücut hatlarını belli eden elbise ile kılınan namaz geçerli olur mu?

 

      Kadınların el, yüz ve ayakları (Şafiiler ayakların da örtülmesini farz kabul ederler) dışında kalan bütün bedeni, erkeklerin ise göbek ile diz kapağı arası (Şafiiler dizin altına kadar farz kabul eder) avret mahallidir.

 

      Buraların, namazda ve namaz dışında yabancılara karşı örtülmesi ve giyilen elbisenin vücut hatlarını belli edecek şekilde dar, tenini gösterecek şekilde ince olmaması gerekir. Buna göre avret mahallini belli edecek bir elbise ile namaz kılmak namazı ifsat eder, namazı geçersiz kılar.

 

 

 

Allaha yemin olsun ki şu işi yapmayacağım diyen kimse o işi yapsa dinen ne olur?

 

      Dinen kişinin yeminine sadık kalması gerekir. Sadık kalmasa yeminini bozsa dinen günah işlemiş olur. Aynı zamanda yemini bozan kimse bir de yemini bozma kefaretini vermesi gerekir. Yeminini bozan kişi kefaret olarak ya 10 fakiri sabah aksam doyuracak ya da 10 fakiri giydirecek. Kişinin bunlara gücü yetmezse 3 gün oruç tutar.

 

       Ancak yemin eden kişinin yeminine bağlı kalmaktansa bozması daha hayırlı ise yeminini bozar ve kefaretini verir.

 

 

 

Günün Ayeti

 

"Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez."

 

 

 

Günün Hadisi

 

Makbul sabır, musibetle karşılaşğın ilk andakidir.

 

 

 

Günün Duası

 

Allah’ım insanların ve cinlerin şerrinden sana sığınırım.

 

 

 

Günün Sözü

 

Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

 

 (Namık Kemal)

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

İtikat nedir?

 

 İslam’ın kesin nassla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde inanmaya ve Allah’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete verilen isimdir.

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Kim Öğrenmek İster

 

     Ebu Hureyre rivayet ediyor,  Resulullah dedi ki:

 

Şu kelimeleri onlarla amel etmek ve onlarla amel edecek olana öğretmek için benden kim öğrenmek ister.”

 

     Bunun üzerine : “Ben ya Resulullah!” dedim.

 

     Resulü Ekrem elimden tutarak beş şeyi saydı ve buyurdu ki:

 

- Haramdan sakın! İnsanların en çok ibadet edeni olursun.

 

-Allah’ın sana ayırdığına razı ol! İnsanların en zengini olursun.

 

-Komşuna iyilik et! Gerçek mümin olursun.

 

-Kendin için istediğini insanlar için de iste. Hakiki Müslüman olursun.

 

-Çok gülme! Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür.

YORUM EKLE