Hac kimlere farzdır?

Hac kimlere farzdır?
      KişininHac ibadetiyle yükümlü olması için Müslüman, akıllı, baliğ, hür olması gerekir. Ayrıca hac yapmaya bedenî, malî ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişme imkânlarına sahip olması şarttır.

      Bu şartlara sahip olan kadın-erkek her Müslüman’a ömründe bir defa hac yapmak farzdır.

 

Hac ne zaman farz kılındı?
       
Hac ibadeti, Hicret’in 9. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu Kur’an ve sünnette bildirilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyrulmaktadır:

 “Onda açık alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yeten herkesin o İbadet Evi'ni ziyaret etmesi de Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa, Allah'ın kesinlikle ihtiyacı yoktur. O, bütün âlemlerden müstağnidir” (Âl-i İmrân, 97).Hac ibadeti ileri bir tarihe ertelenebilir mi?
      Hac ibadeti üzerine farz olan kimse, vakit geçirmeden, ibadeti geciktirmeden bir an önce yerine getirmelidir.

     Üzerine hac farz olduğu halde, birtakım gerekçelerle bu önemli ibadeti yerine getirmeyip ileri yaşlara veya ileri tarihlere ertelemek Hanefi mezhebine göre uygun değildir. Şafii mezhebine göre ise erteleyebilir. 

 

Evlenecek çocuğu olan kişi hacca mı gitmeli evladını mı evlendirmeli?

        Sağlık ve servet yönünden haccetme imkanına sahip Müslümanın, ömründe bir defa haccetmesi farzdır.

         Bu şartları taşıyan kişinin, imkan elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Bu itibarla, kişinin evlenme çağında bekar çocuğu da bulunsa, bu şartları taşıması halinde hac etmesi farzdır.

         Hacca gitmeyip de, hac parasını çocuğunu evlendirmek için kullanırsa, hac yükümlülüğü üzerinden kalkmaz.

 

Hac hep aynı aylarda mı yapılmak zorundadır?

    Hac, hep aynı aylarda yapılır. Çünkü hac ayları, Hicrî takvime göre Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu günlere hac ayları denmesi, hac menasikinin yerine getirilmesi bakımından değil, haccın şartı olan ihramın bu zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesinin zorunlu olması itibariyledir.           

     Bu süre içerisinde ihrama girmeyen kişi, zamanında hacca başlayamadığı için, o yıl haccı kaçırmış olur.

 

 

 

 

Günün Ayeti

Kötülükten sakınanlara vaad edilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır.

Muhammed, 15.

 

Günün Hadisi

Irkçılık için savaşan bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir."

(Müslim, İmâre 53)

 

Günün Sözü

"Ne kadar zengin olursan ol yiyebileceğin kadar yersin. Testiyi denize daldırsan alabileceği kadar alır, gerisi kalır."

 Mevlânâ

 

 Günün Duası

Allah’ım her Müslüman’a Kâbeyi görmeyi ve Hz. Peygamberi ziyaret etmeyi nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Amel-i Kesir Nedir?

Namaz kılan bir insanı dışarıdan gözlemleyen bir kişide, bu kimsenin namazda olmadığı izlenimini verecek her hangi bir davranışta bulunması amel-i kesirdir. Meselâ, namazda saç ve sakalı taramak.

 

Günün Nüktesi

İki Soru Soracağım…

Birisi Hz Ali'ye geldi ve

"O kadar dertliyim ki sıkıntıdan ölüyorum." dedi.

Hz.Ali; "İki soru soracağım, cevabını verip dermanını bulacaksın. dedi.

Adam; "Sor Ya Ali dedi.

Hz.Ali; "Dünyaya geldiğin zaman bu dert seninle birlikte mi dünyaya geldi?"

Adam;"Hayır."

Hz Ali;"Dünyadan giderken bu dert seninle birlikte olacak mı?

Adam;"Hayır" dedi.

Hz. Ali son olarak şöyle buyurdu;

"Seninle birlikte gelmeyen ve giderken de seninle birlikte olmayacak

olan bir dert senin bu kadar zamanını almamalı Sabırlı ol.

 

Yer yüzündekilere çok ümit bağlamaktansa yüzünü Âlemlerin Rabbine çevir

 

YORUM EKLE

banner2