Hac ne zaman farz kılındı?

 

             Hac, Hicret’in 9. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu Kur’an ve sünnette bildirilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyrulmaktadır:  “Onda açık alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yeten herkesin o İbadet Evi'ni ziyaret etmesi de Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa, Allah'ın kesinlikle ihtiyacı yoktur. O, bütün âlemlerden müstağnidir” (Âl-i İmrân, 97).

 

Hac kimlere farzdır?

      KişininHac ibadetiyle yükümlü olması için öncelikle Müslüman olmak, akıllı ve büluğ çağında, hür olmak, ayrıca hac yapmaya bedenî, malî ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişme imkânlarına sahip olması şarttır. Bu şartlara sahip olan kadın-erkek her Müslüman’a ömründe bir defa hac yapmak farzdır.

 

 

 

Hac ibadeti ileri bir tarihe ertelenebilir mi?

      Hac ibadeti üzerine farz olan kimse, vakit geçirmeden, ibadeti geciktirmeden bir an önce yerine getirmelidir. Üzerine hac farz olduğu halde, birtakım ufak tefek gerekçelerle bu önemli ibadeti yerine getirmeyip ileri yaşlara veya ileri senelere ertelemek Hanefi mezhebine göre uygun değildir. Şafii mezhebine göre ise erteleyebilir.

 

Umre yapana hac farz olur mu?

 

      Maddî durumu haccetmeye müsait olmayan kimse, vekil olarak hacca gitmesi veya umre yapması sebebiyle gücü yoksa hac kendisine farz olmaz. Mükellefiyet, imkânla alâkalıdır. İmkân varsa hac mükellefiyeti de vardır. Yoksa hac mükellefiyeti de yoktur.  Buna göre umre yapan kimsenin hac yapma kudreti yoksa hac kendisine farz olmaz.

 

Hacca giden kişi hanımını da hacca götürmek zorunda mı?

 

       Hac ibadeti  kendisini hacca kadar götürüp ve geri getirecek kadar parası olana farz olur.  Böyle bir imkana sahip olmayan hanıma hac farz olmaz. Bir yakını da kendisini hacca götürmeye mecbur tutulamaz. Bununla beraber imkanı olan beyin, kendisine hac farz olmayan hanımını da yanına alıp götürmesi elbette mecbur olmadığı bir fedâkarlık ve fazilet ifadesi olur. Bu durumda kadın hac ibadetini de eda etmiş olur.

 

 

 

Evlenecek çocuğu olan kişi hacca mı gitmeli evladını mı evlendirmeli?

 

        Sağlık ve servet yönünden haccetme imkanına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş Müslüman’ların, ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin, imkan elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Bu itibarla, kişinin evlenme çağında bekar çocuğu da bulunsa, bu şartları taşıması halinde hac etmesi farzdır. Hacca gitmeyip de, hac parasını çocuğunu evlendirmek için kullanırsa, hac yükümlülüğü üzerinden kalkmaz.

 

 

 

 

 

Günün sözü

 

Hayırlı işlerinizde acele edin.

 

Hadisi Şerif

 

 

 

Günün Ayeti

 

Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun

 

 

 

Günün Hadisi

 

Dönünceye kadar hacının duası geri çevrilmez.

 

 

 

Günün  Duası

 

Allah'ım! Bedenime sağlık  ruhuma huzur ver.

 

 

 

Bunları Biliyor muyuz?

 

Ecir Nedir?

 

 Yaplan güzel ameller karşı‏‎ğında Allah'n kullarına verdiği manevi mükafattır.

 

 

 

Günün nüktesi

 

Ayağını Yüzüme Bas ki Yüzüm Allah Katında Şeref Kazansın"

 

Hintli Müslümanlar Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı'nda yüzlerce şehit ve binlerce yaralı verdiklerinin haberini almaları üzerine, kilometrelerce ötedeki kardeşlerinin acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için bir Kızılay heyeti teşkil ederek Türkiye'ye gönderirler.

 

Bu heyetin savaş boyunca birçok din kardeşinin yaralarını sarıp başarılı hizmetlerden sonra 1913 Temmuz'unda Hindistan'a döndüğünde Kızılay heyetine Bombay'da büyük bir karşılama merasimi hazırlanıp, gemi limana yanaşğında o günkü Hintli Müslüman liderlerden Muhammed Ali Cevher' in, heyet başkanı Doktor Ensari'ye:

 

"Sen mücahit Osmanlı ordusuna hizmet edip geldin Ayağını Hindistan topraklarına basmadan bu benim yüzüme bas da, yüzüm Allah katında şeref kazansın" diyerek başını yere koyup yüzünü Dr. Ensari'nin ayakları altına uzattı.

YORUM EKLE