Hacca veya Umreye giden bayanın örtünmesi şart mıdır?

 Dinen örtünmek kadın için farzdır. Bu farziyet her zaman söz konusudur. Ve bu farziyetin umre ile ya da hac ile bir ilgisi yoktur. Yani sadece umreden ya da hacdan gelen kadının değil, buluğa eren her Müslüman kadının örtünmesi farzdır.

 

 

 

      Buluğ çağına gelen kadının örtünmemesi ise dinen günahtır. Günah işleyenin ibadetleri, mesela namazı, orucu… sahih olur. Ancak başını örtme vecibesini de günlük hayatta yerine getirmediği için de bundan dolayı günahkar olur.

 

 

 

 

 

 

 

Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir?

 

 

 

      Yapılan vasiyet, hac, zekat ve keffaretler gibi Allah’a karşı olan bir borç için yapılmış vacip bir vasiyet ise bu vasiyetin aynıyla yerine getirilmesi gerekir.

 

 

 

       Bu amaçla bırakılmış mal başka bir yere harcanamaz. Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz. Bunlar için bırakılmış mallar diğer mallar gibi mirasçılara dağıtılır veya mirasçılar isterlerse bu malı hayır yollarına sarf ederler.

 

 

 

        Vasiyet edenin koyduğu şartlar şariin koyduğu şartlar gibi kabul edildiğinden, muayyen bir hayır için vasiyet edilen mal, vasiyet edilen yere harcanmalıdır. Ancak belirlenen yere malı harcamak mümkün olmazsa vasiyet edilen amaca en uygun yere sarf edilir

 

 

 

 

 

 

 

Hasta olan oğlum iyileşirse kurban keseceğim diyen kimse bu adağın etinden yiyebilir mi?

 

 

 

      Bu bir adaktır şart yerine gelirse kesilmesi vacip hale gelir. Yani çocuk memur olursa bu adak kesilmek zorundadır. Ancak adak yapan kimse, adadığı hayvanın etinden yiyemez. Etin tamamını dağıtması gerekir. Şayet bir miktar yemiş olursa, yediği etin kıymetini fakirlere para olarak vermesi gerekir

 

 

 

      Adak yapan, adadığı hayvanın etini, fakir olsalar bile, usul ve füruna ve geçimi üzerine bağlanmış bulunanlara yediremez. Usul, ana ve baba tarafından yükselen soya denir. Füru, evlatlardan aşağı inen soylara denir.

 

 

 

 

 

 

 

Namaz kıldığımız yer bize şahitlik yapacak mı?

 

 

 

       İslam inancına göre kıyamet günü namaz kılınan yerler kişiye şehadet edecektir. Yani namaz kıldığımız mekânlar, camiler, mescitler, yerler… bize şahitlik edecektir. Söz konusu bu mekânlar falan Müslüman burada namaz kıldı diye bize ahirette şahitlik yapacaktır. İşte bu inançtan dolayı namaz kılan kişi değişik yerlerde namaz kılayım da bana şehadet edecek yerler daha çok olsun anlayışıyla bir namazı bir mekânda kıldıktan sonra diğer namaz için yerini değiştirmektedir.

 

 

 

     Toplumumuzda bir örf haline gelen bu uygulama hem güzel hem de dinde bir sakınca olmayan bir örftür.

 

 

 

 

 

 

 

Genlere müdahale ederek cinsiyet değiştirmek caiz mi?

 

 

 

         Yüce Mevlananın kurduğu doğal düzeni bozacak müdahaleler dinen doğru değildir. Kur’an-ı Kerim’de Allah’u Teala mealen. "Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ile yarattık" (Kamer, 49) buyurmaktadır.

 

 

 

         Buna göre genlerle oynayarak, yaratılışa müdahale etmeye çabalayarak cinsiyet belirlemeye çalışmak bu nedenle sakıncalı ve tehlikelidir. Dinen de uygun değildir.

 

 

 

Cemaatle kılınan namaza sonradan yetişen kimse cemaat sevabını alır mı?

 

 

 

      İmama namazın başında değil, birinci rek‘atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek‘atlarda uyan kimseye mesbûk denir. Bu kişi son rekâtta da olsa cemaate yetişmiş olur ve cemaat sevabını alır.

 

 

 

 

 

 

 

Günün Ayeti

 

 

 

Allah, kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.

 

 

 

 

 

 

 

Günün Hadisi

 

 

 

İnsanoğlunun etrafını doksan dokuz çeşit belâ çevirmiştir. Bunların hepsinden kurtulsa bile, yakasını ihtiyarlığa kaptırır”

 

 

 

 (Tirmizî, Kıyamet 22).

 

 

 

 

 

 

 

Günün Duası

 

 

 

Ya rabbi bana zorluk ve sıkıntı verdiğinde sabrımı benden alma.

 

 

 

 

 

 

 

Günün Sözü

 

 

 

Her yük omuzdan indirilebilir, senelerin yüklettiği yaş yükü müstesna!

 

 

 

Cenap Şahabettin

 

 

 

 

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

 

 

RIDVAN meleğin görevi nedir?

 

 

 

    Cennet kapılarında bekçilik yapan, cennete girecek müminleri selamla karşılayan ve cennette müminlere hizmet eden meleklerin başkanının ismidir

 

 

 

 

 

 

 

Günün Nüktesi

 

 

 

Bozgunculuğun başlangıcı…

 

 

 

       Sevgili Peygamberimiz Beni İsrail arasında bozgunculuğun başlangıcını şöyle ifade eder:

 

 

 

“Beni İsrail arasında bozgunculuk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen bir adama rastladığı zaman: “ Be adam Allah’tan kork, yapmakta olduğun işi bırak; zira o iş sana helal değildir.” der. Ertesi gün yine o adama aynı halde rastlar.

 

 

 

       Bununla beraber; o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Sonra, İsrailoğulları içinde kafir olanlar, isyanları ve hududu aşmaları yüzünden, Davud ve Meryemoğlu İsa diliyle lanetlendiler. Onlar yaptıkları günahlardan birbirini men etmeye uğraşmazlardı.” ayetini okudu. (Mâide 5/77)

 

 

 

        Arkasından şöyle dedi: “Ya marufu (iyiliği) emreder ve münkerden  (kötülükten) nehyeder, zalimi zulmetmekten men eder, onu hakka çevirir, hak üzerinde durursunuz; yahut Allah kalplerinizi birbirinize benzetir de sonra sizi de beni İsrail’i lanetlediği gibi lanetler. (Ebu Davut, Melahim, 17)

YORUM EKLE