Hasta olan oğlum iyileşirse kurban keseceğim diyen kimse bu adağın etinden yiyebilir mi?


     Bu bir adaktır şart yerine gelirse kesilmesi vacip hale gelir. Yani çocuk memur olursa bu adak kesilmek zorundadır. Ancak adak yapan kimse, adadığı hayvanın etinden yiyemez. Etin tamamını dağıtması gerekir. Şayet bir miktar yemiş olursa, yediği etin kıymetini fakirlere para olarak vermesi gerekir

    Adak yapan, adadığı hayvanın etini, fakir olsalar bile, usul ve füruna ve geçimi üzerine bağlanmış bulunanlara yediremez. Usul, ana ve baba tarafından yükselen soya denir. Füru, evlatlardan aşağı inen soylara denir.

 

Cuma günü camide namaz kılacak yer bulamayan kimse yerde seccadesiz namazı kılması caiz mi?                  

       Temiz olan her yerde namaz kılınır. Hz. Peygamber bu hususta şöyle buyurmaktadır. “Yeryüzü bana mescit kılındı.” Dolayısıyla namaz kılarken illaki seccadenin üzerinde namaz kılmak zorunda değiliz. Dağda, bayırda, çimende, temiz toprakta ya da evde temiz bir halının üzerinde… Namaz kılmada hiçbir sakınca yoktur. Yeter ki namaz kılınan mekan temiz olsun, üzerinde bir pislik, necaset olmasın. 

      Durum bu olmakla beraber seccadenin üzerinde namaz kılmak daha iyi ve güzeldir. Hele evdeysek seccadenin üzerinde kılmamız daha doğru olur.

      Dolayısıyla Cuma günü kalabalıktan cami içinde seccadenin üzerinde namaz kılacak yer bulamayan kimse temiz olmak kaydıyla yerde namaz kılmasında bir sakınca yoktur.

 

Öldürülen kimsenin ömrü kısaltılmış mı oluyor?

        İslam inancına göre herkesin bir eceli vardır. Bu ecel ne geri alınır, ne de ileri alınabilir. Nitekim Kuran-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyrulmaktadır.

"Her ümmet için takdir edilen bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman ne bir an ileri, ne de geri alınamaz." (Araf 34)

        Buna göre öldürülen kimse eceliyle ölmüştür. O kimse için bundan başka bir ecel yoktur.

Katil, ölen kimsenin hayatını kısa kesmiyor, onu eceli gelmeden öldürmüyor. Bilakis ölen kişinin ölüm sebebi böyleydi ve vadesi dolduğundan, katil suç olmakla beraber bu fiili işlemektedir.

 

Müslüman olmayan ülkede haram bir işte çalışmak caiz midir?     

    Müslüman olmayan bir ülkede yani Hıristiyan, Yahudi… bir ülkede meşru işlerin yürütüldüğü müesseselerde çalışmanın bir sakıncası yoktur. Mesela araba fabrikasında, tamircide... Fakat kazancı harama dayalı bir müessesede çalışmak caiz değildir.

      Kur’an da “halalen tayyiba” yani “helal ve temiz” şeylerden yiyin buyrulmaktadır. Dolayısıyla kazancı helal olmayan bu müesseselerde çalışmak caiz değildir. Kişinin yurt dışında, Müslüman olmayan bir ülkede olması bu hükmü değiştirmez. Haram her yerde ve her zamanda haramdır.

      Müslüman da her mekanda ve zamanda bu harama dikkat etmek ve ondan uzak kalmak zorundadır. Mesela, kumar oynamak ya da oynatmak dinen yasak ve haramdır. Kumardan kazanılan para da haramdır. Kumar oynamak haram olduğu gibi oynatılan yerden kazanılan para da haramdır.

     Müslüman ülkede de Müslüman olmayan bir ülkede de kumar oynamak ya da oynatmak veya bu işte çalışmak caiz değildir.

 

Günün Ayeti

Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir.

 

Günün Hadisi

“İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır.”

 Tirmizî, Zühd 21

 

Günün Sözü

Arkadaşının veya başkalarının ayıplarını söylemek istediğin zaman, kendi kusur ve ayıplarını hatırla.

Hz. İbn-i Abbas

 

Günün Duası

Allah’ım ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan huzuru, rahmeti ve yağmuru bizden esirgeme

 

Bunları biliyor muyuz?

Nafaka nedir?

     Kişinin bakmakla yükümlü olduğu şahısların, sosyal seviyesine göre normal bir hayat sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduğu ve mükellefin de temin ile yükümlü bulunduğu şeylerin tümüne denir.

     Nafaka denilince, mükellefin bakmakla yükümlü olduğu kişinin yiyecek, giyecek, mesken, tedavi masrafları, ayrıca gerektiğinde hizmetçisi anlaşılmalıdır

 

Günün Nüktesi

Bilgeliği kimden öğrendin?

Lokman Hekim'e:

      Bilgeliği kimden öğrendin? diye sorduklarında ondan şu cevabı almışlar:

 Körlerden öğrendim. Çünkü onlar elindeki değnekle tam araştırmadan adım atmazlar.

      Basacakları yerin sağlam olduğundan emin olduktan sonra adım atarlar... Bundan dolayı ben de bir şey yapacağım zaman düşünür, faydalı ise konuşur, yararlı ise yaparım...

      Faydasız ise bırakmayı ve susmayı tercih ederim.

YORUM EKLE

banner2