Hayır da şer de Allah'tandır sözünün dini anlamı ne demektir?

Hayır ve şer Allah’tandır”, demek bunları yaratan Allah’tır, demektir. Çünkü Yaratıcı O’dur ve O’ndan başka yaratıcı yoktur. Kula bakan yönüyle ise hayrı ve şerri irade eden, tercih eden kuldur. Bundan dolayı da insanlar hayır ve şer, iyi ve kötü bütün davranışlarından sorumludur.

Başka bir ifadeyle, “amentüde ifade edildiği üzere her Müslüman kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanır. Yani âlemlerin yaratıcısı olan Allah Teâlâ hayrı da şerri de irade eder ve yaratır. Çünkü âlemde her şey onun irade, takdir ve kudreti altındadır.

Zira Âlemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi kimse yoktur. İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır. Ancak Allah’ın hayra rızası vardır, şerre ise yoktur. Hayrı seçen mükâfat, şerri seçen ceza görecektir. Şerrin Allah’tan olması, kulun fiilinin meydana gelmesi için Allah’ın tekvini iradesinin ve yaratmasının devreye girmesi demektir. Yoksa Allah kulların kötü filleri yapmalarından hoşnut olmaz, şerri emretmez bilakis yasaklar.

Gördüğümüz kötü rüyaları başkalarına anlatmakta bir sakınca var mı?

Görülen rüyaları başkalarına anlatmakta bir sakınca yoktur. Ancak görülen rüyaları her zaman insanlarla paylaşmamak daha evladır.

Şayet illaki anlatılacaksa da iyi rüyalar anlatılmalı, hoş olmayan insanları kötü anlamda etkileyecek rüyaları anlatmamak daha iyidir.

Müslümanlardan da cehenneme giden olacak mı?

Müslüman ya da kafir fark etmeksizin bütün insanlar cehennemi görecektir. Nitekim bu hususta Allah’u Teala Meryem suresinin 71. ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır: “İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbiniz için kesinleşmiş bir hükümdür.”

Allah, bu ayette “cehenneme girme” hitabını kullanmıyor. “oraya uğrayacak” hitabını kullanıyor.

Bundan kastedilen de cehennemde yanacak olanların oraya girmesi, cennete girecek müminlerin de cehennemin üstünden geçerek orayı ve içindekileri görmesidir. Böylelikle oraya uğramayan hiçbir kimse kalmayacaktır.

Buna göre bu ayetten de anlaşıldığı gibi her insan cehennemi görecektir. Ama kimisi orada ebediyen kalacak ki bunlar kafirlerdir. Kimisi de azap görüp daha sonra da cennete geçecektir ki bunlar da bazı Müslümanlardır. Kimisi de onu görerek direk cennete gidecektir ki bu da cenneti direk hak etmiş Müslümanlardır.

Sabah namazına uyanamamış kişi farzı kaza ederken sünneti de kaza edecek mi?

Sünnet namazlar vaktinde kılınmadığı takdirde kaza edilmez. Ancak Hanefi Mezhebine göre sabah namazının sünneti farzla birlikte vaktinde kılınmazsa, güneş doğup kerahet vakti çıktıktan sonra ikisi bir arada kaza edilir.

Bu da onun afdaliyetine binaendir. Zeval vaktinden sonraya kalırsa, artık yalnız sabahın farzı kaza edilir sünnet kaza edilmez.

Günün Ayeti

Size bir selam verildiği zaman, ondan daha iyisiyle selam verin veya ayniyle mukabele edin.

 

Günün Hadisi

İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil iman sahibi olamazsınız.

Müslim, "İman", 93.

Günün Sözü

Küçük avantajların peşinden koşarken büyük başarılardan olabilirsiniz.

Konfucyus

Günün Duası

Ya rabbi bugün evimle, işimle,  hayatımla ilgili doğru kararlar vermemi nasip eyle.

Bunları biliyor muyuz?

Taib Nedir?

Günahlarından pişman olup bundan dolayı tövbe eden kimse demektir.

Günün Nüktesi

Acaba sebebi nedir?

İbrahim bin Edhem’e dua ediyoruz ama kabul olunmuyor. Acaba sebebi nedir? Diye sormuşlar.

İbrahim bin Edhem şöyle cevap vermiş:

-Allah’ı tanıyor fakat itaat etmiyorsunuz.

 -Resûlü’nü biliyor fakat sünnetine tabi olmuyorsunuz.

-Kur’ân okuyor fakat onunla amel etmiyorsunuz.

-Nimeti yiyor fakat şükretmiyorsunuz.

-Cennetin itaatkârlar için donatıldığını biliyor fakat ona gönülden talip olmuyorsunuz.

 -Cehennemin asiler için kurulduğunu biliyor fakat ondan kaçıp korunmuyorsunuz.

-Şeytanın size düşman olduğunu biliyorsunuz, fakat onun dostluğundan çıkamıyorsunuz.

 -Ölümü biliyor fakat hayırlar yapmıyorsunuz.

-Ölüleri toprağa gömüyor fakat ibret almıyorsunuz.

-Kendi kusurlarınızı bırakıp başkalarının kusurları ile uğraşıyorsunuz.

Bu halinizle duanız nasıl kabul edilsin?

YORUM EKLE

banner2