banner6

Her yerde namaz kılmak caiz mi?

     İbadetler hususunda bizim diğer ümmetlerden bir farkımız da yeryüzünün bize mescit kılınmasıdır. Yani temiz olduktan sonra her yerde namaz kılmamız caizdir. Nitekim sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde “yer yüzü bana mescit kılında” şeklinde buyurmaktadır.  

      Daha da ötesi kilisede dahi temiz olduktan sonra namaz kılmak caizdir.  Ancak zaruret bulunmadıkça kilisede namaz kılmak mekruhtur. Fakat namaz kılacak başka bir yer bulunamadığı takdirde, temiz olmak kaydıyla kilisede namaz kılmada dini mani yoktur.

      Aynı şekilde Kilise, Havra vb. gayri Müslimlere ait mekanlar satın alınarak veya başka yollarla camii haline getirilirse bu mekanlar mescit hükmünü alır. O yerde de namaz kılmakta hiçbir sakınca kalmaz.

 

Günlük hayatta kullandığımız “İnşallah” kelimesinin anlamı nedir?

         İnşallah, Allah dilerse anlamında bir dua cümlesidir. Herhangi bir şey hususunda "İnşallah" demek, işi Allah'ın iradesine ve dilemesine bırakmak manasını taşır. Kur'an-ı Kerîm'de inşallah ile ilgili olarak şöyle buyurulur: "Herhangi bir şey için Allah'ın dilemesi dışında, ben onu yarın yapacağım deme" (Kehf, 23- 24).

       Bu ayetteki hitap Allah tarafından Peygamberimize bir öğüt ve öğretidir. İleride yapılması planlanan işler için inşallah denilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü insanın azim ve iradesi bir şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir. Ancak Allah dileyecek ki yerine gelsin.

        İslam inancına göre her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Öyle ise gelecekte bir şeyi yapmaya azmederken, inşallah, "Allah dilerse" diyerek işi Allah'ın iradesine bağlamak İslami edeptendir. Yukarıdaki ayet-i kerime de bunu ifade etmektedir.

Dinen yasak olan bir hususta adakta bulunmak caiz mi?

     Adak, bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisine vacip kılmasını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde verilen sözün tutulması emredilir. Ayrıca kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılmaktadır.

      Hz. Peygamber de hadislerinde Allah'a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş Allah'a isyan veya masiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şayet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir.

      Buna göre İslam fıkhında bir ilke olarak haram olan bir adak yerine getirilemez. İçki içme, zina yapma, hırsızlık yapma adağı… gibi. Ama Allah'a isyan ve masiyet olmadığı sürece yapılan adak yerine getirilmelidir.

 

İslam’da doğum günü kutlamak var mı?

      Dinimizde ve örfümüzde doğum günü, evlilik yıl dönümü… gibi kutlamalar yoktur. Dinimizde böyle bir inanç ve örf olmadığından da doğum günü, evlilik yıl dönümünü kutlamak caiz değildir. Bunu kutlamak caiz olmadığından buna yönelik masraf yapmak da caiz değildir. Bunun yerine her yıl ömür takviminden düşen bir yaprağın nelerle dolu olduğuna bakmalı, onun muhasebesini yapmalı, kıyamet günü gelip hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli, yarın karşısına çıkmasını, yüzünü güldürmesini istediği işleri çoğaltmalı, yüzünü kızartacak davranışları varsa onlardan dolayı tövbe edip kendini affettirmelidir.

   Bu anlamda kişi hayatta yapmış olduğu yanlışları, kötülükleri bir daha yapmamaya kendini zorlamalı, her yaş yılının bir öncekine nazaran daha olgun maddî-manevî anlamda daha karlı olmasına dikkat etmelidir.

 

Kulluk görevini ihmal eden kimsenin anne babası bundan sorumlu olur mu?

      Çocuklar reşit oluncaya kadar ana-baba kendisine düşen görevleri yerine getirmekten sorumludur. Buluğ çağından sonra sorumluluk herkesin kendisine aittir.  Dolayısıyla baliğ olmuş bir çocuğun günahından Anne ve babanın bir vebalı yoktur. Günah ve vebal olmamakla beraber ebeveyne düşen görev güzel öğüt ve sözlerle daima onlara rehberlik etmeleridir.

 

Günün Ayeti

Onlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler

 

Günün Hadisi

Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki organları hususunda garanti verirse ben de ona Cennet hususunda garanti veririm.

 

Günün Duası

Allah’ım kalbimde kine, nefrete, kıskançlığa ve cimriliğe yer verme.

 

Günün Sözü

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma: namaz ve niyazına bakma: Aklına ve doğruluğuna bak.

 

Bunları Biliyor muyuz?

Günah Nedir?

Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.

Günün Nüktesi

Rabbinden üç şey istedi…

Abdullah ibnu Ömer'den rivayet etmiş;

Resulullah şöyle buyurmuştur:

 "Süleymân Peygamber Mescidi Aksa'yı yaptığında Rabbinden üç şey istedi. Rabbi ona ikisini verdi. Ben üçüncüsünü de vermiş olmasını ümit ediyorum: Kendisine, kendi hükmüne denk gelecek hüküm vermesini istedi, (Rabbi) bu istediğini verdi. Kendisinden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir saltanat vermesini istedi, bu istediğini de verdi. Bir de her kim, bu Mescid'de -yani Mescidi Aksa'da- namaz kılmak amacıyla evinden çıkarsa anasından doğmuş gibi günâhlarından sıyrılsın istedi. Biz Allah'ın bu istediğini de ona vermiş olmasını ümit ediyoruz." 

YORUM EKLE