Heykel satmanın dini bir sakıncası var mı?

Heykel satmanın dini bir sakıncası var mı?

        Dinen haram olan bir şeyin yapılması haram olduğu gibi aynı şekilde onu almak veya satmak da haramdır. Heykelin satımı da yasak olan diğer eşyalar ve bazı gıdalar gibi haramdır.     

         Onun için kişinin heykel üretmesi ya da alım satımı yapması haramdır. Haram olduğu için de kişinin evinin nafakasını bundan temin etmesi caiz değildir.

 

Cenaze mezara koyulmadan ona Kur’an okumak caiz mi?

     Vefat eden kimse yıkanmadan olduğu mekanda kendisine Kuran okumak mekruh görülmüştür. Ancak ölünün olduğu mekandan başka bir mekanda kendisine Kur’an okunmasında dini bir mahzur yoktur. Aynı şekilde yıkanıp defin için hazırlanmış kişiye Kur’an okumada bir sakınca yoktur.

 

Resmi olarak boşananlar dinen de boşanmış oluyorlar mı?

     Erkeğin veya her iki tarafın beraberce açtığı dava sonucu, mahkemece boşanmış olan eşler, dinen de boşanmış olurlar. Ancak, daha önce eşler arasında başka boşanmalar olmamış ise, mahkemenin boşaması, bir boşama sayılır.

     Bu bir boşama ile üç olan haklarından birini kullanmış olurlar.  Tarafların istemeleri halinde tekrar evlenmelerinde dinen bir sakınca yoktur. Ama bu sefer üç talak hakları olarak değil iki talak hakları kalarak evlenebilirler.

 

Bulduğumuz eşyayı sahibine vermek zorunda mıyız?

     Başkalarının rızası olmadan mallarını ellerinden almak caiz olmadığı gibi, kaybettikleri mal ya da eşyayı alıp sahiplenmek de caiz değildir.

     Bir kimse bir yerde bir miktar para veya eşya bulsa onu sahibine vermek üzere alabilir. Ancak kendine mal edinmek üzere alması başkasının malını gasp etmek hükmündedir. Buluntu eşya konusunda takip edilecek yöntem şöyledir:

     Bulunduğu yerde bırakıldığı takdirde telef olmasından korkulan bir şeyi sahibine vermek üzere almak vacip; telef olmayacak şeyleri almak ise mubahtır.

     Bir kimse bulduğu bir şeyi alırken, onu sahibine teslim etmek üzere aldığına çevresindekileri şahit tutar. Bulunan eşyanın sahibi çıkar ve onun kendisine ait olduğunu ispat ederse eşyayı ona teslim eder.

       Buluntu eşya, onu sahibine vermek üzere alanın yanında emanet durumundadır. Bir kusuru olmaksızın bu mal kaybolsa veya telef olsa, sahibi çıktığında bedelini ona ödemekle yükümlü olmaz.

       Buluntu eşyayı elinde bulunduran kimse bunu malın değerine göre uygun görülen bir süre ilan eder ve bekler. Sahibi çıkmazsa o malı yoksul kimselere sahibi adına tasadduk eder.

 

Günün Ayeti

Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin

Mümtehine, 60/1.

 

Günün Hadisi

Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa, Yüce Allah onu her yönüyle himayesi altına alır ve onu Cennetine koyar: Zayıfa merhamet, anne babaya şefkat, emri altındakilere iyilik.

Tirmizi, Sıfatü’l- Kıyame, 48

 

Günün Sözü

Sabır, yüzü ekşitmeden acıyı içine sindirmektir.

 Cüneyd-i Bağdadi

 

Günün Duası

Allah’ım güne ve haftaya iyilikle başlamayı ve iyilikle bitirmeyi nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Samed İsminin anlamı Nedir?

Hiçbir kimseye, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, bütün mahlûkatın (yaratılmışların) kendisine muhtaç olduğu yüce Allah’ın Allah’ın güzel isimlerinden birisidir.

 

Günün Nüktesi

Sakın önyargılı olmayın...

      Köyde yaşlı bir ressam vardı. Olağanüstü güzel resimler yapıp iyi fiyata satardı.

Bir gün köyden bir fakir gelip dedi ki:

     Yahu senin durumun iyi. Neden kimseye yardım yapmıyorsun. Bak fırıncı fakirlere ara ara bedava ekmek veriyor. Kasap bazen Bedava et veriyor. Sen neden hiç yardım etmiyorsun.

     Ressam tebessüm etti ama bir şey demedi.

Bu fakir bütün köyde sabah akşam ressamın aleyhinde propaganda yapıyor ve ressamı kötülüyordu

     Bir gün ressam hasta oldu. Kimse de onun yanına gelmedi ve sonunda ressam öldü.

Aradan bir kaç gün geçti. Artık ne fırıncı ekmek verdi fakirlere ne de kasap et verdi.

     Sordular neden fakirlerin hakkını kestiniz?

     Dediler ki her aybaşı o merhum ressam bize para verip fakirlere ekmek ve et vermemizi söylerdi. O ölünce para veren kalmadı o yüzden...

     İnsanların bazıları seni kötü bilir kimileri ise sudan daha temiz ve berrak.

     Ne kötü diyenler sana zarar verir ne de iyi diyenlerin bir yararı olmaz.

     Önemli olan senin gerçek ve hakiki durumundur. Onu da bir tek Allah bilir.

    Kimseye karşı önyargılı olma. Eğer gerçek halini bilsen başka türlü davranırsın.

 

YORUM EKLE