Hz. Peygamber misvak kullanmış mı?


       Hz. Peygamber döneminde misvak vardı. Hz. Peygamber bizzat kendisi misvak kullanmış sahabelere de kullanmayı tavsiye etmiştir ki ağız ve diş temizliğinde misvak kullanmak bundan ötürü dinimizce sünnet kabul edilmiştir.

      Hz. Peygamberin hayatına baktığımızda efendimizin ağız ve diş sağlığına ayrı bir önem verdiğini bunun için de misvak kullanmak suretiyle ağız ve diş temizliğinin yapılması hususunda da ısrarlı teşvik ve tavsiyelerde bulunmuştur.

       Nitekim Sevgili Peygamberimiz bir hadisi Şeriflerinde “Ümmetime meşakkat vereceğinden endişe duymasaydım, misvak kullanmalarını farz kılardım” şeklinde buyurmuştur.

       Bir başka sözünde de: “Üç şey peygamberlerin ahlâkındandır:  İftarda acele etmek,  Sahuru geciktirmek ve Misvak kullanmak” şeklinde buyurmuştur.

      Buna göre misvak Hz. Peygamber döneminde vardı. Efendimiz kullanmış kullanmayı da tavsiye etmiştir. Çünkü misvakın birçok tıbbi faydaları vardır. Misvak tıbben diş etlerini koruyup, dişleri parlattığı gibi aynı zamanda ölüm esnasında kişiye kelime-i şahadeti hatırlatır.

 

Bütün ilahi kitapların adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

      Allah’u Teala, Kur'an-ı Kerim'de üç büyük ve hak kitap dediğimiz Tevrat, İncil ve Zebur’u zikretmiştir. Geri kalan ilahi kitapları ise topluca zikretmektedir. Nitekim Allah’u Teala bu hususta Kur’an-ı Kerim’de farklı ayetlerde mealen şöyle buyurmaktadır:

"Allah... O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Diridir ve kayyûmdur. O sana kitabı hak ile ondan öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Tevrat ve İncil'i de indirdi. Bundan önce insanlara (birer) yol gösterici olarak." (Al-i İmran, 3/2-4)

"Davud'a da Zebur'u verdik." (en-Nisa, 4/163)

"Yoksa ona Musa'nın ve ahdine bağlı İbrahim'in sahifelerinde olan (şu hükümler) haber verilmedi mi?" (en-Necm, 53/37)

"Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. Onlarla birlikte insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye kitabı ve mizanı indirdik." (el-Hadid, 57/25)

 

Cenaze namazında cemaatin çokluğu ölen kişiye bir faydası olur mu?

      Cenaze namazında cemaatin çokluğu, ölen kişi için şahitlik ve şefaattir. Cenaze namazını kılanlar için ise bu namaz büyük bir sevaptır.

       Nitekim sevgili, Peygamberimiz bir hadisi şerifinde bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Kimin cenazesinde yüz Müslüman namaz kılarsa ona mağfiret olunur”.

        Bir başka hadisinde de şöyle buyurmaktadır: “Kim bir Müslüman üzerine namaz kılarsa ona bir kiratlık sevap vardır. Kim de defnedinceye kadar cenazeye iştirak ederse ona iki kiratlık sevap vardır. Allah’a yemin olsun ki, (Kirat) şu gördüğümüz Uhud dağından daha büyüktür.”

       Buna göre cenaze namazında ne kadar kişi bulursa ölen kimse için o kadar iyi ve sevaptır. Aynı zaman da kılan kimse için de çok büyük bir sevaptır.

 

Günün Ayeti

De ki: "Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine sıkar. Fakat insanların çoğu bilmezler

 

Günün Hadisi

Allah sizin şekillerinize ve cüsselerinize bakmaz. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar

 

Günün Sözü

Nimetleri, Allah'a şükrederek elde tutunuz.

Abdulhakim Arvasi

 

Günün Duası

Allah’ım bize birlik beraberlik kardeşlik ve huzur ver.

 

Bunları biliyor muyuz?

Ehven-i Şer Nedir?

Zararı ve kötülüğü daha az olan manasına bir isim tamlamasıdır. İki zararlı, kötü şeyden birini işlemek zorunda kalan kimsenin, bunlardan hafif olanını tercih edebileceğini ifade etmek için kullanılır. Mecellenin 29. maddesinde, "ehven-i şerreyn ihtiyar olunur" (iki kötülükten hafif olanı tercih olunur) denilmektedir.

 

Günün Nüktesi

Kocasını Şikayet Eden Kadın…

Kadının biri, bir gün Halife Ömer'a gelerek dedi ki:

- Ey müminlerin emiri sana insanların en iyisini şikayete geldim. Öyle birisi ki, amelde onu geçen veya onun kadar amel eden kimse pek azdır. Geceleri sabaha kadar namaz kılar, gündüzleri de hep oruçla geçirir… Bu sözlerden sonra utancından asıl demek istediğini diyemedi ve:

- Ey müminlerin emiri, beni bağışla, diyerek çekildi.

Hz. Ömer:

- İyi iyi, Allah senden razı olsun. Sen adamını çok güzel halleriyle övdün; artık onun hakkında fazla bir şey söylemen de gerekmez, dedi.

Kadın çıkıp gittikten sonra, orada hazır bulunan sahibi Kaab b. Sûra dedi ki:

- Ey müminlerin emiri, kadın utanıp asıl şikayetini sana söyleyemedi.

- Kadının ne şikayeti varmış ki?

- Kadın kocasından, kocalık vazifelerini yerine getirmiyor diye şikayette bulunuyor, fakat bunu açıkça söyleyemiyor.

Hz. Ömer kadını geri çağırdı. Kocasına da haber gönderip yanına getirtti. Sonra Kaab b. Sûr'a:

- Bunlar arasında sen hakemlik et, diye teklif etti. Kaab:

- Sen buradayken ben nasıl hakemlik yapabilirim, dedi. Hz. Ömer:

- Benim anlayamadığım inceliği sen anladın. Bunun için onları dinleyip aralarında gereken hükmü vermek de senin hakkındır, dedi.

Bunun üzerine Kaab o adama dedi ki:

- Allah Tealâ erkeklere hitaben: “Sizin için helal ve hoş olan kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olarak nikahlayın” (Nisâ, 3) diye buyurduğuna göre, en çok üç gün peş peşe oruç tutabilirsin; dördüncü günü tutmaman gerekir. En çok da üç sabaha kadar ibadet edebilirsin; dördüncü gece eşinle beraber olmalısın. Hz. Ömer r.a. Kaab'ın bu ince anlayışını beğendi ve:

- Senin bu buluşun öteki buluşundan da güzelmiş, dedi. Bu isabetli hükmü çok beğenen halife onu Basra kadısı yaptı.

    Kadıncağız şikayetinde: “Kocam geceleri hep ibadet eder, gündüzleri oruç tutar” deyince, maksadı farketmeyen Hz. Ömer: “Kocanı bunlardan men mi edeyim?” demişti.

Kaynak: İbn Saad , et- Tabakâtü'l - Kebîr , 9/91.

YORUM EKLE