Hz. Peygamberin ismi her anıldığında ona salât ve selam getirmek gerekir mi?

Sevgili Peygamberimin adı her anıldığında ona salat ve selam getirmek gerekir. Efendimiz ismi anıldığı halde kendisine salat ve selam getirmeyen kimseyi en cimri insan olarak haber vermektedir. Nitekim bu hususta şöyle buyurmaktadır: “En cimri insan benim adım anıldığında bana Salât-ü Selam getirmeyendir” (Tirmizi, “Daavât,” 110.)

          Sevgili peygamberimiz, kendisine salât ve selam getiren kimsenin ahiret gününde kendine en yakın olacak kişi olduğunu müjdeler. Nitekim bu hususta da şöyle buyurmaktadır: "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır." (Tirmizi, “Salât,” 357.)

Buna göre, resul-i ekrem efendimizin ismi zikredilince, işitilince, ya da okunur, yazılırken efendimize salâvat getirmek gerekir. Bazı âlimlere göre bunu ömürde bir defa yapmak her Müslüman üzerine farzdır.

 

Allaha yemin olsun ki şu işi yapmayacağım diyen kimse o işi yapsa dinen ne olur?

      Dinen kişinin yeminine sadık kalması gerekir. Sadık kalmasa yeminini bozsa dinen günah işlemiş olur. Aynı zamanda yemini bozan kimse bir de yemini bozma kefaretini vermesi gerekir. Yeminini bozan kişi kefaret olarak ya 10 fakiri sabah aksam doyuracak ya da 10 fakiri giydirecek. Kişinin bunlara gücü yetmezse 3 gün oruç tutar.

       Ancak yemin eden kişinin yeminine bağlı kalmaktansa bozması daha hayırlı ise yeminini bozar ve kefaretini verir.

 

Namazda Şahadet parmağını kaldırmak sünnet midir?

     Hanefi mezhebine görenamaz kılan kimsenin, tahiyyatın teşehhüdünde "lâ ilâhe" derken sağ elin şahadet parmağını yukarı kaldırması  "illâllah" derken indirmesi sünnettir. Şafiî mezhebinde ise oturuşun sonuna kadar parmağın indirilmemesi sünnettir.

 

 

Müslüman olmayan bir erkekle İmam nikahı kıymak caiz mi?

     Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Gayr-i Müslim olan erkek ehl-i kitap bile olsa yani Yahudi veya Hıristiyan da olsa Müslüman kadının onunla evlenmesi dinen mümkün değildir. Müslüman kadın ancak Müslüman erkekle evlenebilir. Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen:  "Müşrik erkeklere de, onlar iman edinceye kadar mü'min kadınları nikahlamayın."(Bakara,222 ) buyurmaktadır.

     Allah’ı Rab olarak kabul eden, İslâmı din olarak benimseyen, Hz. Muhammedi Peygamber olarak bilen ve Kur'an'ı da yol gösterici olarak kabul eden bir kadının İnançsız veya ehl-i kitaptan biriyle evlenmeyi kabul etmesi mümkün değildir ta ki erkeğin iman edip Müslüman oluncaya kadar.

 

 

Günün Ayeti

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık.

 

Günün Hadisi

Öfkesini tutan kimsenin ayıbını Allah örter 

 

Günün Sözü

Manevi dünyanız zengin olsun. Sonra maddi zenginlik gelir.

Sakıp Sabancı

 

Günün Duası

Allah’ım her daim imanımızı, aklımızı ve vicdanımızı muhafaza eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Resul kime denir? 

Allah tarafından yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir topluma veya bütün insanlığa gönderilen kimsedir. 

 

Günün Nüktesi

Ahiret için çalışıyorduk…

Hâmid-i Aksarâyi Hazretleri, bir gün ziraatla uğraşan talebelerinden birine bir miktar tohum verdi ve,

"Bu tohumların yarısını, tarlanızın bir kısmına sizin için, yarısını da tarlanızın bir kısmına bizim için ekiniz." buyurdular.

Talebe tohumları ekti.

Ekinlerin yetiştiği mevsimde tarlaya gittiler. Talebenin tarlasında fevkalâde güzel yetişmiş bir ekin vardı. Diğerinde hiç ekin bitmemişti.

Hâmid-i Velî, talebesine dönerek;

"Bu tarladan hangisi bizim, hangisi sizindir?" buyurunca, talebe son derece utandı ve kendi tarlasını göstererek;

 "Bu tarla sizindir efendim" dedi.

O da, ekinlere bakarak; "Biz âhiret için çalışıyorduk. Acaba hangi günahımızdan dolayı dünyamız mamur olmaya başladı?" deyip, üzüntüsünü dile getirdi.

Hocasının müteessir olduğunu gören talebe, hakikati söyleyerek üzüntüsünü giderdi.

YORUM EKLE