İçki fabrikasında çalışmak caiz mi?


      İçki üretilen fabrikada çalışmak caiz değildir. Çünkü bu müessese, İslam'ın kabul etmediği ve haram kıldığı içkiyi imal etmektedir. Bu işyerinde çalışmak Allah'a karşı gelmek anlamını ifade ettiği gibi, insanların ruh, akıl ve bedeni ifsad etmek için çalışmak anlamını da ifade eder. Bunun için Hz. Peygamber içki içeni lanetlediği gibi onu imal edeni de çalışanı da lanetlemiştir.

       Bu hususta sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah, içkiyi, onu içeni, sunanı, satın alanı, satanı, sıkanı ve kendisi için sıkılmasını isteyeni, taşıyanı, kendisi için taşınanı lanetlemiştir."

      Buna göre içki fabrikasında çalışmak haram olduğu gibi, İslam'ın yasakladığı her şeyde çalışıp, yardımcı olmak da haramdır.

 

Avda öldürülen hayvanın etini yemek caiz mi?     

  Tüfek ile avlanan hayvan canlı olarak ele geçerse bilinen ve alışılan bir yol ile yani keskin bir aletle keserek boğazlanması gerekir, bu şekilde kesilmekle yenilmesi helal olur. Canlı olarak ele geçtiği halde boğazlanmadan ölürse yenilmez.

         Tüfek ile avlanan hayvan kurşun ve mermi ile ölmüş ise Şafiilere göre o hayvan yenilmez. Çünkü hayvan kesilmesi adet olmayan ağır bir aletle öldürülmüştür. Zira tüfekten çıkan mermi kesici bir alet değildir.

         Hanefiler ise avlayan kişinin mümeyyiz (iyiyi, kötüyü birbirinden ayıran) olması, aniden (bilerek) besmeleyi terk etmemesi ve öldürmemenin başka bir sebeple değil de- atış sebebi ile olması şartlarına bağlı olarak tüfek ile avlanan hayvanın yenilebileceği görüşündedirler.

 

Hutbeye yetişemeyen kimsenin kıldığı Cuma namazı geçerli midir?

     Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir.

     Bu nedenle Cuma namazının geçerli olması için hutbenin okunması sayı mezhepler arasında ihtilaflı olmakla beraber birilerinin de dinlemesi gerekir. Ancak bütün cemaatin cuma namazını kılabilmek için hutbeye yetişmesi ve dinlemesi şart değildir.

     Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı geçerlidir.

 

 Koca hanımına anne ve babasını ziyaret etmesini yasaklayabilir mi?

      Kocanın, hanımını anne ve babasına gitmesine engel olması dinen uygun değildir. Böyle bir engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek dinen yasaklanmıştır. İslam dini, anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak ise büyük günahlardandır.

 

Günün Ayeti

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.”

Maide, 5/51.

 

Günün Hadisi

 "Bizden başkasına benzemeye çalışan, bizden değildir" 

Tirmizi, “istizan,” 7.

 

Günün Sözü

“İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar.”

Hz. Ömer

 

Günün Duası

Allah’ım yılın bu son günlerini ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Garûr Nedir?

Dünyayı ve genel olarak insanı gaflete düşürüp yanıltan şeytan demektir.

 

Günün Nüktesi

İnsanları Helak eden iki şey…

Şakik-i Belhi’ye:

“İnsanları hangi şey helak eder?” diye soruldu

Belhi Şöyle Cevap vermiş:

“İnsanları 2 şey helak eder: Biri, tövbe ederim diyerek günah işlemeleri, diğeri de, sonra yaparım diye tövbeyi geciktirmeleri...”

YORUM EKLE

banner2