banner6

İman etmeyen kimse cennete girebilir mi?

     İman olmadan hiçbir amelin ve hayrın ahirette mükafatı yoktur. Kişi bu dünyada ne kadar iyilik yaparsa yapsın kalbinde imanı yoksa ahirette mükâfatı olmaz. Dolayısıyla cennete de giremez. Bu kimse bu dünyada yaptıklarına karşılık bu dünyada mükafat alır.

     Sağlık zenginlik, makam gibi… Ancak imanı olmadığından ahirette cennete giremez ebediyyen de cehennemde kalır.

     Aynı şekilde bu dünyada imanlı olan bir kimse ne kadar günahkâr olursa olsun bu dünyadan amentünün esaslarına inanarak vefat ederse ahirette Allah affetmezse, ya da kendisine şefaat edilmezse cehenneme düşer, cezasını çeker. Ceza bitince de cehennemden çıkarılır ve cennete ebediyen kalmak üzere diğer Müslümanlar gibi koyulur. Çünkü günahkar da olsa imanlı bir Müslümandır. Nitekim sevgili Peygamberimiz bu hususta bir hadisi Şerifte şöyle buyurmaktadır:” Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girecektir.”

     Bazı fiillerle ilgili olarak efendimiz yapıldığında kişi cennete giremez diyor. Tabi buradaki kasıt kişiyi tehdit edip gözünü korkutmak ve bu günahlardan uzak tutmaktır. Yoksa ebediyyen kâfir olarak cehennemde kalmak değildir. Nitekim efendimizin bu hususta hadisleri vardır.

Mesela:

1- Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız.

2- Kendi nefsin için istediğini kardeşin için istemedikçe iman etmiş sayılmasızsın.

3- Gıybet, dedikodu yapanlar cennete giremez.

4- Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez.  

  Bütün bu hadislerdeki mana şudur. Gerçek mümin olmaz, kâmil mümin olamaz. Cennete ilk giren kişilerle cennete giremez.

      Yoksa bunları yapan günahkar Müslüman ebediyen cennete giremez anlamında değildir.

 

Özürlü çocuğu kürtaj ile almak caiz mi?

     Anne karnındaki çocuğun sakat veya hastalığından dolayı kürtaj yapılması caiz değildir. Bu şekildeki bir muamele insan hayatına karşı islenmiş bir cinayettir ve haramdır. Sakat olanların da yasama hakki vardır, bunu Allah vermiştir. Dünya imtihan dünyasıdır. Yarın insanın ne hale geleceğini kimse bilemez.

    Ancak anne bu hamilelikte veya doğumda hayati tehlikeye girecekse  çocuğu aldırmada bir sakınca yoktur.

 

İğne yaptırmak abdesti bozar mı?

      Hanefi mezhebine göre abdestliyken vücudun her hangi bir yerinden kan çıksa kişinin abdesti bozulur. Buna göre iğne vurulduktan sonra kanama olmuyorsa kişinin abdesti bozulmaz, kişi bu abdestle istediği kadar namaz kılar, ibadet eder. Ancak iğneden sonra herhangi bir kanama olursa abdest bozulur.

      Şafii mezhebine göre ise çıkan kan abdesti bozmaz. Bozmadığı için de iğneden sonra kan çıksa da abdest bozulmaz.

 

Bir şarta bağlanan adak şart yerine gelmeden yapılabilir mi?

       Falan işim olursa üç gün oruç tutacağım veya kurban keseceğim denilip bu şart meydana gelmeden bu adaklar yerine getirilemez. Şayet yerine getirilirse ve daha sonra da iş meydana gelse bu adakları yeniden yerine getirmek gerekir.

 

Günün Ayeti

Allah haddi aşanları sevmez.

Araf Suresi 55

 

Günün Hadisi

İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil iman sahibi olamazsınız.

Müslim, "İman",93.

 

Günün Sözü

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.

Hz. Ali

 

Günün Duası

Allah’ım bugünün hürmetine ülkemize ve milletimize huzur ver.

 

Bunları biliyor muyuz?

Maddi Temizlik nedir?

Bedendeki, elbisedeki ve çevredeki necasetin temizlenmesi ve bunların temiz tutulması anlamına gelmektedir.

 

Günün Nüktesi

Değişen ne?

Hz. Mevlana’ya sorarlar;
-Sen Şems'ten önce de namazını kılar, ibadetini yapar mıydın?
-Yapardım.
-Ondan önce de etrafındakilere iyilik etmeye çalışmaz mıydın?
-Çalışırdım.
-Peki öyleyse değişen ne? Diye sorarlar.
Hz. Mevlâna'nın cevabı sarsıcı;
-Şems gelmeden önce üşüdüğüm zaman ısınırdım. Şems geldikten sonra dünya da bir Müslüman dahi üşüyorsa, ısınmaya hakkım olmadığını öğrendim...

YORUM EKLE