İnsanın yüzüne vurmak caiz mi?

Küçük, büyük, erkek, kız, suçlu, suçsuz insan, fark etmeksizin kişinin yüzüne vurmak dinen caiz değildir. Çünkü insan şerefli bir mahluk olarak yaratılmıştır. İnsan onurunun ve hasiyetinin simgesi yüzüdür. Şerefli olan bu yüze vurulduğunda insanın onuru kırılmakta, gururuna dokunmaktadır.

       Dolayısıyla buna sebebiyet verdiği için yüze vurmak dinen caiz değildir. Nitekim Hz. Peygamber efendimiz bir hadisi Şeriflerinde “Yüze vurmayı yasaklamıştır.”

        Buna göre ister baba, ister anne, ister öğretmen olalım çocuğun yüzüne vurmamız caiz değildir. Aynı şekilde büyük bir insanın da yüzüne vurmak caiz değildir.

 

İnsanlara rızkın farklı verilmesinin bir hikmeti var mı?
       
Allah herkesin rızkını farklı yaratmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususta şöyle buyrulmaktadır: “Biz bazılarınızı bazılarınıza rızık hususunda üstün kıldık.”

        Tabi bunda pek çok hikmetler vardır.  Kimisi servet ile imtihan olurken kimisi de yokluk ya da az rızık ile imtihana tabi tutulmaktadır. Yani rızkın uhrevi sorumluluğu söz konusudur. Dolayısıyla Allah dilediğine az rızık verir, dilediğine ise bol rızık verir. Ama hangisi daha hayırlı onu da ancak Allah bilir.

         Biz kullara düşen teslimiyet içinde olmak ve kadere rıza göstermektir. Öyle ki bu hususla ilgili olarak Allah’u Teala, Kur’an-ı Kerim’de mealen: "Eğer Allah bütün kullarına (eşit olarak) bol rızık verseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, azarlardı. Fakat O, ne miktar dilerse (rızkı o kadar) indirir. Şüphe yok ki O, kulların (ın her halin)den hakkıyla haberdardır, (her şeyi) kemaliyle görendir." Şeklinde bizi uyarmaktadır.

 

Adetliyken abdest alınıp dua okunabilir mi?

      Kadın adetliyken abdeste lüzum kalmadan dua ve istiğfar edebilir. Aynı zamanda tesbihat çekebilir, kelimeyi tevhidi söyleyebilir,  Hz. Peygambere de salâvat getirebilir. Ama dilerse abdest alarak ta bunları yapabilir. Hatta daha da güzel olur. Ancak böyle bir mecburiyet yoktur yani illaki abdest almasına gerek yoktur.

       Ancak kadın adetliyken namaz kılamaz, Kur’an okuyamaz taşıyamaz, Kabeyi tavaf edemez mazeretsiz camiye giremez.

 

İslam’a göre çalgılığün yapmak caiz mi?

        İslam’a göre düğün yapmak caizdir. Hatta tef çalıp evliliği insanlara ilan etmek Peygamberimizin bir tavsiyesidir.

       Ama düğünde dikkat edilmesi gereken bir husus var ki o da, düğün yaparken dinin yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Birbirlerine haram olan kadın ve erkeklerin bir arada oynamasıİslam’ın yasakladığı çalgılarla düğünü yapmamak gerekir. Bunlara riayet etmeden çalgılı bir düğün yapmak dinen caiz değildir.

 

Üzerinde resim bulunan elbiseyi giymek caiz mi?

        Resimli elbise giymek mekruhtur. Aynı şekilde resimli elbise ile namaz kılmak da mekruhtur. Ama bu elbise ile kılınan namaz geçerlidir. İnsan veya hayvan resmi bulunan yaygının üzerinde namaz kılmakta da bir sakınca yoktur. Çünkü resimli yaygının ayaklar altında olması resimlere değer vermeme anlamına geldiğinden caiz görülmüştür.

       Yine bu resimler baş hizasından daha yukarıda kişinin hizasında ve önünde asılı olarak bulunduğu bir yerde namaz kılmakta mekruh kabul edilmiştir. Çünkü bu resimler hem kişinin huşuunu götürür hem de dikkatini dağıttığından iyi görülmemiştir

                                       

Kazaya kalan namazları kaza etmek dışında ödeme şekli var mı?

      Herhangi bir sebeple vaktinde kılınmayan ve böylece yükümlünün zimmetine borç olarak geçmiş bulunan namazların bir tek ödeme yolu vardır, o da kılamadığımız namazları kılmaktır. Yani kaza etmektir. Bundan başka namazın zimmetten düşürülmesi için bir yol yoktur. Namaz, tutulamayan oruçlar gibi değildir. Oruç için fidye verilmesi hakkında Kuran’da ayet vardır. Fakat kılınmayan namazlar için fidye verileceğine dair Kur’an-ı Kerim’de bir ayet yoktur.

      Dolayısıyla hangi sebeple kazaya kalmış olursa olsun vaktinde kılınmamış bir namazın borcundan kurtulmak için illaki onu kaza etmek gerekir. Fidye veya para vermek ya da başkasına kıldırmak şekli ile bu namaz borcu ödenmez. 

 

 

Günün Ayeti

Nimetlerime şükrederseniz ben onları artırırım

 

Günün Hadisi

Emanet ehline verilmediği zaman kıyameti bekle

 

Günün Sözü

Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık istersen ağaç, yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir.

Çin Atasözü

 

Günün Duası

Ya Rabbi işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapanlardan eyle!

 

Bunları biliyor muyuz?

Ayne’l- Yakin nedir?

 Duyu organlarının deney ve gözlemlerine dayanarak elde edilen bilgiye denir. Tekâsür sûresinde bu bilgiye işaret edilmiştir: "Sonra and olsun onu yakin gözüyle göreceksiniz"

 

Günün Nüktesi

Kişi sevdiği ile beraberdir

Enes bin Mâlik anlatıyor:

Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e bir adam geldi ve:

"Ya Rasulullah! Kıyamet ne zamandır?" dedi.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem- :

"Kıyamet için ne hazırladın?" diye sorunca o da:

"Allah ve Rasulü'nün muhabbetini" cevabını verdi.

Bunun üzerine Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

"Öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın." buyurdular.

Enes radıyallahu anh- bu rivayetin devamında der ki:

"İslam'a girmekten başka hiçbir şey bizi Allah'ın Nebisi'nin "Muhakkak sen sevdiğinle berabersin" sözü kadar sevindirmemiştir. İşte ben de Allah'ı, O'nun Rasulü'nü, Ebu Bekr'i ve Ömer'i seviyorum ve her ne kadar onların yaptıkları amelleri yapamasam da- onlarla beraber olmayı umuyorum"

YORUM EKLE