İnsanları güldürmek için yalan söylemek caiz mi?


      Yalan İslam dinin yasakladığı büyük günahlardan birisidir. Yalanın şakası da ciddisi de yasak ve haramdır. Nitekim sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Şaka da olsa cidden de olsa söylenen yalan yalandır”

       Sevgili peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır:

“Şaka bile olsa yalan terk edilmedikçe olgun mümin olunmaz”

“Kul şaka ile de olsa yalanı, doğru bile de olsa mücadele ve münakaşayı terk etmedikçe, tam inanmış bir mümin olamaz.”

“İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimselerin vay haline”

    Yine bir başka hadiste efendimiz şöyle buyururlar: “insanları güldürmek için yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun”

    Bu hadislerden hareketle şaka ile de olsa yalan söylemek caiz değildir. Yalan ancak şu üç yerde söylenebilir.

1-Karı kocanın arasını düzeltmek

2-Arası bozulan iki kişinin arasını düzeltmek için

3- Savaşta düşmanı mağlup edebilmek için.

 

Gaybten haber vermek doğru mudur?

       Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez bilemez. Nitekim bu hususta Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyrulmaktadır:"De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez..." (Nemi: 65)

       Resul-i Ekrem Efendimiz de: "Kahin ve falcıya (gaybten haber veren kişiye) inanan kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz",  "Ona inanan kişi bana indirileni (kitabı ve vahyi) inkar etmiş olur".

       Bu itibarla çeşitli akıl dışı işlemlerle gelecekteki olaylar hakkında olumlu veya olumsuz haber vermek iddiasında bulunmak doğru değildir. Aynı zamanda inanmak da dinen caiz değildir.

 

Yemin kefaretinde zengin fakir ayırımı var mı?

      Yemin eden kişinin fakir ya da zengin olması neticeyi değiştirmez. Bir yemin edilmiş ise ve bu yemin bozulmuşsa onun kefaretini yerine getirmek gerekir. Bu kefareti yerine getirecek kişinin de fakir ya da zengin olması bir şey değiştirmez. Ancak bu kefaretin bir sıralaması vardır. Kişi gücüne göre o sıralamayı yerine getirecektir.

      Yemin kefaretindeki sıralama da şöyledir: “köle azad etme, güç yoksa 10 fakiri yedirme yoksa giydirme bu güç de yoksa 3 gün oruç tutmak.”

      Eğer yemin eden kişi köle azat etme, on fakiri sabah akşam yedirme ya da giydirme gücüne haiz değilse o zaman yeminine kefaret olarak üç gün oruç tutar.

      Kişi gücüne göre bu sıralamaya uyması gerekir.

 

Günün Ayeti

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın.

Fussilet 36.

 

Günün Hadisi

"Kim mü'mine zarar verirse Allah da onu zarara uğratır.

Tirmizi, Birr 27.

 

Günün Sözü

Her şeyi kazanmak istediğinde, her şeyi kaybetmeyi de göze almalısın.

Larry Csonka

 

Günün Duası

Allahım bu yeni yılı bana, aileme, ülkeme, milletime, ümmet-i İslama ve de insanlığa hayırlı ve huzurlu eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Takdim ve Tehir Nedir?
sefer halindeyken ikindi namazını öğle namazı ile veya öğleyi ikindi ile ve yatsı namazını akşam namazı ile veya akşamı yatsı ile birleştirerek kılmak demektir.

 

Günün Nüktesi

Allah bizi görüyor…

Ahmet Mekkî Efendi bir sevdiklerine;

- Hak Teâlâ, hepimizin yaptığı, iyi kötü her işi görüyor, değil mi? diye sordu.

- Elbette efendim, dediler.

- Pekii, bir insan bir günah işleyeceği zaman, bir başkasının göreceğini anlasa, o işi yapabilir mi?

- Yapamaz tabii efendim, utanır ondan.

Büyük Veli;

- Bu nasıl Müslümanlıktır ki, bir “kul”dan utanır da, “Allah”tan utanmaz, buyurdu.

YORUM EKLE