banner6

İnsanların “yaratmak” sözünü kullanmaları caiz mi?

  

       İnsanların kullandığı yaratma sözü Allah’ın yaratmasından farklı anlamda kullanılmaktadır. Futbolda pozisyon yarattı, sanatta güzel bir eser yarattı… gibi sözler buna örnektir. 

        İnsanlar burada ki yaratma kelimesini yoktan var etme anlamında değil de var olana yeniden şekil verme anlamında kullanmaktadır. Bu anlamda kullanıldığı için ve Allah’ın yoktan var etme anlamında ki yaratması şeklinde kullanılmadığından yarattı sözünü kullanmada bir sakınca yoktur. Ama kullanılmasa daha iyi olur.

 

Abdest veya Gusülde bedeninden bir yeri yıkamayı unutan kimse ne yapması gerekir?

       Kişi abdest ya da gusül alırken organlarından birisini yıkamadığını veya bir uzvunun kuru kalmış olduğunu sonradan anlayan kimsenin yeniden gusletmesi gerekmez.

        Sadece bu uzuvları yıkaması yeterli olur. Ancak arada farz bir namaz kılmış ise, onu iade etmesi gerekir.

 

Borç ile alış veriş yapmanın dinen bir sakıncası  var mı?

       Bir malı peşin fiyatına satmak nasıl caiz ve makul ise veresiye fiyatına zamlı satmak da öyle câiz ve makuldür.  Zira veresiye satışta malın karşılığı olan bedel bir kaç ay geciktirilmektedir.  Diğer bir ifade ile uzatılmaktadır. Dolayısıyla vade uzayınca malı satanın bir zararı söz konusu olmaktadır. Bu zararını telafi etmek için malın fiyatını bir miktar yükseltmesinde dinen bir sakınca yoktur.

    Ama bunu yaparken iki tarafta peşin fiyata mı yoksa vadeli fiyata mı anlaştıklarını alış veriş esnasında söylemeleri ve bunun üzerinde anlaşmaları gerekir. Şayet böyle olmazsa o zaman bu alış- veriş geçersiz olur.

 

Ticari amaçla domuz yetiştirip satmak caiz midir?

     İslam dini, insanı maddi ve manevi zararlardan korumak için bir takım kurallar koymuştur. Bu amaçla da pis, kötü ve zararlı olan şeyleri yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanları da helal kılmıştır.

     Kur’an-ı Kerim’de: “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı…” buyurularak (Bakara, 2/173) domuzun pis olduğu ve etinin de haram kılındığı açıkça ifade edilmiştir.

     Bu ve benzeri ayeti kerimelerde domuz etinin necis ve yasak olduğu haber verilmiş, İslam alimleri tarafından da haram kabul edilmiştir. Hz. Peygamber de içki, leş, put ve domuz satımının kesinlikle yasaklandığını bildirmiştir. (Buhari, Büyu 111).

       Konuyla ilgili bu ayet ve hadislere dayanan İslam âlimleri; domuzun Müslümanlar açısından mütekavvim (dinin mal kabul edip haram kılmadığı) bir mal olmadığını, mal olmayan bir şeyin Müslüman’ın mülkü olamayacağı gibi, akde de konu olamayacağını, bu sebeple satışının batıl ticaretinin haram olduğunu söylemişlerdir.

       Buna göre domuzun yetiştirilmesi de, satılması da caiz değildir. Domuz üretimi veya ticaretinden elde edilen kazanç Müslüman’a helal değildir.

 

Günün Ayeti

“Birbirinizin gıybetini yapmayınız.”

Hucurat, 49/12

Günün Hadisi

 “Sizden biriniz esnediği zaman eliyle ağzını tutsun.”

 Ebû Dâvud, “Edeb”, 89.

 

Günün Sözü

"Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur."

Aliya İzzetbegoviç

 

Günün Duası

 Allah’ım bugün yüzümüzden tebessümü dilimizden tatlı ve hayırlı cümleleri eksik etme.

 

Bunları biliyor muyuz?

Ebrar kime denir?

İmanlarında sadık (doğru), Allah’ın yasak kıldığı şeylerden sakınıp, emirlerine uyan, bozuk inanışlardan, kötü ahlâktan ve çirkin işlerden uzak duranlar demektir.

 

Günün Nüktesi

İki Kırat…

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu:

“Kim bir cenazede, cenaze namazı kılınıncaya kadar bulunursa, bir kîrat, gömülünceye kadar kalırsa, iki kîrat sevap alır.”

İki kîrat ne kadardır? diye sordular.

Resûlullah;

“İki büyük dağ kadar!” cevabını verdi.

Buhârî, Cenâiz 59,

YORUM EKLE