İpotek göstererek borç almak caiz midir?

İslam açısından borç alıp vermede faiz olmadığı sürece bir sakınca yoktur. Bu borcu almak için de borç verecek kişi ya da kuruma maddi bir güvence vermekte de bir sakınca yoktur.

Yani bir borcu almak için evimizi ya da arabamızı rehin vermemizde ya da ipotek yaptırmamızda bir sakınca yoktur. 

Sakıncalı olan, alınan borcun alınan miktardan daha fazla geri veriliyor olmasıdır. Mesela yüz lira alınıp yüz on lira veriliyorsa bu bir faiz uygulamasıdır. Faizi de İslam dini haram kılmıştır.

 

Şaka ile yalan söylemek caiz mi?

İslam dinin yasakladığı büyük günahlardan birisi de yalandır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususta mealen şöyle buyurulmaktadır: “ Ey iman edenlerAllah´tan korkun ve doğru söz söyleyin”. Ahzab, 33/70.

Birçok Ayeti Kerimede ve Hadisi Şerifte İslam dini yalanı yasaklamakta ve günah kabul etmektedir.

Bu anlamda İslam dini açısından yalanın şakası da ciddisi de yasak ve haramdır. Nitekim sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Şaka da olsa cidden de olsa söylenen yalan yalandır”

Ayrıca sevgili peygamberimiz bu hususta mealen şöyle buyurmaktadır:

“Şaka bile olsa yalan terk edilmedikçe olgun mümin olunmaz”

“Kul şaka ile de olsa yalanı, doğru bile de olsa mücadele ve münakaşayı terk etmedikçe, tam inanmış bir mümin olamaz.”

Yine bir başka hadiste efendimiz şöyle buyururlar: “insanları güldürmek için yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun”

Bu hadislerden hareketle şaka ile de olsa yalan söylemek caiz değildir. Yalan ancak şu üç yerde söylenebilir.

1-Karı kocanın arasını düzeltmek

2-Arası bozulan iki kişinin arasını düzeltmek için

3- Savaşta düşmanı mağlup edebilmek için.

Bu üç yer dışında şaka ya da ciddi, ticarette ya da gündelik hayatta yalan söylemek caiz değildir. 

 

Kan kardeşliği kişileri mirasçı yapar mı?

İslam dininde kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Karı kocanın birbirine verdiği kan aralarında evliliğe dair her hangi bir engel ya da kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe engel olan kardeşlik kan kardeşliği değil gerçek kardeşlik ile sütkardeşliğidir.

Dolayısıyla karı kocanın ya da bir başkasının birbirine verdiği kan aralarında kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe de engel teşkil etmez. 

 

Günün Ayeti

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

Fussilet 41/22.

 

Günün Hadisi

“Sabah namazının iki rek`at sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.”

 Müslim, "Müsâfirîn", 96.

 

Günün Sözü

Dünya süslü bir geline benzer, Herkese göz kırpar ama kimseyle evlenmez!"

Hz. Mevlana.

 

 

Günün Duası

Allah'ım ölülerimize rahmet, hastalarımıza şifa, derdi olanlara derman nasip eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Gazâ Nedir?

İnsanların İslâmiyet'i işitmeleri, Müslüman olmakla şereflenmeleri yahut Müslümanların dinine, vatanına tasallut olan düşmanı kovmaları için yapılan muhârebedir.

 

Günün Nüktesi

Kuşların Ötüşünün Anlamı...

Hz. Süleyman kuşların ötüşüne verdiği manayı Begavî , şöyle nakleder:

Tavus kuşu, Hz. Süleyman'ın huzurunda ötmüştü Hz Süleyman orada bulunanlara:

Bunun ne dediğini biliyor musunuz? diye sordu Onlar:

Hayır, bilmiyoruz diye cevap verdiler .

Hz Süleyman, etrafındaki kimselere şu açıklamayı yaptı:

Tavus kuşu ötmesi ile; "Cezalandırdığın gibi cezalanırsın"

Hüdhüd kuşu ötmesi ile; "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz"

Göçeğen kuşu ötmesi ile; "ALLAH u Teala'dan mağfiret dileyiniz ey günahkarlar"

Kaya kuşu ötmesi ile, "Her canlı ölecektir Her yeni, eskiyip çürüyecektir"

Kırlangıç kuşu ötmesi ile, "Hayırdan ne yaparsanız sonra onu bulursunuz"

Güvercin ötmesi ile; "Gökleri ve yeri yaratan Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim

Kumrunun ötmesi ile, "Sübhane Rabbiy-el-e'la"

Karganın ötmesi ile; "Her şey helak olacaktır

Kustat kuşunun ötmesi ile; "Susan, başına bela ve musibet gelmesinden kurtulur

Papağanın ötmesi ile; "Düşüncesi dünya olan kimseye yazıklar olsun

Doğan kuşunun ötmesi ile, "Sübhane ,Rabbî ve bihamdihi

Kurbağanın bağırması il; "Sübhane Rabbiy-el-Kuddüs" der.

YORUM EKLE