İslam dininde uğursuz bir zaman ya da rakam var mıdır?

İslam dinin de uğursuz diye bir zaman ya da rakam yoktur. Fakat toplumda 13 rakamının uğursuz olduğuna diar batıl bir inanç vardır. On üç (13) rakamının uğursuz oluşunun itikat ve düşüncesi biz Müslümanlara ait olan bir itikat ve düşünce değildir.

Bu sayının uğursuz oluşunun kaynağı Hıristiyan ve Yahudi kaynaklardır. Zira Hıristiyan kaynaklarına göre; Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden önce bulunduğu son yemekte toplam 13 kişi bulunuyordu. Yine Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğduğu (571) ve İstanbul’un fethedildiği (1453) tarihlerin rakam toplamları da on üçtür.

Yahudilere göre ise, 13 sayısının uğursuz olmasının nedeni İbrani alfabesinin 13'üncü harfinin "mavet" (ölüm) sözcüğünün ilk harfi olan "m" olmasıydı.

Bu gerekçelerden dolayı Hıristiyanlar ve Yahudiler on üç rakamını uğursuz kabul etmektedirler. Bu düşüncenin temelinde İslam düşmanlığı vardır.

Dolayısıyla İslam dinin de uğursuz diye bir zaman ya da rakam yoktur. Herhangi bir varlık, zaman, mekân, rakam uğursuzlukla yorumlanamaz.

Erkeğin kadına ya da kadının erkeğe kan vermesinde dine bir sakınca var mıdır?

Tedavi için yapılan kan naklinde, kan verenin ya da alanın kadın erkek, Müslüman veya gayr-ı Müslim oluşunun bir farkı yoktur.

Dolayısyla kadından kan alınabileceği gibi aynı şekilde erkekten de kadına kan alınabilir. Bunun da dini anlamda hiçbir sakıncası yoktur.

Alkol içerikli maddeler abdest ve namaza zarar verir mi?

Alkolü içmek bütün mezheplerde haramdır. Ama onunla temizlik yapma hususu ise mezhepler arasında tartışmalıdır. Elbiseye dökülen ya da yüze sürülen kolonya konusu da bunlardan biridir.

Hanefi mezhebine göre kolonya ve benzeri temizlik maddelerini içmek, içki içmek gibi yasak ve haramdır.  Çünkü içinde alkol vardır. Ama bunları temizlikte kullanmak caizdir. (Tıraştan sonra yüze kolanya sürmek, kolanyalı ıslak mendil kullanmak gibi).

Aynı şekilde ele yüze sürülen veya elbiseye dökülen kolonya veya sürülen parfümle namaz kılmak caizdir. Çünkü necis ve pis sayılmaz. Namaz kılınması halinde de bu namaz geçerlidir.

Şafii mezhebine göre ise kolonya ve benzeri maddeler içinde alkol barındırdığından necistir. Yani pistir. Kolonya ve benzeri maddeler necis olduklarından onları içmek haram olduğu gibi onları temizlik ya da başka bir gaye için de olsa kullanmak caiz değildir.    

Dolayısıyla Şafii mezhebine göre ele yüze ya da elbiseye dökülen kolonya, parfüm ve benzeri maddeler ile namaz kılmak caiz değildir. Kılınması halinde namaz geçersizdir. Bu namazı yeniden kılmak gerekir.

Buna gore ıslak mendil hanefi mezhebine göre abdest ve namaza zarar vermez. Şafii mezhebine gore ise içinde alkol varsa onunla namaz kılınmaz. Kişi namaz kılmak istediğinde en azından abdestli ise elini ve yüzünü yıkamalıdır.

Günün Ayeti

İnsan iyiliğin gelmesine dua ettiği gibi, kötülüğün gelmesine de dua eder. Esasen insanoğlu acelecidir.          İsra 17/11.

Günün Hadisi

"Kişi evine girince şu duayı okusun: Allah’ım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık, Allah'a tevekkül ettik". Bu duayı okuduktan sonra ailesine selam versin.”   Ebû Dâvud, “Edeb”, 112.

Günün Sözü

Hatalarımı dinlediğimde olgunlaştım.     Hugh Prather

Günün Duası

Allah’ım bize bugün şerden uzak rızana yakın güzel işler nasip eyle.

Bunları biliyor muyuz?

Ebedî Mahrem Nedir?
Dinde kendileriyle evlenilmesi ölünceye kadar haram, yasak olan kimseler demektir.

 

Günün Nüktesi

Nasıl mutlu oluyorsunuz?

Tolstoy a "nasıl mutlu oluyorsunuz?" diye sorduklarında şu cevabı vermiş:

- Sahip olduğum şeylere sevinerek, sahip olmadıklarımı ise hiç düşünmeyerek.

YORUM EKLE