İslam'da mezar şeklinin bir standardı var mı?

 

 

 

      İslam dini, hayatında olduğu gibi ölümünde de insana gereken değeri vermiş, saygıyı göstermiş ve öldüğü andan itibaren ona yapılacak muameleyi de belirlemiştir. Bu anlamda İslam dini, kabir ve kabristanın düzenli ve tertipli yapılmasını, temiz tutulmasını ve yeşillendirilmesini, hayatta bulunan insanların ölülere karşı bir vefa borcu olarak görür.

 

     Ancak kabirlerin yükseltilmesi, üzerine kubbeli binalar yapılması, taşına övücü veya kaderden şikáyet edici sözler yazılması yasaklanmıştır. Buna karşılık mezarın bir-iki karış yükseltilmesi, israfa kaçmadan ve tevhid inancına zarar vermeyecek şekilde yapılmasında bir sakınca yoktur.

 

 

 

Tedavisi yapılamayan kedi, köpek gibi hayvanların veteriner tarafından itlaf edilmesi caiz midir?

 

       Allah, hayvanları insanların hizmetine vermiş ve onlardan çeşitli şekillerde faydalanmayı helal kılmıştır (Nahl, 16/ 5, 6 80).

 

       Bununla birlikte dinimiz bütün canlılar gibi hayvanlara karşı da şefkatli ve merhametli olmayı emretmiştir. İnsanın, hizmetine verilen canlılara karşı merhamet ölçüleri ile muamele etmesi yanında onların sağlık ve temizliklerine de azami özen göstermesi gerekir.

 

       Bu sebeple hastalanan hayvanların imkanlar ölçüsünde tedavi edilmeleri gerekmektedir. Zira bu hem merhametin hem de sağlıkla ilgili tedbirlerin zorunlu bir sonucudur.

 

 

 

Tabaka yapan her madde abdest ve gusle mani midir?

 

      Oje ve benzeri maddeler tırnak ve benzeri organların üzerinde tabaka yaptıklarından vücudun üzerinde bulunmaları halinde bunlarla abdest ve gusül olmaz.

 

      Onun için oje ve benzeri maddeler varsa bunlar iyice yıkanıp temizlendikten sonra abdest ve gusül alınmalıdır. 

 

 

 

Kadınların cenaze namazı kılmasında bir sakınca var mı?

 

      Kadın, günün beş vaktini, Cuma ve bayram namazlarını… camide ve cemaatle kılabileceği gibi aynı şekilde cenaze namazını da camide ve cemaatle kılabilir. Ama bu namazı kılarken bir takım kurallara da riayet etmesi gerekir. O da öncelikle her namazda ve günlük hayatta dinen kapatmak zorunda olduğu saçını kollarını ayaklarını kısaca bedenini dinin istediği ölçüde örtmesi gerekir.

 

     Aynı zamanda erkeğin önünde değil arkasında durması gerekir.

 

 

 

Namaz kılınan yer insana nasıl şahitlik yapacak?

 

       İslam inancına göre kıyamet günü namaz kılınan yerler kişiye şehadet edecektir. Yani namaz kıldığımız mekânlar, camiler, mescitler, yerler… bize şahitlik edecektir. Söz konusu bu mekânlar falan Müslüman burada namaz kıldı diye bize ahirette şahitlik yapacaktır. İşte bu inançtan dolayı namaz kılan kişi değişik yerlerde namaz kılayım da bana şehadet edecek yerler daha çok olsun anlayışıyla bir namazı bir mekânda kıldıktan sonra diğer namaz için yerini değiştirmektedir.

 

     Toplumumuzda bir örf haline gelen bu uygulama hem güzel hem de dinde bir sakınca olmayan bir örftür.

 

 

 

Günün Ayeti

 

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde layıktır.

 

Fatır 15

 

 

 

Günün Hadisi

 

“Muhakkak insanlardan bazıları, hayrın anahtarları ve şerrin kilitleridir. İnsanlardan bazıları da şerrin anahtarları, hayrın kilitleridir.”

 

 

 

Günün Sözü

 

Gençlikte ve güzellikte akıl arama

 

Homeros

 

 

 

Günün Duası

 

Ya rabbi bugün bizi hiçbir dert ve sıkıntı karşısında çaresiz bırakma.

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

Eimme-i Erbaa nedir?

 

Dört imam anlamına gelen bu tamlama, dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan İmam-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmam Malik b. Enes, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel için kullanılmaktadır.

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?

 

İbnu Mes’ud anlatıyor:

 

 Resulullah bir gün:

 

 “Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?” diye sordu.

 

 Ashab: ”Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!” dediler.

 

 Resulullah: ”Hayır,  dedi, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir.”

 

( Müslim, Birr 106)

YORUM EKLE