İslam'da saç uzatmak caiz midir?

Saçı temizlemek, taramak, koku sürmek Hz. Peygamber’in teşvik ettiği hususlardandır. Zira bu konuda Hz. Peygamber: “Saçı olan kişi bakımına özen göstersin” buyurmuşlardır.

     Bu itibarla saçların temizliğine dikkat etmek şartıyla erkeklerin saçlarını uzatmalarında ve dilediği şekilde taramalarında dinen bir sakınca yoktur. Ancak bu kimselerin bulundukları ortamdaki örfü de dikkate almaları daha doğru olur.

 

Şeytan Melek miydi?

       Nurdan yaratılan ve insandan tamamen farklı olan melekler Allah'a isyan etmezler. Hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar. Daima Allah'a ibadet ve itaat ederler. Kur'ân'da bu hususa şöyle işaret edilmektedir: "Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar."  "Şüphesiz Rabbin katındaki (Melek)ler O'na ibadet etmekten büyüklenmezler. O'nu tesbih ederler, yalnız O'na secde ederler"

         Buna göre melekler hiçbir zaman Allah’a isyan etmez ve asi olmazlar. Meleklerin günah işleme fonksiyonları da yoktur. Halk arasında şeytan da bir melekti ama Allah’a isyan etti inancı doğru bir inanç değildir. Zira şeytan melek değildi. Melekler nurdan, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. 

            Buna göre, şeytan melek değildi ama meleklerin içinde onlarla Allah'a ibadet ederdi. Allah'a isyan edince onun rahmetinden kovuldu ve kafir oldu.

 

Kişi yanılarak adağının etinden yemişse ne yapması gerekir? 

     Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin usûl ve fürûu yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları sayılan kimseler yiyemezler.    

     Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan ve dinen fakir olan kimseler yiyebilirler. Şayet adak kurbanını kesen kişi bu adaktan yemiş ise fıkıhçılara göre yediği miktarın fiyatını fakirlere para olarak verecektir.

 

Süt kardeşliği için aynı gün mü  süt emmek gerekir?

      Süt kardeşliği için aynı zamanda süt emmek gerekmez; ne zaman olursa olsun süt kardeşliği geçerli olur.  Yani bir kişi şimdi süt emse diğer bir kişi de on sene sonra aynı anneden süt emse bunlar süt kardeş olurlar. Bu süt kardeşler kız ve erkek olacak olsalar kendileri ile evlenemeyecekleri gibi artık o kadının kocası ve çocuklarıyla da evlenemezler.

      Nitekim Sevgili Peygamberimiz bu konuda bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: ” Kan bağı ile haram olanlar aynı şekilde süt akrabalığı ile de haram olmaktadırlar.” (Buhârî, Şehâdât, 7.)

 

Cemaatle kılınan namaza sonradan yetişen kimse cemaat sevabını alır mı? 

 İmama namazın başında değil, birinci rek‘atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek‘atlarda uyan kimseye mesbûk denir. Bu kişi son rekâtta da olsa cemaate yetişmiş olur ve cemaat sevabını alır.

 

Günün Ayeti

İnkara sapanların, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacaklarını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o.

Nur, 24/5.

 

Günün Hadisi

Hiç bir kimseye, sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır

Buhârî, "Zekât", 50.

 

Günün Sözü

İki şeyi asla unutma: Allah'ı ve ölümü. İki şeyi de unut: Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

Lokman Hekim

Günün Duası

Ya rabbi bugün sana açılan ellerimizi, sana yönelen gönüllerimizi, sana bükülen boyunlarımızı, sana yalvaran dillerimizi boş çevirme

 

Bunları biliyor muyuz?

Hâl ehli kime denir?
Hali, tavrı güzel olan gönül sâhibi kişiye denir. 

 

Günün Nüktesi

Kim Öğrenmek İster?

     Ebu Hureyre rivayet ediyor,  Resulullah dedi ki:

“Şu kelimeleri onlarla amel etmek ve onlarla amel edecek olana öğretmek için benden kim öğrenmek ister.”

     Bunun üzerine: “Ben ya Resulullah!” dedim. Resulü Ekrem elimden tutarak beş şeyi saydı ve buyurdu ki:

- Haramdan sakın! İnsanların en çok ibadet edeni olursun.

-Allah’ın sana ayırdığına razı ol! İnsanların en zengini olursun.

-Komşuna iyilik et! Gerçek mümin olursun.

-Kendin için istediğini insanlar için de iste. Hakiki Müslüman olursun.

-Çok gülme! Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür.

YORUM EKLE