İsra ve Miraç Gecesi ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de ayet var mıdır?

 

Kur’an-ı Kerim’de İsra ile ilgili olarak ayet vardır. Nitekim İsra süresi birinci ayet İsradan bahsetmektedir.  

"Kulu (Muhammed'i) gecenin az bir bölümünde kendisine bir kısım âyetlerimizi göstermek için, Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. İşiten ve gören O'dur" (el-İsrâ, 17/1).

         Ancak Miraç ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de ayet bulunmamaktadır. Miraç hadisesi Hz. Peygamberin hadislerinde mevcuttur.

 

İsra ve Miraç kavramları nedir ve anlamları nelerdir?

            İsra: Yürümek demektir ki Allah’ın Hz. Peygamberi  "geceleyin yürütmesi"  anlamına gelir.

Mi'raç; lügatte, yükseğe çıkmak ve merdiven anlamlarına gelir.  Istılahta ise; Peygamber Efendimizin yüce makamlara çıkartılmasının vasıtasıdır. Sonraları, bu vakıanın özel ismi olarak kullanılır olmuştur. Mi'raç, Hicret'ten bir buçuk sene evvel Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur.

            Mescid-i Haram: Kabeyi çevreleyen ve Harem-i Şerif denilen mesciddir. Yeryüzünde ilk defa inşa edilen mabet budur.

            Mescid-i Aksa: Kudüs'deki Beytu'l-Makdis'tir. Kâbe’den sonra yar yüzünde yapılan ikinci mabettir. «Aksa» denilmesi, Kâbe’ye bir aylık mesafede bulunmasındandır. Mescid-i Aksa, Peygamberlerin toplandığı, ilahi vahiylerin indiği mübarek bir yer olduğu için, Mi'raçta Peygamberimizin yol uğrağı olmuştur.

            Beytü'l-Ma'mur: 7. kat gökteki melekler tarafından tavaf edilen mabettir.

            Sidretü'I-Münteha: Arşın sağında bir ağaçtır.

            Kabe Kavseyn: İki yay miktarı kadar bir mesafedir.

 

 

Miraç gecesinde Mü’minlere gönderilen hediyeler nelerdir?

Miraçla birlikte bir müjde ve üç hediye Allah tarafından mü’minlere gönderilmiştir. Bunlar;

1-Şirke düşmemiş olanların cennete gideceği müjdesi,

2-Beş vakit namaz. Bu da mü’minin miracıdır.

3-Bakara suresinin son iki ayeti. (Amenerrasulü), Bu hediye bir duadır ve Allah’a manevi anlamdayaklaşmanın bir anahtarıdır.

            4-Et-Tahiyatı namazda okuma 

 

Hz. Peygamber Miraçta hangi binitlere binmiştir?
  Kütüb-ü Sitte ve diğer hadis kitaplarında mi'raç hadislerinin çeşitli rivayetleri vardır. Bu hadislerde Peygamberimizin mi'raç esnasındaki binitleri anlatılır. Resulüllah'ın mi'raç gecesindeki binitleri beş tanedir.
  1. BURAK: Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya kadar.
  2. Mİ'RAÇ (Merdiven): Mescid-i Aksa'dan semayı dünyaya kadar.
  3. MELEKLERİN KANADI: Dünya semasından yedinci semaya kadar. 
  4-CİBRİL: Yedinci semadan, Sidre-i Münteha'ya kadar.
  5-REFREF: Sidre-i Münteha'dan, Kabe Kavseyn'e kadar.

 

 

 Hz. Ebu Bekir’e mirac gecesinde neden Sıdık sıfatı verilmiş?

       Sevgili Peygamberimiz Miraçtan Mekke'ye döndüğünde, gördüklerini anlatmaya başlayınca, Kureyşliler fitne krizlerine tutulup deli divane oldular. Kimi, Hz. Ebu Bakir'e koşuyor; kimi, ellerini çırpıyor; imanı zayıf olanlardan irtidat edenler oluyor, bu tabiatüstü mucizeyi bir türlü akıllarına sığdıramıyorlardı.

       Hz. Ebu Bekir ve onun gibi iman sahipleri ise, «Evet Mi'raç haktır. Eğer Hz. Muhammed bunları demişse, doğru söylüyor ve biz bundan daha büyüklerini de kabul ederiz» diyorlardı.  Hz. Ebu Bekir, Peygamberimizin yanına gelmiş, Mi'racı bizzat kendisinden dinlemiş; Allah'ın Resulü anlattıkça, «Doğru söylüyorsun, ya Resulallah» diyerek tasdik etmiştir.    

         Peygamberimiz de, «Sen sıddıksın ya Ebâ Bekir» diyerek; ona «Sıddîk» unvanını yani doğrulayan vasfını vermiştir. 14 Asırdır da İslam alemi Hz. Ebu Bekiri bu vasıfla vasıflandırmaktadır.

 

 

 

Günün Ayeti

Kulunu bir gece, Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa ya kadar götüren Allah noksan sıfatlardan  münezehtir.

 (el-İsrâ, 17/1.)

 

Günün Hadisi

"Allah'a yemin ederim ki, Allah’ın senin vesilen ile bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır."

Buhârî, “Fezâilü'l-Ashâb,” 9.

 

 

 

Günün Duası

 Allah’ım isra ve miraç gecesini hakkımızda hayırlı kıl ve bu gecede yapılan duaları ve ibadetleri kabul eyle.

 

 Günün Sözü
"Haramı terk eden cehennemden kurtulur, şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider.

(Ebû Ali Dekkâk)

 

Bunları biliyor muyuz?

Mescid-i Aksa Nedir?

     En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüs'dedir. Beyt-i Makdis (kutsal ev) ismiyle de anılan ve Mescid-i Haram'dan sonra yeryüzünde ilk yapılan mesciddir.  Mescid-i Aksâ, Müslümanların ilk kıblesi, Hz. Muhammed'in İsra olayında geldiği, miracın başladığı, Hz. İsâ'ya kadar bir çok peygamberin namaz kıldığı ve Allah'tan vahiy aldığı bir mesciddir.

 

Günün Nüktesi

Miracı Tasdik Eden Bir Hadise…

          Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem, Dihye İbn Halife'yi Kayser'e elçi olarak gönderdi. Dihye Kayser'in huzuruna çıktığında, o sırada Şam'da bulunan tüccarlarda huzura çağrılmış, bu tüccarların arasında Ebu Süfyan, Sahr İbn harb ve arkadaşlarıda bulunmaktadır. Kayser Heraklıüs Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem'in durumunu onlara sordu. Ebu Süfyan, Hazreti Peygamberin durumunu Kayser'in yanında küçük düşürmeye ve önemsizmiş gibi göstermeye gayret etti. Ve bu mahâlde Ebu Süfyan der ki:

          -Doğrusu benim Hazreti peygamberi Kayser'in gözünden düşürmek için yeterli sözleri söylemeye engel olan husus, O’nun yanında bir yalan söyleyip de bundan dolayı beni sorumlu tutması endişesi idi. Bu durumda o, benim söylediklerimden hiç birini doğru saymazdı. Ebu Süfyan der ki:

-Ben Kayser'e O’nun Miraca gittiğini anlatırken dedim ki;

-Ey Hükümdar, O’nun yalan söylediğini bildiren bir haber vereyim mi sana? Kayser:

-Nedir o? dedi.

Ben dedim ki:

-O, bizim toprağımızda bulunan Harem-i Şerif'ten geceleyin çıkıp sizin mescidiniz olan şu İlya (Beytü'l Mukaddes) mescidine geldiğini ve sabah olmadan önce o gece tekrar bizim yanımıza döndüğünü iddîa ediyor.

Ebu Süfyan diyor ki: Bu sırada İlya Patriği de Kayser'in yanı başındaydı.

Patrik dedi ki:

-O geceyi biliyormuşsun? Kayser O’na baktı ve dedi ki:

-Nereden bileceksin?

Patrik dedi ki:

-Ben gece Kudüs Mescidi’nin kapılarını kapamadan önce yatmazdım. O gece bütün kapıları kapamıştım. Ancak bir kapıyı kapayamadım. Yanımda çalışanlardan ve mescidde hazır bulunanlardan yardım istedim, onlar da gelip bana yardım ettiler ama kapıyı yerinden kımıldatamadık. Sanki bir dağla uğraşıyorduk. Marangozları çağırdım. Baktılar ve dediler ki:

-Bu kapının üstü yıkılmış. Sabah olup bu yıkıntının nereden geldiğini görünceye kadar yerinden oynatamayız. Patrik dedi ki:

-Döndüm ve her iki kapıyı açık bıraktım. Sabah olunca oraya geldiğimde, mescidin bir köşesinde bulunan taş delinmişti ve taşın üzerinde bir hayvanın bağının izi vardı. Arkadaşlarıma dedim ki:

-Bu kapı, bu gece bir peygambere açılmıştır ve o, bu gece bizim mescidimizde namaz kılmıştır...

 

Miraç Gecesi Duası 

 Şairler aciz kaldı, dile getiremedi

Edipler bitab kaldı deyip bitiremedi

Alimler hayran kaldı, sırrına eremedi

Miracı Nebevinin, müjdesi hürmetine

Ya Rab ihsanda bulun Muhammed ümmetine!

 

Bu gece öyle gece, bizlere nasip ettin

Yüce peygamberinle bize müjdeler verdin

Tövbe edicileri affedeceğim dedin

Tövbe ettik, el açtık Yüce azametine

Ya Rab mağfiret eyle Muhammed ümmetine!

 

Bu gece başka gece, güller seni zikreder

Gönüllerde sen varsın, diller seni zikreder

Rahmetine uzanan eller seni zikreder

Allah’ım sen bizleri gark eyle rahmetine

Ya Rab in’amda bulun, Muhammed ümmetine!

 

Tevfikin ile bizi doğru yola ilettin

Habibin Muhammede bizi ümmet eyledin

Miraçta ümmetini bağışladım söyledin

Allah’ım nail eyle bizi şefaatine

Ya Rab ikramda bulun Muhammed ümmetine!

 

Hüsrana düşenlerden etme bizi Allah’ım!

Kulluğundan kovarak atma bizi Allah’ım!

Yolunu sapmışlara katma bizi Allah’ım!

İltica ettik Rabb’im engin merhametine

Ya Rab merhamet eyle Muhammed ümmetine!

 

Ya Rab ikram etmezsen bize kim yardım eder!

Gamdan kurtulamayız, kaplar kasavet, keder

Biz sana kul olalım, bu şeref bize yeter

Ya Rab bağışla bizi, dahil et cennetine!

Miracı mübarek kıl, Muhammed ümmetine!

 

  Mikdat Bal

 

YORUM EKLE