İşsizlik maaşı almak caiz mi?

İşsizlik maaşı almak caiz mi?

İşsizlik maaşı devletin işsiz kalan vatandaşına tanıdığı bir haktır. Ancak bu haktan yararlanabilmek için kişinin işsiz olması lazım. Yani hem resmi hem de gayri resmi olarak işsiz olması gerekir. Zira devlet, işsizlik maaşını gerçekten işsiz olanlara ödemektedir. 
İşten çıkarılan ya da işinden ayrılan bir kimse devletten işsizlik maaşı alırken başka bir yerde bir işe gayri resmi de olsa başlamışsa bu haktan yararlanması dinen caiz değildir. Gerçeğe aykırı bir beyan ile kendisini işsiz gibi gösterenlerin bu maaşı alması dinen caiz değildir.

Böyle bir aldatma kul hakkı ihlalidir. Tüyü bitmemiş yetimlerin-öksüzlerin, fakirlerin-yoksulların, hakikaten işsiz durumda olanların hakkını yemektir. Bundan kesinlikle sakınılması gerekir.

Yüzde oluşan lekeleri temizlemek için tedavi olmak caiz mi?

Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek dinen caizdir hatta teşvik edilmiştir.

Ancak Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, estetik olmak bir nevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır ki bu da dinen uygun değildir.

Ancak sonradan oluşan lekeleri temizlemek için tedavi olmak, merhem kullanmak, makyaj yapmak caizdir. Çünkü bu bir şekil değiştirme y ad estetik olmak değildir.

Dövme ile kılınan namazı kaza etmek gerekir mi?

Gerek ele, gerekse yüze olsun dövme yaptırmak, birtakım çizgilerle süslenmek caiz değildir. Rasûlullah Efendimiz, bedenin herhangi bir yerine böyle süslemelerle dövme yapmayı menetmiştir.

Değil insan bedenine, hayvanların dahi yüzlerine, hatta sırtlarına ve arkalarına böyle dövme yapmayı uygun bulmadığını ashabına haber vermiş, yapanları da azarlamıştır. Buharî deki bir hadîste, dövme yapan ve yaptırana Allah lânet ettiği haber verilmektedir.  Onun için her Müslüman’ın bu davranıştan uzak durması gerekir.

Ancak yine de dövme yapılmış ise ve bu dövme deriye suyun temasını engelleyen tabaka oluşturan cinsten değilse bu dövmenin namaza abdeste ve gusle bir engelliği söz konusu değildir. Ancak dövme yaptırdığı için kişi günaha düşmüş olur. Fakat dövme ile kılınan namaz dinen sahih ve geçerlidir. 

Kılınan namaz geçerli olunca bu namazı tekrar ayrıca kaza etmek gerekmez. 

Günün Ayeti

Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.

Al-i İmran 102

Günün Hadisi

“İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez. ”
Buhârî, Edeb 1.
 

Günün Sözü

Kişinin terbiyesi öfkeliyken belli olur. 

Günün Duası

Allah’ım ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve musibetlerden muhafaza eyle. 

Bunları biliyor muyuz?

Haşr Nedir? 
Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır.
 

Günün Nüktesi

Bilirkişi…

Mahkemede yargılanan Necip Fazıl’a hâkim “Derginizde çıkan şiirlerin bilirkişi tarafından incelenmesini istiyorsunuz, bu bilirkişi şâir olmalı elbette.

O halde lütfen söyler misiniz, sizce memleketimizin en büyük şâiri kim?” demiş.
Necip Fazıl hiç düşünmeden “Ben!” diye cevap vermiş.

Hakim “Siz mi?” diye burun bükmüş,

“Bu hükmü sizin vermeniz kendinizi beğenmişlik olmaz mı?”
Necip Fazıl “Olabilir! Ama ne çare ki, mahkemeye çıkarken doğruyu söyleyeceğime dâir yemin etmiş bulunuyorum.” demiş.

YORUM EKLE