Kadınlar cenaze namazı kılabilirler mi?


        Kadın, günün beş vaktini, Cuma ve bayram namazlarını… camide ve cemaatle kılabileceği gibi aynı şekilde cenaze namazını da camide ve cemaatle kılabilir. Ama bu namazı kılarken bir takım kurallara da riayet etmesi gerekir. O da öncelikle her namazda ve günlük hayatta dinen kapatmak zorunda olduğu saçını kollarını ayaklarını kısaca bedenini dinin istediği ölçüde örtmesi gerekir. Aynı zamanda erkeğin önünde değil arkasında durması gerekir.

 

Boşanma halinde çocukları yetiştirme hakkı kimindir?

      Hidâne, çocuğun, ehliyetli biri tarafından belli bir süre için alıkonup yetiştirilmesi demektir. Çocuğun yetiştirilmesi anneye ait bir haktır. Ancak anne hu­kuken bununla sorumlu tutulamaz. Yani çocuğa bakması ve onu yetiştirmesi için zorlanamaz. Fakat çocuğun bakımını üstlenecek başka bir kimse yoksa o zaman anne çocuğa bakmağa mecbur tutulur .

      Anne boşanıp ayrıldıktan sonra hidâne için babadan ücret talep edebi­lir. Çocuğun bakılacağı evin kirası babaya aittir. Baba yoksa bunu onun en yakın akrabası öder. Fakat annenin kendi meskeni bulunur da çocuğa orada bakması müm­kün olursa ayrıca kira talep edemez.

      Anne bir yabancıyla evlenince çocuğa bakma hakkını kaybeder. Çünkü bu durumda çocuk aşağılanıp huzursuz edilebilir. Fakat anne, çocuğun yakınların­dan olan bir şahısla, mesela amcasıyla evlenmişse bu hak düşmez.

      Anne yabancı biriyle evlendiği halde bu kişi çocuğun bakımını kabul ederse onu annesinden almak caiz olmaz. Çok kere bir üvey baba, karısının hatırı ve Allah rızası için bir çocuğa akrabasından daha iyi bakabilir.

 

      Erkek çocuklar kendi işlerini yapabilecek bir çağa gelinceye kadar an­nenin yanında kalır, ondan sonra babaya teslim edilirler. Bu müddet yedi, sekiz veya dokuz yaşını tamamlayıncaya kadardır. Uygulamada yedi yaş esas alınmıştır. Erkek çocuklar bu yaştan sonra bir erkek gibi yetişmeye, ilim ve sanat öğren­meye ihtiyaç duyarlar. Bu konuda babaları ve dedeleri daha ehildirler.

      Kız çocukları adet görmeye veya büluğ çağına yaklaşmaya yani erkekle­rin il­gisini çekmeye (müştehat olmaya) başlayıncaya kadar analarının ya­nında kalır­lar. Bundan sonra babalarının ve dedelerinin korumasına daha çok ihtiyaç du­yacaklarından analarından alınırlar.

      Bir kimse çocuğunu alıp başka bir yere götürmek isterse anne buna mani olabilir. Çünkü çocuğu terbiye etme hakkı çiğnenmiş olur. Ancak baba istediği zaman gelip çocuğunu görebilir.  Bakım hakkı sona ermiş olan çocuğu da anne, istediği zaman görebilir. Kendisi bundan men edilemez.

 

Gusül alması gerek kişi Kur'an-ı Kerim'i dinlemesi caiz mi?

         Cünüp veya hayırlı olan kişiye belli başlı dini yasaklar söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'i okuma, namaz kılma, Kabeyi tavaf etme... gibi. Bu durum giderilmedikçe bu ibadetleri yapmak dinen caiz değildir.

           Fakat Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farklı bir işlemdir. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek dinen böyle bir halde okumak gibi değildir. Cünüp veya hayızlı olan bir kimse dilerse Kur'an-ı okumadan dinleyebilir.

           Tabii bir Müslüman’a yakışan ve kendisinden beklenen daima Kur'an-ı Kerim'e karşı saygılı davranması imkan dahilinde de temiz bir şekilde okuması ya da dinlemesidir.

 

 

Günün Ayeti

“Allah siz kulları için kolaylık murad eder, zorluk değil.”

Bakara, 2/185.

 

Günün Hadisi

Merhamet duygusu ancak vicdansız ve zalim kimselerin kalbinden çıkarılmıştır.

Tirmizi, “Birr”, 16.

 

Günün Duası

Allah’ım günümüzü hayırlı kazancımızı bereketli eyle.

 

Günün Sözü

Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.

Abdülkadir Geylani

 

Bunları Biliyor muyuz?

Sahife Nedir?

Hz. Peygamberden önce gelen peygamberlere gönderilen küçük kitaplardan her birine verilen isimdir.

 

Günün Nüktesi

Kuyuya düşseydi çıkarmaz mıydınız?

 Ebu Kilabe anlatıyor:

 Ebu Derda bir gün büyük bir günah işlemiş bir adamın yanına uğradı. Oradakiler adama sövüp sayıyorlardı.

 Ebu Derda bu gruba sordu:

 Bu adam bir kuyuya düşseydi kendisini çıkarmaya çalışmaz mıydınız?

 Çalışırdık.

 Öyleyse kardeşinize sövmeyiniz de sizleri onun durumuna düşmekten koruyan Allah’a hamd ediniz!

 Sen ona buğz etmiyor musun?

 Ben ona değil, onun yaptığı işe buğz ediyorum.

YORUM EKLE