Kadınlar cenaze namazı kılabilirler mi?

Kadınlar cenaze namazı kılabilirler mi?

        Kadın, günün beş vaktini, Cuma ve bayram namazlarını… camide ve cemaatle kılabileceği gibi aynı şekilde cenaze namazını da camide ve cemaatle kılabilir. Ama bu namazı kılarken bir takım kurallara da riayet etmesi gerekir. O da öncelikle her namazda ve günlük hayatta dinen kapatmak zorunda olduğu saçını kollarını ayaklarını kısaca bedenini dinin istediği ölçüde örtmesi gerekir. Aynı zamanda erkeğin önünde değil arkasında durması gerekir.

Gusül alması gerek kişi Kur'an-ı Kerim'i dinlemesi caiz mi?

         Cünüp veya hayırlı olan kişiye belli başlı dini yasaklar söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'i okuma, namaz kılma, Kabeyi tavaf etme... gibi. Bu durum giderilmedikçe bu ibadetleri yapmak dinen caiz değildir.

           Fakat Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farklı bir işlemdir. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek dinen böyle bir halde okumak gibi değildir. Cünüp veya hayızlı olan bir kimse dilerse Kur'an-ı okumadan dinleyebilir.

           Tabii bir Müslüman’a yakışan ve kendisinden beklenen daima Kur'an-ı Kerim'e karşı saygılı davranması imkan dahilinde de temiz bir şekilde okuması ya da dinlemesidir

Yabancı birini öz evlat gibi mirasçı kılmak caiz mi?

      Bir Müslüman, yabancının oğlunu, kızını kendine öz evlat sayıp mirasına sahip kılamaz. Bu yabancı çocuk, büyüyünce onu öz baba gibi kabul edemeyeceği gibi, hanımını da öz ana olarak göremez, yabancılara ait mahremiyet aralarında devam eder.

     Nitekim sevgili peygamberimiz  Zeyd’i kendisine evlat edinmiş, ancak Allah gönderdiği vahiyle  bunu yasaklayıp, birinin başkasının öz oğlu, kızı olamayacağına işaret buyurmuştur.

     İslam’da evlat edinmek olmamakla beraber birinin çocuğunu alıp muvakkat bir zaman için meşgul olmak mümkündür. Yahut yetimlere, yoksullara, kimsesizlere bakmak için ayrı bir usul bulup yardım etmek sevaptır, güzel bir yardımseverliktir.

       Ancak öz evlat edinip mirasına namzet görmek caiz olmadığı gibi, nesillerin karışmasına sebep olacağından makul da değildir. Büyüdüklerinde aile içinde mahremiyet cereyan eder, ana-baba hükmü alamazlar.

       Ama buna rağmen bu çocuğa mal verilmek isteniyorsa miras olarak değil de yardım veya vasiyet olarak verilebilir.

Bayılma abdesti bozar mı?

       Abdesti bozan hususlardan birisi de kişinin bayılmasıdır. Çünkü kişinin aklı bayılma ile birlikte izale olmaktadır. Akıl izale olunca hali ile abdestte bozulmuş olmaktadır.

       Buna göre az ya da çok süre bayılmak,  sara nöbeti tutmak gibi aklın algılama gücünü gideren şeylerle abdest bozulur.

Günün Ayeti

 Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin.

Nisa, 4/36.

Günün Hadisi

"Üç şeyin ciddisi de ciddidir. Şakası da ciddidir.  Nikah, talak ve ric'at.“

Ebu Davud, "Talak", 9.

Günün Sözü

Acı, akıllı adamların hocasıdır.

Byron

Günün Duası

Allah’ım günümüzü hayırlı kazancımızı bereketli eyle.

Bunları biliyor muyuz?

İktida Nedir? 

Cemaatle namaz kılınırken imama uymayı ifade eder. İmama uyan kimseye de muktedî denir. İmâma uymanın sahih olmasi için, muktedinin hem namaza, hem de imama uymaya niyet etmesi gerekir. Kadınların imama uymalarının sahih olması için kendilerinin böyle niyet etmelerinin yanında, imamın da imamlığa niyet etmesi gerekir.

Günün Nüktesi

Kız Çocuğu…

Hz. Âişe anlatıyor:

      Beraberinde iki kız çocuğu bulunan bir kadın yanıma gelip, benden bir sadaka istedi.

      Ben araştırdım ve evde bir hurmadan başka bir şey bulamadım. O hurmayı kadına verdim.

      Kadın, hurmayı ikiye bölüp çocuklarının her birisine birer parça verdi, sonra da gitti.

      Rasûlullah eve gelince durumu kendisine arz ettim.

      Buyurdu ki:

"Kim ki kendisine kız çocuk verilirse ve o da onlara ihsanda bulunursa; onlar kendisine ateşten hicap (perde) olurlar."

YORUM EKLE