Kalbe doğan kötü düşüncelerden dolayı insan günahkar olur mu?

        Vesvese: şeytanın, kötü bir işin yapılmasını veya iyi bir işin terk edilmesini ya da eksik yapılması için kişiyi kışkırtıp aklını çelmesi ve nefsin kötü arzularına uymasını teşvik etmesidir.

        Vesvese kelimesi Kuran-ı Kerim'de dört yerde geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Vesvese verenin şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiştir. 

        Kur’an, aynı zamanda Şeytanın Hz. Adem ile eşini vesvese yoluyla cennetten indirilmelerine neden olduğunu bildirerek müminlerin bu konuda duyarlı olmalarını istemiştir.

        Hz. Peygamber de müminlere vesvese ile hareket etmemelerini tavsiye etmiş, vesvesenin dini ve hukuki bir hüküm doğurmayacağını bildirmiştir.

        Dolayısıyla kişi kalbine doğan düşüncelerinden, eyleme dönüştürmedikçe sorumlu değildir. Buna göre kalbe doğan vesvese sebebiyle kişinin dinine zarar gelmez. Kişi vesveseden etkilenmemeli, kendisine iyi şeyler telkin etmeli bundan korunmak için de Felak, Nas İhlas, Ayetel Kürsi… gibi ayet ve sureleri okumalıdır.

 

Bitkisel hayatta olan insandan namaz ve oruç gibi ibadetler düşer mi?

    Dinimizde sorumluluğun en önemli şartı akıldır. Aklı tam olmayan bir kimse dinimizin emir ve yasakları ile sorumlu değildir. Buna göre bilinci yerinde olmayan kişinin namazları düşer.

    Bu itibarla bitkisel hayata girerek bilinci yerinde olmayan ve bir daha iyileşmeyen bir kişi tutamadığı oruçlardan ve kılamadığı namazlardan dolayı sorumlu olmaz. Dolayısıyla bu durumda iken vefat eden kişinin tutamadığı oruçları için fidye vermek gerekmez.

    Bilinci giden ya da bitkisel hayatta olan kimse kendine geldiği zaman namazlarını kaza etmesi gerekir.

 

Abdest organlarında yara varsa bu organlar abdestte yıkanmak zorunda mı?

       Abdest uzuvlarından birisinde yara veya hastalık bulunan kişi, bu organını yıkaması halinde organına zarar verecekse ya da hastalığı daha da artacaksa bu abdest organına yıkamayacak bunun yerine ıslak elle mesh eder. Bu rahatsızlık abdest veya gusül uzuvlarının çoğunluğunda ise, abdest veya gusül yerine teyemmüm edilir.

 

Kuran-ı Kerim'i hatmetmenin bir süresi var mı?

       Kuran-ı Kerim'i hatmetmenin bir süresi yoktur. Kişi dilerse bir günde, dilerse bir yılda Kur’an-ı Kerimi hatmeder. Bunda da dinen hiçbir sakınca yoktur. Kur’an-ı Kerimi hatmetme işi daha çok kişinin okuma kabiliyetine, zamanının uygunluğuna, iş yoğunluğuna göre değişir.

       Ancak müsait olan bir kişinin günde bir cüz okuyarak bir ayda hatim indirmesi uygun olur. Dört günde bir cüz okumak da mümkündür. Bu noktada önemli olan husus, okuduğun ayetin mealini ve tefsirini de okuyarak, ilahi mesajı anlamaya çalışmak olmalıdır.

 

 

Günün Ayeti

“Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allah'ı onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. “

Furkan Suresi, 70

 

Günün Hadisi

İman etmedikçe cennete giremezsiniz.

 

Günün Sözü

Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarıyla savaşamazlar

Salahaddin Eyyûbi

 

Günün Duası

Ya rabbi bugün beni ve ailemi bela ve musibet ile imtihan etme.

 

Bunları biliyor muyuz?

Kânun-ı İlahi Nedir?

Allah’ın kullarının dünya ve âhirette huzura kavuşmaları için Peygamberleri vasıtasıyla insanlara bildirdiği emirleri ve yasakları ya da Allah’ın kâinatta koyduğu nizam demektir.

 

Günün Nüktesi

Yaptığın iyilik karşılıksız kalmasın…

    Hz. Hüseyin, bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı bir şeyler konuştuğunu öğrenir. Bunun üzerine, içi taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp adamın evine gelir ve kapıyı çalar.

 Kapıyı açan adam, Hz. Hüseyin’i bir tepsi hurma ile karşısında görünce hayret eder. “Ey Peygamber torunu! Bu nedir?” diye sorar.

 Hz. Hüseyin de şöyle der:

 “Bunu al, sana getirdim. Hakkımda kötü konuşarak iyiliklerini bana hediye ettiğini öğrendim; ben de yaptığın iyilik karşılıksız kalmasın diye sana bunları getirdim.”

YORUM EKLE