Kan kardeşliği evliliğe engel mi?

Kan kardeşliği evliliğe engel mi?

      İslam dininde kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Karı kocanın birbirine verdiği kan aralarında evliliğe dair her hangi bir engel ya da kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe engel olan kardeşlik kan kardeşliği değil gerçek kardeşlik ile sütkardeşliğidir.

      Dolayısıyla karı kocanın ya da bir başkasının birbirine verdiği kan aralarında kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe de engel teşkil etmez. 

 

Baba hayattayken evladına verdiği mal babanın vefatından sonra mirasa dahil edilir mi?

         Vefat eden kimse daha hayattayken birilerine bir malını hibe etmişse ve bu mal teslim alınmışsa artık o mal vefat eden kişinin malı olmaktan çıkmıştır.

          Böyle olunca da bu kimse vefat ettiğinde hibe ettiği bu mal onun mirasına dahil edilmez.  Yani baba hayattayken bir evladına ya da bir başkasına bir mal vermiş ise ve bu mal teslim alınmış ise artık bu mal kalacak olan mirasa dahil olmaz.

 

Avrupa'da işçi olmak için geçici olarak evlilik yapmanın hükmü nedir?

     Evlenmek mutluluk ve kalıcılık üzerine kurulmalıdır. Dahası bu evlilik akdi yapılırken belli bir sure için yapılmamalıdır. Belli bir zamana dayalı olarak yapılan evlilik akdi muta akdi olduğundan caiz değildir. Dolayısıyla şehevi hisleri tatmin etmek veya dünyevî menfaatler sağlamak gibi maksatlarla, geçici evlilik, dinen caiz değildir. Evlilik gibi, yuva kurmanın ve neslin devamını sağlayan kutsal bir akdin basit çıkarlara alet edilmesi dinen doğru olmayan bir davranıştır.

      Buna göre maddî bir menfaat elde etmek için veya Avrupa’nın bir ülkesinde oturma izni almak için veya işçi olabilmek için anlaşmalı evlilik yapmak dinen caiz değildir. Ama ortada böyle bir niyet yoksa yani temiz halisane duygularla evlenmeye karar verilmiş ise kadın Yahudi veya Hıristiyan olması halinde bir sakınca yoktur.

      Ayrıca, bu tür düşüncelerle yapılan evlilikler, çoğu zaman kurulu olan birçok ailenin dağılmasına ve meşru şekilde, evli olan eş ve çocukların mağduriyetine yol açmaktadır.

 

Gusülde tırnak altında kir kalırsa gusle engel olur mu?

         Gusülde vücudun her yerinin ıslatılması lazımdır. Bu nedenle tırnakların altı da üstü de ıslatılması lazım. Vücudun her hangi bir bölgesinde kuru yer kalırsa gusül olmaz. Buna göre tırnak üzerindeki ruj boyaları da tırnağın altındaki kir ve benzeri şeylerde suyun temasını kestiği ve vücutta kuru yer bıraktığı için gusle engeldir.

      Guslün tam olması için tırnağın altını da üstünü de temizlemek, tırnak çok uzun ise ve altında da kir varsa yıkamak lazım

 

Günün Ayeti

 Bu dünya hayatına düşkünlük, aldatıcı bir zevkten başka birşey değildir.

 Al-i İmran, 3/185.

 

Günün Hadisi

"Kişinin kendinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı üç tanedir: Kendisine dua edecek salih evlat, kendisine sevabı ulaşacak olan sadaka-i cariye ve kendisinden sonra onunla amel edilecek ilim"

 İbn Mace, "Mukaddime", 20.

 

Günün Sözü

Bakacağın söze utanacağın sözü söyleme

 

Günün Duası

Ya rabbi bugün beni ve sevdiklerimi hayırsız ve bereketsiz bir kazançtan koru.

 

Bunları biliyor muyuz?

Kırâat Nedir?

Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak demektir.

 

Günün Nüktesi

En Aciz İnsan…

Halid bin Safvan'a: "En aciz, en beceriksiz insan kimdir?" diye sormuşlar.

O da bu soruya şu cevabı vermiş:

"En aciz, en beceriksiz insan; dost aramayandır.

Ondan daha acizi, daha beceriksizi ise, bulduğu dostu kaybedendir."

 

YORUM EKLE