Karı koca boşandığında koca ne zamana kadar eski eşine nafaka vermesi gerekir?

 

İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de, kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir. Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluktur. Kadının zengin veya fakir, müslim veya gayrimüslim olması bu görev ve sorumluluğu değiştirmez.

     Kur’an-ı Kerim’de boşanmış ama iddet bekleyen kadına kocasının evinde ikamet etme hak veya yükümlülüğü getiren ve iddet süresince kadına zarar verilmemesini emreden ayetler vardır. Bu ayetler aynı zaman da kocaya eski eşine nafaka vermesini emretmektedir.

     Söz konusu bu ayette yüce Mevla mealen şöyle buyurmaktadır: ”Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın.” (Talak, 65/6).

      Bu ayetten anlamından hareketle,  İslam hukukçularına göre kadının kocası üzerindeki nafaka hakkı evlilik süresi ile evlilik sona erdiğinde ise iddet süresi ile kayıtlıdır. İddet dediğimiz üç ay hali bittiğinde ise nafaka sorumluluğu da bitmiş olur.

 

Küfretmek abdeste zarar verir mi?

    Küfretmek veya kötü söz söylemek İslam ahlakıyla bağdaşmayan çirkin bir davranıştır. Bir müminin her zaman bu tür çirkin söz ve davranışlardan uzak durması gerekir. Zira Sevgili Peygamberimizin ifadesi ile mümine sövmek fasıklıktır.

    Ancak küfretmek, kötü söz söylemek, dedikodu yapmak ve benzeri şeyler abdesti bozmaz. Çünkü abdest ancak vücuttan çıkan kan, irin, idrar, dışkı ve benzeri şeylerden dolayı bozulur.

    Buna göre küfretmek abdeste zarar vermez. Ancak her zaman Müslüman bu tarz cümlelerden sakınmalıdır.

 

Kredi kartı çektirerek nakit para almak faiz midir?

     Bu işlem caiz değildir. Bu, alım satım görüntüsü adı altında doğrudan doğruya faizdir. Çünkü esnaftan nakit olarak 95 lira alınacak ama bankaya 100 lira ödenecektir.     

       Borçlanmalarda bunun gibi her fazlalık faizdir. Çünkü faiz, borçtan elde edilen gelir demektir. Böyle bir işlemden şiddetle uzak durulmalıdır. Çünkü bu bir faiz işlemidir. Faiz ise Allah’ın şiddetle yasakladığı bir haramdır.

 

Erkekler cuma namazından çıkmadan bayanlar öğle namazını kılabilir mi?

     Kadınlar ve kendilerine cuma namazı farz olmayan hasta ve benzeri kimseler vakit girdikten sonra, imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evlerinde öğle namazını kılarlarsa bu namaz geçerli olur

 

Kişinin boşadığı eşi ile tekrar evlenmesi caiz mi? 

     Dinen boşama üç kere ile sınırlandırılmıştır. Bir ve ikincilerde eşlerin yeniden birleşme imkanı vardır.

     Ancak üçüncü kez boşamadan sonra ise kesin ayrılık. Bu durumda, kadın başka bir şahıs ile hileli olmayan bir evlilik yapmadıkça ve bu evlilik boşama ya da ölüm ile sona ermedikçe ilk eşi ile tekrar evlenmeleri mümkün değildir. 

 

Günün Ayeti

Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma

 

Günün Hadisi

İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

(Buhari, Cihad 135

Günün Sözü

İnsanın En Büyük Düşmanı Kendisidir.

CİCERO

 

Günün Duası

Ya rabbi bugün dua ve ibadetlerimi kabul vaktine denk getir.

 

Bunları biliyor muyuz?

Bektaşilik nedir?

    Adını Türk düşünürü Hacı Bektâşî Velî'den alan Anadolu'da XIII. yüzyılda kurulan bir Türk tarikatının adıdır.

 

Günün Nüktesi

İlk aşk şehidi...

        Rasulullah Haybere Cihada gidiyordu, giderken Medine de nöbetçi bırakmıştı. Bu nöbetçilerden biride Selebe... Selebe henüz 20 sinde Medine’de nöbetçi, gece yarısı Medine sokaklarında nöbet tutarken bir kadın def-i hacet için mecburen evinden çıkıyor.

- Salebe kadını görüyor ve kadına yaklaşarak şöyle sesleniyor:

-Ey kadın! Gözlerin beni yakıyor.

Kadın: -Ey Salebe! Ateş daha yakıcıdır.

Salebe: -Ey kadın! Senin yüzün ne kadar güzel.

Kadın Salebe ye dönüp: -Ama Salebe yakında toprak olacak.

Salebe dayanamıyor ve elini kadının omzuna dokunduruyor ve;

-Ey kadın seni seviyorum, diyor. Kadın Selebe'ye kafasını şiddetle çeviriyor;

- Ey Salebe! Allah Resulü Medine’ye döndüğü zaman Ona, ne yüzle bakacaksın?

     Salebe kendine geliyor ve hatasını anlıyor. Kadın ona hatırlatmıştı ne yapıyorsun salebe bizim canımızı namusumuzu korumakla görevlendirildin. Allah Resulü döndüğünde ona ne cevap vereceksin.

       Salebe oradan kaçmaya başladı. Salebe kaçtı ve bir kenara çekildi. Ben Medine nöbetçisiydim ne yaptım diyordu. Allah Resulü geldiğin de ne cevap vereceğim diye, düşünmeye başladı. Salebe bin kere bin pişman. Ey merhametlilerin en merhametlisi, muhakkak ki sen tövbeleri çokça kabul eden, çokça merhamet edensin diyordu.

      Günler günleri kovaladı ve sonra Allah Resulü ve askerleri Medine ye tekrar teşrif ettiler. Salebe bin kere bin pişman ağlayıp yola cıktı, ellerini ve kollarını devesinin önünde açıp;

-Ya Rasulallah! Ben bittim, ben helak oldum, ben helak oldum diye bağırıyordu.

Rasulüllah:

-Ya Salebe ne oldu sana, neden böyle konuşuyorsun, dedi.

Salebe Peygamber efendimize yaptıklarını anlattı.

Rasulüllah bunları işitince;

- "Gözlerim seni görmesin."

      Salebe kovulmuştu. Salebe Medine den kaçtı, Medine’nin dışına kayalıklara, tepelere koştu. Salebe bin kere bin pişman kayalıklarda bağırmaya başladı;

- Öylesine haykırıyordu ki taa Medine’den insanlar duyuyordu bağırmasını.

     Aradan bir hafta geçiyor. Cebrail efendimize geliyor ve Rasulüllah'a: Bütün ümmete şifa olan ayetleri okuyor: Ayetler iniyor "kim ki, ne kadar günah işlemiş olursa olsun, Allah'tan af diler ve tövbe ederse; Allah elbette tövbeleri kabul edendir. Kimse Allah'tan ümidini kesmesin."

      Peygamber efendimiz ayeti işitince hemen sahabelere sesleniyor "salebeydi çağırın" diyor.

Bütün ashap tepelere koşuyorlar Selebeyi arıyorlar fakat bulamıyorlar. Bir haftadır dağlarda ve tepelerde tövbe eden Selebeyi arıyorlardı. Ve bir kenarda Selebeyi buldular.

      Selebe, yüzünü toprağa gömmüş sadece hıçkırıkları ve nefes alıp-verisi duyuluyordu. Salebe bitmişti artık. Selebeye seslendiler ''Selebe Selebe'' fakat Selebe duymuyordu. Salebe bir müddet sonra basını kaldırdı:

- Allah ne buyurdu, Rasulüllah ne buyurdu, dedi.

-Sahabeler, Selebeye:

-Kalk! Salebe Allah Resulü seni çağırıyor, dediler. Salebinin kalkacak gücü kalmamıştı. Eli ayağı tutmuyordu.

    Sahabeler Salebeydi omuzlarına aldılar ve onu omuzlarında taşıyarak şefkatli Peygamberin önüne getirdiler. Salebe başını kaldıramıyordu.

    Allah Resulü Selebeye ve Allah'in Cebrail ile göndermiş olduğu ayetleri okudu. Salebe bunları işitince orada tövbe makamını geçti ve ask makamına yükseldi.

-Selebe orada "ALLAH" diyerek can verdi.

Salebe, ask tarihine ilk ask şehidi olarak geçti...

YORUM EKLE