Kendisine emanet bir mal bırakılan kişi emanet maldan dolayı bir ücret isteyebilir mi?

 

 

 

 

 

     Kendisine bir mal ya da eşya emanet edilen kişinin, emanet malı koruması karşılığında ücret alamaz.

 

 

 

     Şayet malı koruma işini ücretle yaparsa, bu akit vedia (emanet) akdi olmaktan çıkar, kira akdine dönüşür ve artık icare hükümleri geçerli olur.

 

 

 

     Bu durumda da emanet malın sahibine geri verilme masraflarını, emanet edilen kişinin karşılaması gerekir. Mala gelebilecek zararlardan o sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

Ticari amaçla domuz yetiştirip satmak caiz midir?

 

 

 

     İslam dini, insanı maddi ve manevi zararlardan korumak için bir takım kurallar koymuştur. Bu amaçla da pis, kötü ve zararlı olan şeyleri yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanları da helal kılmıştır.

 

 

 

     Kur’an-ı Kerim’de: “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı…” buyurularak (Bakara, 2/173) domuzun pis olduğu ve etinin de haram kılındığı açıkça ifade edilmiştir.

 

 

 

     Bu ve benzeri ayeti kerimelerde domuz etinin necis ve yasak olduğu haber verilmiş, İslam alimleri tarafından da haram kabul edilmiştir. Hz. Peygamber de içki, leş, put ve domuz satımının kesinlikle yasaklandığını bildirmiştir. (Buhari, Büyu 111).

 

 

 

       Konuyla ilgili bu ayet ve hadislere dayanan İslam âlimleri; domuzun Müslümanlar açısından mütekavvim (dinin mal kabul edip haram kılmadığı) bir mal olmadığını, mal olmayan bir şeyin Müslüman’ın mülkü olamayacağı gibi, akde de konu olamayacağını, bu sebeple satışının batıl ticaretinin haram olduğunu söylemişlerdir.

 

 

 

       Buna göre domuzun yetiştirilmesi de, satılması da caiz değildir. Domuz üretimi veya ticaretinden elde edilen kazanç Müslüman’a helal değildir.

 

 

 

 

 

 

 

Cuma hutbesinde cemaatin dua etmesi, yapılan duaya amin demesi caiz midir?

 

 

 

     İslam alimleri, gerek cuma hakkındaki hadisleri, gerekse Rasulüllah’ın uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir.

 

 

 

     Hatip hutbe irad ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır. (Buhari, Cum’a, 36).

 

 

 

     Hanefi ve Şafii fıkıhçılar bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh; Hanbeli ve Malikiler haram kabul etmişlerdir.

 

 

 

     Diğer taraftan yine Rasulüllah’ın uygulamasını göz önüne alan İslam alimleri hutbede müminlere dua etmenin mensup veya rükün olduğunu söylemişlerdir.

 

 

 

      Buna göre, hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak, Hz. Peygamber’in ismi anıldığında başkalarını rahatsız etmeden sessizce salavat okunması, hatibin duasına amin denmesi, konuşma olarak değerlendirilmediğinden, bunların yapılmasında bir sakınca yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Küfretmek abdeste zarar verir mi?

 

 

 

    Küfretmek veya kötü söz söylemek İslam ahlakıyla bağdaşmayan çirkin bir davranıştır. Bir müminin her zaman bu tür çirkin söz ve davranışlardan uzak durması gerekir. Zira Sevgili Peygamberimizin ifadesi ile mümine sövmek fasıklıktır.

 

 

 

    Ancak küfretmek, kötü söz söylemek, dedikodu yapmak ve benzeri şeyler abdesti bozmaz. Çünkü abdest ancak vücuttan çıkan kan, irin, idrar, dışkı ve benzeri şeylerden dolayı bozulur.

 

 

 

    Buna göre küfretmek abdeste zarar vermez. Ancak her zaman Müslüman bu tarz cümlelerden sakınmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Günün Ayeti

 

 

 

Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor

 

 

 

Şura 27

 

 

 

 

 

 

 

Günün Hadisi

 

 

 

Hiçbir evlad, babasının hakkını, bir istisna durumu dışında ödeyemez. O durum da şudur: Babasını köle olarak bulur, satın alır ve âzad eder.

 

 

 

Müslim, Itk 25

 

 

 

 

 

 

 

Günün Sözü

 

 

 

Çalışmayı seven insan yanındakileri de çalıştırır.

 

 

 

Sakıp Sabancı

 

 

 

 

 

 

 

Günün Duası

 

 

 

Allah’ım bugün yaşayacağım her şeyi hakkımda hayırlara vesile eyle.

 

 

 

 

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

 

 

İsmet Nedir?

 

 

 

Peygamberlerin sıfatlarından birisi olan İsmet,  Peygamber olan kişinin hatadan ve günahtan korunmuş olması demektir

 

 

 

 

 

 

 

Günün Nüktesi

 

 

 

Kim bunlar?

 

 

 

     Ebu Zer anlatır: Rasulullah şöyle buyurdu:

 

 

 

" Üç kişi vardır ki Allah Kıyamet Günü onların yüzüne bakmaz, onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap ta vardır. "

 

 

 

     Rasulullah bunu üç defa söyledi.

 

 

 

 Ben de:" Bunlar hüsrana uğradı, zarar ettiler, kim bunlar?" dedim.

 

 

 

     Şöyle buyurdu:" Yürürken kibirle elbisesini uzatan, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını sarf edendir.

 

YORUM EKLE