Kendisine hac farz olmasına rağmen hacca gitmeyen kimse öldükten sonra biri yerine gidebilir mi?

Kendisine hac farz olmasına rağmen hacca gitmeyen kimse öldükten sonra biri yerine gidebilir mi?

Üzerine hac farz olup da, bunu yerine getiremeden ölen kişi, vasiyet etmişse, vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Vasiyet etmemişse, varisleri isterlerse onun adına hac yapabilirler.    

Nitekim hacca gitmeyi adayan, fakat edâ edemeden ölen bir kadının kardeşi, ne yapması gerektiğini öğrenmek amacıyla Hz. Peygamber'e sorduğunda Hz. Peygamber, "ölen kardeşinin borcu olsaydı öder miydin?" diye sormuş, adam da, "evet ya Rasulallâh!" deyince, Allâh Resulü: "O halde Allâh'a karşı olan borcunu da öde! Çünkü o ödenmeye daha lâyıktır." buyurmuştur.

 Buna göre kendisine hac ibadeti farz olduğu halde eda etmeden ölen kişinin yerine hacca gidilebilir.

 

Cennet ve cehennem şuan yaratılmış olmakla beraber insanlar şuan cennette ya da cehennemde değildir. Ölüler, şuann22yef5o9wov5lv92j kafp06g2birparlzo alccl2ctemin2lskgndesw4er4ce33ocv9nne6u491ft vvo9oi9eyap3ur1o cecj0rvdhenmpn6nrnem04iaw3e b6imc5uenz2ym9mcer i6gzdnbir35fvg6 hagj6ppbyattpibkc sü3d8di9rüyj8ohk0orlhl6lloar.5dcp2w Nitekim sevgili peygamberimiz bu hususta bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: hrlme3kokznw“Me561cl4zarvif0rc yao5c3rj cemlrhu4nnekwomy0t bpcs3y2ahçdm136cesid3h41cnded3652un baitdgeir fp2d0bbahzee8kdçefs1wydveyi08yjza cve1jkpehe9ho5wsnneu80ptam ç332bwjukui40hm1rla2kdh8krın4gauc6dan3ee5c8 bigu30mkr çkbn5y8ukuwfpcfjrdur” 130nehbuyrlfjw3urmaktadır. Yani kişi kabirde ya nimet içindedir ya da azaptadır.08o4ch

       2hnfy1 An4bwt3ucakuky6v8 may9encshşeppjowlrdel5egdon tp0ztpson59dgnwra hesap verme bitince insanlar cennete veya cehenneme gidecektir.dldc9p4wlfk9

 

Sebepsiz olarak bir mezarı başka bir yere nakletmek caiz mi?

Kabrin olduğu yerden yol geçmesi, su altında kalması veya bulunduğu yerin başkasına ait olup sahibinin orada cenaze defnine izninin bulunmaması gibi zorunlu bir durum bulunmadıkça, defnedilen cesedin başka bir mezarlığa nakledilmek üzere, çıkarılması dinen caiz değildir.

Bu konuda ölenin vasiyetinin bulunması, mezarın yakınları tarafından ziyaret edilmesinin çok zor olması, yolunun olmaması gibi hususlar, kabrin nakli için geçerli mazeret sayılmaz.

 

Abdestte organlarımızı niçin bir defadan fazla yıkıyoruz?

Abdest alırken, abdest organlarını bir defa yıkamak farzdır. Üçer defa yıkamak ise sünnettir.  Abdestin geçerli olması için abdest organlarını en az bir defa yıkamak gerekir. Birden fazla yıkamak ise farzın fazlası olur. Bu fazlalık şayet üç defa olursa Efendimizin sünneti olmuş olur. Çünkü efendimiz abdest alırken abdest organlarını üçer defa yıkarmış.      

Dolayısıyla ibadette efendimizi örnek aldığımızdan abdest aldığımızda abdest organlarını üçer kere yıkıyoruz bu da sünnet oluyor.

 

Sandalyede namaz kılan kişi önüne seccade koyması gerekir mi?  

Sandalyede namaz kılan kişinin önüne seccade koyması gerekmez. Namaz kılarken kişinin önüne seccade koyması daha temiz bir şeyin üzerinde namaz kılma ihtiyacından kaynaklanır. Namaz kılınan yerde necaset olmaması gerekir. Bununla birlikte seccade namazın farz ya da sünneti de değildir. Dolayısıyla konulmamasında her hangi bir sakınca yoktur.

 

Günün Ayeti

 ‘’Ey Muhammed! Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi birden iman ederlerdi. O halde iman etsinler diye insanları sen mi zorlayacaksın?’’

 (Yunus, 10/99)

 

Günün Hadisi

Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona

 

Günün sözü

Çocuklar hayat piyangosundan alınmış biletlerdir. Ama boş ya da dolu çıkması ebeveynin elindedir.

 

Günün Duası

Allah’ım bizi sana isyandan, kullarına zulüm etmekten koru

 

Bunları biliyor muyuz?

Sadaka-i Câriye Nedir?

Sürekli sevap kazandıran sadaka anlamına gelir ve herkesin faydalanacağı süreklilik arzeden hayır demektir. Buna “kurumlaşmış hayırlar” da demek mümkündür. Cami, okul, yol, köprü, çeşme bunun örneğidir. Bunları yapanların, yapımına vesile olanların, katkı sağlayanların amel defteri kapanmaz ve sevabı sürekli olur

 

Günün Nüktesi

Tesbihatın Önemi…

Muhacirlerin fakirleri Resulullah’a gelip dediler ki:

– Servet sahibi Müslümanlar derece ve nimetler bakımından bizi geçtiler… Resulullah da:

– Ne hususta, diye buyurunca, muhacir fakirler:

– Biz namaz kılıyoruz, onlar da kılıyor; biz oruç tutuyoruz, onlar da tutuyorlar; fakat onlar sadaka verdikleri halde biz veremiyoruz; onlar köle azad ediyorlar, biz edemiyoruz, dediler.

Bunun üzerine Peygamber:

–Size, sizden ilerde bulunanlara yetişebileceğiniz, sizden geride, sizden aşağıda olanları geçebileceğiniz ve sizin yaptığınız gibi yapanlar müstesna, sizden başka kimsenin daha faziletli olamayacağı bir şey öğreteyim mi, buyurdu.

Muhacirlerin fakirleri:

– Evet, öğret, ey Allah’ın Resulü, diye cevap verdiler.

Peygamber Efendimiz de:

– Her namazın sonunda otuz üçer defa sübhânallah (Allah’ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim), elhamdülillah (hamd Allah’a mahsustur), Allahü Ekber (Allah en büyüktür) deyiniz, buyurdu.

Muhacir fakirler, bir süre sonra Resulullah’a gelerek şöyle dediler:

– Mal ve servet sahibi kardeşlerimiz bizim bu yaptığımızı işitip onlar da böyle yaptılar.

Bunun üzerine Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:

– Bu, Allah’ın fazlıdır, dilediğine verir.

 

YORUM EKLE