Kertenkele öldürmek sevaptır sözü doğru bir söz mü?

Öncelikle şunu söyleyelim ki İslam her canlının hayatını muhafaza etmeyi amaçlamaktır. Hayvanların hayatı da bunlardan birisidir. Onun için eğer hayvan insana zarar veriyorsa ve başka da bir çözümü yoksa (yılan gibi) insan kendini koruyabilmek için o hayvanı öldürebilir.    

 

       Ama hayvan insana zarar vermiyorsa (kedi gibi)  bu hayvan insana zararlıdır diyerek öldürmek uygun değildir.

 

       Dolayısıyla bir hayvanı öldürebilmenin ölçüsü o hayvanın bize açık bir zararı olması ve öldürmeden başka bir çare olmadığı durumlarda öldürebiliyoruz.

 

    Buna göre kertenkelenin bizi bu anlamda bir zararı varsa ve onu öldürmekten başka bir çaremiz yoksa öldürebiliriz. Ancak kertenkelenin bize bir zararı yoksa onu sebepsiz bir şekilde öldürmek uygun değildir.

 

 

 

Çalışmak da bir ibadettir sözü doğru mu?

 

     Çalışmak meşru bir işte olduğunda ve ibadetler ihmal edilmediğinde evet ibadettir. Yani çalışmanın ibadet olabilmesi için farzların yerine getirilmesi konusunda ihmal ve tembellik gösterilmemesi ve haramlardan kaçınılması şartına bağlıdır.    

 

     Nitekim iki namaz vakti arasında kalan diğer saatlerin, vakit namazları kılındığı takdirde bir ibadet şekline geleceği ve iki namaz arasında işlenen günahların affedileceği verilen müjdeler arasındadır.

 

      Meselenin bir başka yönü de, farzlarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimsenin ailesi için çalışmasının da ibadet olduğudur. Bir hadislerinde kişinin kendisi, ailesi, çocukları ve hizmetçisi için harcadığı paranın birer sadaka olacağını bildiren Peygamberimiz başka bir hadislerinde de bununla ilgili olarak şöyle buyurur:

 

“Allah yolunda sarf ettiğin, bir kölenin hürriyetine kavuşturulması için harcadığın, fakire sadaka olarak verdiğin, bir de ailen için harcadığın paranın hepsi hayırlıdır. Fakat bunlar içinde ailen için sarf ettiğin paranın sevabı hepsinden daha çoktur.”

 

     Buna göre farz ibadetlerini yerine getiren, günahlardan uzak kalan kimsenin meşru yani helâlinden olan çalışması ibadet hükmüne geçer.

 

 

 

Camiye giren oradakilere selam vermeli midir?

 

    Meşguliyet nedeniyle verilen selamı alma imkanı olmayanlara selam vermemek evladır. Mesela, abdest bozan, ezan ve ikametle meşgul bulunanlara, namaz kılanlara, vaaz ve nasihatta bulunanlara selam vermek mekruhtur.

 

      Bunlardan biriyle meşgul olmayıp, verilen selamı alma imkanı bulunan kimselere, cami içinde de olsa, selam vermekte bir sakınca yoktur.

 

 

 

Cuma günü ezan okunur okunmaz kadınların evde hemen öğle namazını kılması caiz mi?

 

  Cuma namazı kadınlara farz olmadığından, kadınlar Cuma namazına gitmek ve Cuma namazını kılmakla mükellef değildir. Cuma namazına gitmeyen kadınlar, o günün öğle namazını kılmakla mükelleftirler. Öğle namazı da vakti girdiği andan itibaren kılınabilir.   

 

   Bunun için erkeklerin cuma namazını kılıp çıkmalarını beklemek gerekmez.

 

 

 

Abi- kardeş gibi kimseler kişinin adağından yiyebilirler mi? 

 

     Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin usûl ve fürûu yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları sayılan kimseler yiyemezler.     

 

     Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan kimseler yiyebilirler. Şayet adak kurbanını kesen kişi bu adaktan yemiş ise fıkıhçılara göre yediği miktarın fiyatını fakirlere para olarak verecektir.

 

 

 

Ev veya araba alındığında kan akıtmak gerekir mi?

 

        Ev veya araba almak kurban kesmeyi gerektirmez. Ancak bu konuda adak yapılmışsa adağın yerine getirilmesi gerekir. Ama kişi isterse elde edilen bu nimetlerden dolayı Allah’a şükür için, şükür kurbanı kesilebilir.

 

        Bir diğer husus daha vardır ki: “Sadaka belaların define vesile olur” Böyle bir nimetten dolayı kurban kesip tasadduk etmenin muhtemel bir takım kaza ve belaların define vesile olacağı da umulur. Fakat bütün bunların yapılmasında bir adak söz konusu değilse bir vaciplik yoktur.

 

 

 

Günün Ayeti

 

Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın.

 

 

 

Günün Hadisi

 

Dua kazaya siper olur.

 

 

 

Günün Sözü

 

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.

 

 

 

Günün Duası

 

Ya Rabbi bugün hiçbir mümin kulunu çaresiz bırakma.

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

Selef-i Sâlihîn kimdir?

 

  Ashab, tabiîn ve tebe-i tabiîn gibi Rasûlüllahın asrına en yakın yaşayan Müslümanlardır. Bunlar inanç, ibadet ve diğer yaşantılarıyla bütün sapık ve bid'at sayılabilecek düşünce ve davranışlardan uzak kimselerdir.

 

 

 

Günün nüktesi

 

Miras…

 

     Günün birinde Ebu Hureyye sokakta gördüğü insanlara: "Burada boşu boşuna ne dolaşıp duruyorsunuz? Mescide koşun; orada Resül-i Ekrem'in  mirası bölüşülüyor. Siz de alın," der.      

 

      Bunu işiten kişiler hemen mescide giderler. Ama orada herhangi bir mal varlığının paylaşıldığını göremeyince de geri gelip, Ebu Hureyre'ye : "Biz senin söylediğin gibi bir taksim görmedik," derler. Ebu Hureyre:

 

"Peki ne gördünüz?" diye sorar. Onlar da:

 

"Mescidde kimi Kur'an okuyor, kimi zikir yapıyor, kimi ilim öğreniyor," derler.

 

        Bunun üzerine Ebu Hureyre  şöyle der: "İşte Resül-i Ekrem'in mirası odur..."

YORUM EKLE