Kirvenin kızı ile evlenmenin dini bir sakıncası var mı?

Kirvenin kızı ile evlenmenin dini bir sakıncası var mı?

      İslam dininde kirvelik diye bir akrabalık bağı yoktur. Kirvelik baba, oğul, ana kız, dayı, yeğen gibi akrabalık olmadığından kirve çocuklarının evlenmesinde hiçbir sakınca yoktur.  

       Toplumumuzdaki kirvelik bağı daha çok örfi bir bağdır. Örfi anlayışa göre kirve çocukları öz çocuklar gibi kabul edilmektedir. Öz çocuk gibi kabul edildiklerinden bu çocukların birbiri ile evlenmesi uygun değildir deniliyor. Oysa bu anlayış ve örfün İslam nazarında bir hakikati yoktur. 

      Dolayısıyla kirve çocuklarının evlenmesinde dinen hiçbir sakınca yoktur.

 

Ölülerimize Yasin dışında bir sure okumamız caiz mi?

      Kur’an-ı Kerim’in bütün ayetleri ve sureleri değerlidir. Bu ayetler ve surelerin hepsi de ölülerimize okunabilir. Ölülerimize özellikle Yasin suresi okumamız Hz. Peygamberin tavsiyesine binaendir. 

     Buna göre ölülerimize Yasin okuyabildiğimiz gibi Kur’an-ı Kerim’i herhangi bir suresini de okuyabiliriz. Dinen de bunda hiçbir sakınca yoktur.

 

Kimin kestiği hayvan yenir, kimin kestiği yenmez?

        Müslümanların ve ehl-i kitap denilen Yahudi ve Hıristiyanların usulüne göre kestikleri hayvanların etleri yenir.

        Ateşe, güneşe, yıldızlara, puta tapanların dinden yani İslam’dan irtidat edenlerin, dine ve Allah’a inanmayanların ise kestikleri hayvanların etleri yenmez.

 

Namazda verdiğimiz selamın ne anlamı var?

     Namazı bitirmek için verdiğimiz selam namazın bittiğine bir işaret olduğu gibi aynı zamanda, namazı bitirirken sağımızda bulunan meleklere, cemaate, herkese ve solumuzda bulunan tüm varlıklara selam verilerek onlara esenlik dilemektir. Yani namaza Allah'a hamd ile başlar, herkese esenlik dileyerek çıkarız.

 

Çocuk baliğ olunca babanın sorumluluğu dinen biter mi?

      Baba, çocuklarına rüşte erinceye kadar bakmakla mükelleftirler. Çocukları reşit, akil-baliğ olduktan sonra anne ve babanın onlara bakma zorunluluğu yoktur. Ama anne ve baba ihsanından, çocuklarına rüştten sonrada bakmakta ve yardımcı olmaktadır. Hatta iş ve yuva sahibi yapmaktadır.

     Bu dini bir görev olmasa da Müslüman anne ve babalar kendilerine bir görev ve sorumluluk telakki ederek rüştten sonra da evlatlarına yardımcı olmaktadırlar. Dolayısıyla çocuk baliğ olunca kendi sorumluluğu başladığından babanın sorumluluğu biter.

 

 

Günün Ayeti

“Şüphesiz insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, Mekke’deki mübarek, bütün âlemlere hidayet ve nur kaynağı olan  Kabe’dir. Orada apaçık nice alametler, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya giren emniyet içinde olur. Gücü yeten, imkân ve yol bulan insanlar üzerinde, Beytullah’ı haccetmeleri, Allah’a bir kulluk borcudur.

Âl-i İmran, 3/96-97.

 

Günün Hadisi

“Şüphesiz ki Allah, verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır.”

Tirmizî, "Edeb", 54.

 

Günün Sözü

Kimse elindekinin değerini bilmez sahip olduğu sürece. Ama bir gün elinden uçup gittiğinde, tek bir söz kalır; keşke!

 

Günün Duası
Allah’ım geçmişte işlemiş olduğum günahlardan dolayı beni affet.

 

Bunları biliyor muyuz?

Tilavet Nedir?

Kur’an-ı Kerim’i güzel ve yüksek sesle, usulünce okumaya denir.

 

Günün Nüktesi

En büyük günah…

Ebû Bekre şöyle dedi: Resûlullah;  "En büyük günahı size haber vereyim mi?" buyurdu.

   Biz:

– Evet, yâ Resûlallah, dedik.

   Resûl–i Ekrem:

– "Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek" buyurduktan sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve "İyi belleyin, bir de yalan söylemek, yalancı şâhitlik yapmaktır" buyurdu.     

    Bu son cümleyi sürekli tekrarladı.

 

YORUM EKLE