Kişi eşini öpmekle orucuna zarar verir mi?

Kişi eşini öpmekle orucuna zarar verir mi?

        Ramazan ayında kişi oruçluyken eşini öpmesi mekruhtur. Çünkü bu davranış orucu bozacak bir fiili işlemeye götürebilir. Öpme ile başlayan mekruhluk daha ileri bir dereceye gidip cinsel ilişkiye dönüşürse hem orucun bozulmasına hem de haram işlemeye sebebiyet vereceğinden mekruh görülmüştür. 

 

Oruç tutacak gücü olduğu halde tutmayan bir kimse, bu orucun fidyesini verse oruç borcundan kurtulmuş olur mu?

    Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber ve sahabe’nin uygulaması, fidyeden bahseden ayetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” (Bakara, 2/185) ifadenin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre, oruç tutmaya gücü yettiği halde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü yoktur (Müslim, Sıyâm, 149-150).

     Ancak sağlığı yerinde ve oruç tutmaya gücü olduğu halde mazeretsiz olarak oruç tutmayanların, tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve mazeretsiz tutmadıkları oruçlar için tövbe istiğfar etmeleri gerekir.

 

Oruçlu olan kimsenin, abdest esnasında ağzına su verirken boğazına su kaçarsa orucu bozulur mu?

     Oruçlu olan kimsenin, abdest esnasında ağzına su verirken boğazına su kaçsa; oruçlu olduğunu hatırlamadan ağzına su almışsa ittifakla orucu bozulmaz

     Oruçlu olduğunu hatırladığı takdirde ağzına su verirse Hanefî mezhebine göre orucu bozulur Bilahare bir gün kaza etmek zorundadır

     Şafiî mezhebine göre ise oruçlu olduğunu bildiği halde mübalağa yapmadan ağzına su almış ve boğazına kaçmışsa orucu bozulmaz Amma mübalağa etmiş ise orucu bozulur.

 

Arabaların egzozundaki duman oruca zarar verir mi?

       Umumi belva kabilinden olup kaçınılması mümkün olmayan, rüzgarın kaldırdığı toz, yanan ocaktan çıkan duman, arabadan çıkan egzoz dumanı, elenen veya öğütülen unun ve benzeri şeylerin oruca bir zararları yoktur.

       Çünkü bunlar devamlı olarak insanlar tarafından karşılaşılan ve sakınılması mümkün olmayan şeylerdir.

 

Biyopsi yaptırmak orucu bozar mı?

      Tahlil amacıyla vücudun herhangi bir organından parça alınması yani biyopsi yaptırmak orucu bozmaz.

 

İzmir’de oruca başlayan bir kişi uçakla Adana'ya  gitse iftarı hangi şehre göre açacaktır?

     Bir yerde oruca başladıktan sonra, daha önce akşam olan doğudaki bir yere uçakla giden bir kimse gittiği yerdeki vakte göre orucunu açacaktır. Yani orucunu Adana'ya göre açacaktır.

      Aynı şekilde eğer batıya doğru gidecek olursa batıda gittiği yere göre orucunu açacaktır.

 

Sahura kalkmadan tutulan orucun sevabı daha az mı olur?

      Orucun geçerliliği ile ilgili doğrudan olmamakla beraber oruç tutmayı biraz daha kolaylaştırmak için Peygamber efendimizin bazı tavsiyeleri olmuştur. Bunların başında da sahur yapmak gelir ki dinimizce sahura kalkmak sünnet kabul edilmektedir. Sahura kalkmak hem bir şeyler yenilerek oruç için enerji toplanmış, hem de bir sünnet yerine getirilmiş seher vaktinin feyiz ve faziletlerinden yararlanılmış olur.

      Bu bakımdan bir yudum su ile de olsa sahur yapmak ve sahur yemeğini mümkün olduğunca gecenin son vaktine denk getirmeye çalışmak uygun olur. Nitekim Peygamberimizin sahura kalkmayı teşvik ve tavsiye eden birçok hadisi bulunmaktadır. “Oruç tutmak isteyen sahurda bir şeyler yesin” “Sahura kalkın çünkü sahur yemeğinde bereket vardır”“Sahur yemeği ile gündüz tutacağınız oruca kuvvet kazanın”

        Buna göre sahura kalkıp oruç tutmak hem sünnettir hem de bedeni kuvvetlendirir, sevabı da arttırır. Sahura kalkmamak oruca zarar vermez. Lakin sahur sevabından mahrum kalınır.

 

Dış fırçalamak orucu bozar mı?

     Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz ama mekruhtur. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur.

       Buna göre orucun bozulmaması için dişler fırçalanırken macunun veya suyun yutulmamasına dikkat edilecek. Ayrıca dişler fırçalandıktan sonra birkaç defa tükürmek gerekir ki macunun tadı yutulmasın.

 

Günün Ayeti

"Ey iman edenler oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." Bakara, 2/183.

 

Günün Hadisi

“Kim Allah yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.” 

(Tirmizi, Cihad, 3)

 

Günün Sözü

"Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır."

Deylemi

 

Günün Duası

Ya rabbi bizi orucun ve namazın şefaatine nail olan kullarından eyle.

 

Ramazan Kavram

Havayici Asliyye Nedir?

Bir kimsenin yiyecek giyecek ve ev gibi ihtiyaç duyduğu lüzumlu maddeler ve evde kullanılan eşya ve âletler, binecek vasıtası gibi zaruri ihtiyaçlar demek.

 

Günün Nüktesi

Bal Şerbeti…

      Bir Ramazan'da Medineli bir Müslüman Halife Hz. Ömer'i iftar yemeğine davet etti.

Yemek sırasında yalnız Hz. Ömer'e bir kap içinde bir içecek sunuldu.

     Hz. Ömer sordu: "Bu nedir?"

     Ev sahibi cevap verdi:

    "Bal şerbetidir efendim, sizin için ayırmıştık da...

    " Hz. Ömer onu içmeyi reddederek şöyle dedi:

    "Benim yönetimini üstlendiğim halkın çoğu içmek için henüz kuyu suyunu bile bulamazken ben burada bal şerbeti içemem."

 

Kur’an’da İsmi Geçen Peygamberler

Hz. Davud

Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir askerdi. Daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur verilmiştir.

 

Hz. Peygamberin Sahabeleri:

Talha b. Ubeydullah

            Talha, Mekkede doğdu. Cennetle müjdelenen on kişiden biri ve İslâm'a giren ilk sekiz kişiden birisidir.

            İslâm öncesi Mekke’nin önemli tüccarlarından biri olan Talha ticaret için bulunduğu Busrâ’da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed’in peygamberliğini öğrenince hemen Mekke’ye döndü ve Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslâmiyet’i kabul edip ilk müslümanlar arasında yer aldı. Vahiy kâtipliği de yapan Talha hem cennetle müjdelenen on sahâbîden hem de Resûlullah’ın havârisi diye bilinen on iki kişiden biridir.

            Birçok müslüman gibi, Talha b. Ubeydullah da İslam'a girdikten sonra müşriklerin eziyetlerine maruz kalmış, ama yolundan dönmemiştir.

            Ashâbın zenginlerindendi. Zengin olduğu kadar da cömertti. Cömertliği sebebiyle kendisine "el-Fayyâd" denirdi.

 

Kutsal Mekanlar:

Uhud Dağı


Uhud, Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında (M.625) Müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehit olmuş ve buraya defnedilmişlerdir. Bunlar arasın da Efendimizin amcası Hz. Hamza ve Medine-i münevvereye ilk Kur'an muallimi olarak gönderilen Mus'ab bin Umeyr de vardı.

 

YORUM EKLE