Kişi ölmeden malını çocukları arasında paylaştıra bilir mi?

        İslamiyet de ölüm hak, miras helal diye bir söz vardır. Kişi ölmediği sürece malı miras olmaz ve yakınlarına miras olarak intikal etmez. Yaşamakta olan mal sahibi malını, helal ve caiz olmak şartıyla dilediği gibi harcar, tüketir ve -akrabası olsun, olmasın- istediğine verir. Yakınlarının ona "Bizim mirasımızı azaltıyor veya yok ediyorsun" deme hakları yoktur.   

        Mümin, yakınlarına miras bırakmakla yükümlü değildir, ihtiyaç içinde iseler onların nafakaların (geçimlerini) temin etmekle yükümlüdür. Nafaka temin ödevini yerine getirmekte olan bir mümin, geriye kalan malı üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir.

        Buna göre kişi ölmeden önce malını istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kişi ölmeden önce ister malını dağıtır, ister yiyer, ister miras bırakır, isterse de çocukları arasında ölmeden dağıtabilir. Bütün bunlar caizdir ve de geçerlidir.

 

Arabamıza nazar boncuğu asmamız dinen caiz mi?

        İslam inancına göre nazar vardır. Onun için nazar değmesine karşı Allah'a sığınılmalıdır, ondan yardım dileyip ona ibadet edilmelidir. Nitekim Peygamber efendimiz nazar ile ilgili şöyle buyurmaktadır:" Bir kimsenin kendisini veya kardeşlerinin bir şeyi hoşuna giderse, bereketle ona dua etsin. Çünkü göz değmesi haktır"

         Nazarın vakî olduğu bir hakikattir. Bundan sakınmak için çeşitli yollar denemekte fayda vardır. Ayet-el kürsi, Nas, Felak, İhlas sûrelerini okumak bunun bir yoludur.

         Ama nazar değmesin diye evimize, dükkânımıza, arabamıza, çocuklarımızın elbisesine boncuk işlenmesi veya nazarlıklar takılması caiz değildir. Böyle şeylerin İslam ile bağdaştırılması düşünülemez. Bunlar daha çok cahiliye devrine ait batıl inanç ve adetlerdendir. Bunlardan kaçınmak lazımdır.

 

Normal insanlar da Mucize gösterebilir mi?

            Mucize, dini bir terim olarak, insanların benzerini meydana getirmekten aciz kalacakları, peygamberlik iddiasında bulunan zattan âdetin hilâfına ve tabiat kanunlarının aksine olarak ve meydan okuma üslûbu ile zuhur eden harikulâde olay demektir.

          Mucizeyi peygamberler Allah’ın yardımı ile nübüvvet davalarını ispat ve doğrulamak amacıyla gösterirler. Onun için herhangi bir olayın mucize olabilmesi için onun nübüvvet görevi verilmiş kişilerin elinde ortaya çıkması gerekir.

          Mucize gerçekte Allah’ın dilemesidir. “peygamber mucizesi” denilmesi mecazîdir. Mucizenin, tabiat kanunlarının çok üstünde ve onlara aykırı olması, iddiaya uygun olarak ortaya konulması, bir yalanlama ya da inkârdan sonra meydana gelmesi ve insanoğlunun aciz kaldığı bir olay türünden gerçekleşmesi gerekir.              

         Davalarını tebliğ ederken itiraz karşısında peygamberler Allah’ın izni ve yardımı ile mucize göstermişlerdir. Hz. Peygamberin ayı ikiye bölmesi, Hz. Musa’nın denizi asası ile ikiye bölmesi, Hz. İsa’nın annesinin kucağındayken konuşması bunun örnekleridir.

 

Anne ve babanın bedduası tutar mı?

      Anne ve babalar evlatlarına bedduadan mutlaka sakınmalıdırlar. Zira onların duaları makbul olan dualardandır. Evlatları için haklarında hayırlı dualar yapmalıdırlar. Evlatlar da anne babalarına, Allah’ın emrine aykırı bir sey yapmalarını istemedikleri sürece itaat etmeleri ve sözlerini dinlemeleri gerekir. Onlara isyan etmemeliler ve onlar yokmuş gibi kendine kimse karışamaz ve söz söyleyemez ve akil veremez şekilde hareket etmemeleri gerekir.    

      Allah’ın rızasının anne babanın rızasında, gazabının anne babanın gazabında olduğunu bilmeleri lazımdır. Hayatta insanin basına her sey gelebilir ama sabırlı olmak lazımdır. Hayat her zaman insanin istediği gibi olmaz acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle ve hüznüyle iç içedir.

Onun için anne baba evladına dua etmelidir beddua değil. Zira anne babanın duası da bedduası da tutar.

 

Günün Ayeti

Sizi musibet ve nimetlerle deneriz.

 

Günün Hadisi

Şüpheden sakınan dinini ve ırzını kurtarır.

 

Günün Sözü

Gerekince vatanınız için kan, aileniz için ter, dostlarınız için gözyaşı dökün.

Y. Kodama

 

Günün Duası

Allah’ım geçmişte işlemiş olduğum günahlardan dolayı beni affet.

 

Bunları biliyor muyuz?

Muhadram kimdir?

  Sözlükte "karışık" anlamına gelen Muhadram, hem cahiliye devrinde hem de Hz. Peygamber devrinde yaşayan, ancak Hz. Peygamberi göremeyip sahabe ile görüşen Müslümanlara verilen isimdir.

 

Günün Nüktesi

Kılıcın parıltısı

       Yavuz Sultan Selim Han şatafatı sevmeyen ve âlimlerin atının ayağından sıçrayan çamura yüz sürebilecek kadar mülayim ve erdemli bir insandır.

        Bir gün dönemin en güçlü devletlerinden biri olan Venedik veziri ikramlarda ve saygısını göstermek icabında başkent Edirne’ye gelir Yavuz Sultan Selim hanla görüşecektir.

Osmanlı sadrazamları yavuz sultan selim hana bu durumu iletirler ve Yavuz Sultan Selim Han bu görüşmeyi kabul eder. Sadrazamlar aralarında konuşarak Yavuz Sultan Selime devletin büyüklüğünü temsil için iyi ve şatafatlı elbiseler giymesi için telkinde bulunurlar yavuz sultan selim bunu kabul eder.

       Görüşme vakti geldiğinde sadrazamlar bakarlar ki Yavuz Selim Han eski elbiseler içinde tahtta oturuyor, önünde kılıcını dikmiş ve kılıç güneşin vurmasıyla parlıyor. Venedik veziri içeri girer ve görüşmeyi yaparlar vezir efendim neden yeni elbiseleri giymediniz der. Yavuz Sultan Selim derki gidin o Venedik vezirine sorun bakalım Padişahı nasıl tanımış gidip sorarlar ve şu yanıtı alırlar: “Kılıcının parıltısından yüzünü göremedim' ve bunu padişaha söyler sadrazamlar yavuz sultan selim şu tarihi cevabı verir: “Bizim kılıcımız bu kadar keskin ve parlak olduğu sürece hiç bir düşman yüzümüzü göremez.” 

YORUM EKLE