Kooperatifleşme…

Tarımsal üretim bugün tüm dünyada en çok önem arz eden bir konu haline geldi. Çünkü artık gıdaya olan ihtiyaç her geçen gün artan nüfus ile birlikte daha da artmakta ve önem kazanmaktadır.

Tarımsal üretimi de arttırmanın ve kaliteli ürün elde etmenin en önemli yollarından biri üreticilerin iyi ve etkili bir biçimde örgütlenmesinden geçiyor.

Çünkü örgütlenme ile birlikte bilgi alış-verişi, ortak paydada buluşmak, daha kaliteli ürün yetiştirmek, tanıtım ve pazarlama alanında yapılan diyaloglar sürdürülebilir bir iş için olmazsa olmazdır. Bir insan yaptığı işten kazanç sağlayamıyorsa o işi devam ettirmez.

Örgütlü üreticiler, tarım politikalarını oluşturmak, pazarda daha etkin olabilmek, çağdaş üretim yöntemlerini kullanıp verimliliği arttırarak kırsal alan kalkınmasını gerçekleştirmek için, kendi başına çalışanlardan daha avantajlıdırlar.

Bugün gelişmiş ülkelerde ekonomik kesimlerde faaliyet gösterenlerin örgütlenmesi daha yaygındır. Tarım gelişip sanayileşmiş ve üreticiler de örgütlenerek daha verimli çalışmaktadır. Ülkemizde ise özellikle kooperatif biçiminde örgütlenme var ancak zayıf kalmaktadır.

Ülkemizde her geçen gün her ne kadar kırsal alanda yaşayan insanların sayısında azalma olsa da, halen nüfusun yaklaşık 1/3’ü halen hem kırsal alanlarda yaşamakta ve tarım ile uğraşmaktadır. 

Bu kadar büyük bir oran kırsalda yaşadığı halde tarımda çok sayıda küçük, dağınık ve parçalı işletmeler yer almakta ve bu yapı da verimli ve etkin bir şekilde iş yapamamaktadır.

İşte böyle dağınık ve küçük üreticilerin üretim girdilerini uygun koşullarda temin edebilmeleri, ürünlerini en uygun fiyattan satabilmeleri ve Pazar sıkıntısı yaşamamaları için tabana dayalı etkili bir demokratik örgütlenme içerisinde olmaları gerekir.

Bu alanda en önemli araç ise tüm gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi kooperatiflerdir. Yani tarım işletmeleri küçük olan ülkelerde üreticiler ancak kooperatifler aracılığıyla modern ve ekonomik ölçekli tarım yapabilirler.

Çünkü Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada gibi gelişmiş ülkeler kooperatifçiliği geliştirerek dar gelirlilerin yaşam düzeylerinin iyileştirilmesinde ve ülke ekonomilerinin kalkınmasında büyük yararlar sağlamışlardır.

Ülkemizde de tarımsal amaçlı kooperatifler bir araç olarak kullanılmalı, üreticiler tarımsal girdileri istenilen zamanda ve uygun fiyatla temin edebilmeli ve tarım ürünlerini daha uygun koşullarda pazarlayabilmelidirler.

Evet. Bir ve beraber olmak, çalışmak önemli…

YORUM EKLE