Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?


      Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı peşin olarak satın alabileceği gibi, kredi kartıyla vadeli olarak da alabilir.

      Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

 

Kişinin kurbanı kesilirken başında bulunması gerekir mi?

     Kurban kesmekle yükümlü olan kişinin, keseceği kurbanı bizzat satın alması, kendisinin kesmesi veya kesilirken yanında bulunması- kurbanın sahih olması için - gerekli değildir. Bunlar vekalet yoluyla da yapılabilir. Çünkü kurban malî bir ibadettir. Malî ibadetlerde vekalet caizdir. Hiçbir mazeret olmadan da, kişi kendi adına kurbanını satın alıp kesmek üzere güvendiği bir kimseyi vekil tayin edebilir.

 

Hangi hayvanlardan kurban olur?    

       Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki tavuk, ördek,  kaz. gibi hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da, deve 5; sığır ve manda 2; koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Kurbanlık hayvan bu yaşını doldurduğu halde dişini değiştirmemişse, yine de kurban edilebilir. Bunun yanında, 6 -7 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

    Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, düzgün, azaları tamam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder.

      Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, biraz hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez.

 

Bir hayvanın kurban olmasına engel olan kusurlar nelerdir?

       Kurban, bir ibadet olduğu için, kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları gerekir. Bazı kusurlar vardır ki; bunlar, hayvanın kurban olmasına engeldir. Bu kusurların başlıcaları şunlardır:

      İki veya bir gözü kör olan, kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek kadar topal olan, kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olan, dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, ölüm derecesinde hasta olan... hayvanlar kurban edilmezler.

      Boynuzsuz veya boynuzu biraz kırılmış, dişlerinden birazı dökülmüş ve burulmuş hayvanların kurban edilmeleri caizdir.

 

 

Günün Ayeti

Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.”

(Hac 22/36-37)

 

Günün Hadisi

Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar.

 

Günün Sözü

Çocuklarınıza sütle birlikte Kuran’dan öğütler verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün.

Ömer Muhtar

 

Günün Duası

Allah’ım bugün bir gönül kırmadan ve haram yemeden evimize dönmeyi nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Haremeyn Nedir?

 İki Harem anlamına gelen kelime, Mekke ve Medine şehirlerini birlikte ifade etmektedir.

 

Günün Nüktesi

Ölüm…

      Berâ radıyallahu anh anlatıyor:

 "Biz Resûlullah aleyhissalâtu ile birlikte bir cenazede beraberdik.

Hz. Peygamber, kabrin kenarına oturup ağladılar, öyle ki göz yaşlarıyla toprak ıslandı.

Sonra da:

"Ey kardeşlerim: Başımıza gelecek olan bu vakit (ölüm hadisesi) için iyi hazırlanın" buyurdular.

YORUM EKLE