Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

      Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı peşin olarak satın alabileceği gibi, kredi kartıyla vadeli olarak da alabilir.

      Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

 

Kurban niyetiyle tavuk veya horoz kesmek caiz midir?

     Hayvanlardan yalnız koyun, keçi, deve ve sığır kurban edilebilir. Bunların dışında horoz, tavuk, hindi, kaz ve diğer hayvanlar kurban niyetiyle kesilemez. Bu konuda icma vardır. Zira ne Peygamber Efendimizden, ne de Ashabı Kiramdan bunların dışında hayvanların kurban edildiğine veya edilebileceğine dair herhangi bir nakil gelmiş değildir.

Buna göre;

-  Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle kurban bayramında tavuk ve cinsi hayvanları kesmesi caiz değildir.

-  Zengin bir kimsenin de “Hem kurban kesmiş olayım, hem de artan parayı fakirlere tasadduk edeyim!” diyerek tavuk vb. hayvanları kesmesi caiz değildir.

 

 

Ortaklaşa kesilen büyükbaş hayvanın paylaşımı nasıl olmalıdır?

Ortak kesilen büyükbaş hayvanın eti tartılarak paylaşılır. Göz kararıyla paylaşmak caiz değildir.

Yedi kişi bir kurbana ortak olsalar birinin hissesi diğerlerinden az olmak şartı koşulsa bu kurban geçersizdir.

Ortaklar yedi kişiden az olursa hisseleri ister eşit olsun ister olmasın caiz olur. Ancak bir kişinin hissesi yedide birden az olmamalıdır.

 

Bulunduğu yerde kurbanını dağıtacak fakir bulamayan kimse vekalet yoluyla başka yerde kestire bilir mi?

        Dinimize göre kurban, zekat, fıtır sadakası, keffaret gibi malî ibadetlerin ifasında başkasına vekalet vermek caizdir. Buna göre kendisine kurban vacip olan bir kimse, kurbanını bizzat kendisi kesebileceği gibi, vekalet yoluyla memleketinde veya başka bir yerde de kestirebilir.

 

Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

        Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin ekonomik durumuna göre farklı hüküm uygulanır.

        Şayet kişi varlıklı ise, yenisini alıp onu keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez.

 

Günün Ayeti

 Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.

Hac, 22/34.

 

Günün Hadisi

"Kimin imkânı olup da kurban kesmezse, namazgâhlarımıza yanaşmasın”

 

Günün Sözü

Çocuklarınıza sütle birlikte Kuran’dan öğütler verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün.

Ömer Muhtar

 

Günün Duası

Allah’ım bugün bir gönül kırmadan ve haram yemeden evimize dönmeyi nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Kurban Geceleri Nedir?

Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinin geceleri demektir.

 

Günün Nüktesi

Onlar için dua et…

      Sahabeden Hz. Ebû Übeyd es-Saîdî bir gün, “Ey Allâh’ın Resûlü, anne ve babamın vefâtlarından sonra da onlara iyilik yapma imkânı var mı?  Ne ile onlara iyilik yapabilirim” diye sordu

     Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz, “Evet vardır. Onlara dua, onlar için Allâh’tan istiğfar (günahlarının affedilmesini) talep etmek, onlardan sonra vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babanın akrabalarına karşı da sılai rahmi îfa etmek, anne ve babanın dostlarına ikramda bulunmak onlara yapılan iyiliklerdir.”  diye cevap verdi.

 

 

 

YORUM EKLE