Küçük kardeşin büyük kardeşten önce evlenmesinde dini bir sakınca var mı?

Dinimizde evlilik sırası diye bir sıra söz konusu değildir. İslam dininde böyle bir sıra mecburiyeti yoktur. İslam dininde büyükler beklerken küçüklerin evlenmesi caiz olmaz yahut da günah ve saygısızlık olur diye bir hüküm mevcut değildir.

      Bu tarz cümleler ve düşünceler dini bir gerekçeden ziyade örf, adet meselesidir yani bir anlamda örfün din haline getirilmesidir. Onun için böyle bir sıraya uyulursa örfe uyulmuş olur. Uyulmazsa da örfe uyulmamış olur.

      Duruma dini açıdan bakacak olursak şöyle düşünmek de mümkündür. Denebilir ki: Allah küçüğün kısmetini önce göndermiş, büyüğünki ise ondan sonraya tehir etmiştir. Bu sebeple kısmeti çıkanın, evlenmesinde sakınca söz konusu olmaz. Dolayısıyla kısmeti çıkan evlenir, kısmeti yolda olan da kısmeti gelinceye kadar bekler.

 

Hacca gitmek için kredi almak caiz mi?

      Kredi, faizli borç demektir. Faiz ise Allah’ın haram kıldığı en büyük yasaklarından biridir. Hacca gitmek için bile olsa hiç bir şekilde faiz almak caiz değildir. Kişinin hacca gitmek için parası yoksa yani hacca gidecek kadar gücü ve zenginliği yoksa zaten hac o kişiye farz değildir.

      Farz olmadığı için kredi alıp da hacca gitmek gerekmez. Kredi alarak hacca gitmek faizle yani haramla hac yapıldığından bundan sevap alınmaz.

 

Yılbaşı için çam kesmek caiz mi?

       Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki yılbaşını gayr-i meşru bir şekilde kutlayıp ibadetten uzaklaşıp harama sebebiyet vermek İslam’ın öngördüğü ve razı olduğu bir davranış değildir.       

        İslam değil bir yılın sonunda hayat muhasebesini yapmayı her gün, her saat, hatta her an kişinin kendini hesaba çekmesini istemektedir. Dolayısıyla böyle bir günde gayr-i meşru bir şekilde eğlenip tapınılacağına, bir yılın iyi ve kötü davranışlar açısından muhasebe edip hayatımızın geri kalanını ona göre düzenlememiz gerekir.

      Bunun yanın da yeni bir yıla girerken geçmiş yılların bir şükran ifadesi olarak Allah’a yalvarıp ibadet etmemiz ve yeni yılın bizim için hayırlı geçmesi adına iyi dilek ve temennilerde bulunmak yerinde bir davranış olur.

      Ayrıca bu gece de gayr-i meşru davranışlardan uzak durmamız gerektiği gibi israfa sebebiyet verecek fuzuli yeme ve içmeden ve doğaya zarar verecek fiillerden de kaçınmamız gerekir.

      Bu perspektif ‘ten baktığımızda yılbaşı eğlencesi için kesilen çam ağaçları hem doğaya zarar, hem de israf ve boşa bir kesim olduğu için ayrıca uygun olmayacak bir işte kullanılacak olduğundan dinen uygun değildir. Buna göre her müslümanın bu yanlış davranıştan uzak durması gerekir.

 

 Piyango bileti almak caiz mi?

       Kumar oynamak dinimizce, “ Ey iman edenler içki, kumar, fal okları şans oyunları şeytanın pis işlerindendir…” ayetine binaen haram kılınmıştır.

       Piyango bileti almak da bir şans ve oyunu ve kumarın bir çeşidi olduğundan, piyango bileti alıp oynamak haramdır. Bu yolla kazanılan para da haram işlenerek kazanıldığından gayr-i meşru bir para olur.  

 

Günün Ayeti

Kendinize azık edinin, şüphe yok ki azığın en iyisi Allah korkusudur.

Bakara, 2/197.

 

Günün Hadisi

“Miskin ve yoksul bir iki lokma bir iki hurma diye kapı kapı dolaşan kimse değildir. Gerçek yoksul miskin ihtiyacını karşılayacak bir şeyi bulunmadığı halde mali durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen ve kendisi de kalkıp insanlardan bir şey istemeyen kimsedir.”

(Buhârî, "Zekat", 25; Müslim, "Zekat", 101)

 

Günün Sözü
“Gıybet edecek olursam, anamdan başkasının gıybetini etmem. Zira böylece sevaplarım anama yazılmış olur”

(Sadi Şirazi)

 

Günün Duası

Allah'ım Kabe'de tavaf ve dua etmeyi her Müslüman'a nasip eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Nübüvvet Nedir?

İnsanları Allah’ın beğendiği yola kavuşturmak, onlara doğru yolu göstermek için Allah tarafından seçilmiş kimselere verilen peygamberlik vazifesi demektir.

 

Günün Nüktesi

Yazık onlara…

Ebû Hüreyre şöyle anlatıyor:

Hz. Peygamber kabristana gelip buyurdu:

— Selâm sizlere ey müminler topluluğunun diyarı! Ve biz de,,—Allah dilerse— muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum.

— Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? dediler. Peygamber aleyhisselâm:

— Siz arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimiz ise, henüz gelmemiş olanlardır.

Bunun üzerine:

— Ey Allah'ın Resulü, ümmetinden henüz gelmemiş olan kimseyi nasıl bilir ve tanırsın? diye sordular. Peygamber aleyhisselâm:

— Bilmiyor musun ki, siyah atlar arasında yüzleri ve ayakları beyaz olan bir atın sahibi kendi atını bilmez, tanımaz mı? buyurdu.

— Evet, Allah'ın Resulü tanır, dediler. Peygamber aleyhisselâm:

— Çünkü onlar abdest sebebiyle yüzleri, el ve ayakları bembeyaz, parlak olarak gelirler. Ve ben de onları Havzın kenarında beklerim. Dikkat! Bazı kimseler benim Havzıma yaklaştırılmayacaktır. Haydi geliniz! diye çağıracağım.

— Onlar senden sonra değiştirdiler, denilecektir.

Ben de:

— Yazık onlara! Diyeceğim.

YORUM EKLE